Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Roma Dönemi Madeni Paralarının Derin Öğrenme Tabanlı Sınıflandırılması

3rd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Konya, Turkey, 20 July 2022, pp.1473-1477

Farklı Cinsiyet ve Yaş Aralıkları İçin Derin Öğrenme Tabanlı Irk Sınıflandırma

3rd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Konya, Turkey, 20 July 2022, pp.852-857

Yaş Tahmini Probleminde Yüz Bölgelerinin Yaş Gruplarına Göre Başarımlarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı, 20 - 23 October 2016, pp.507-513

Facial Age Estimation Using Spatial Weber Local Descriptor

39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Vienna, Austria, 27 - 29 June 2016, pp.466-469 Creative Commons License identifier identifier

Age Estimation Based on Hybrid Features of Facial Images

30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS), London, Canada, 21 - 24 September 2015, vol.363, pp.295-304 identifier identifier

Age Estimation Using Hybrid Features of Facial Images

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Turkey, 16 - 19 May 2015, pp.702-705 identifier identifier

Age Estimation Based on Local Radon Features of Facial Images

Computer and Information Sciences III: 27th International Symposium on Computer and Information Sciences,, Lonrda, United Kingdom, 30 October 2012, pp.183-190

Morphing Faces for Age Estimation

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications INISTA’09, Trabzon, Turkey, 29 June - 01 July 2009, pp.80-84

TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ İLE YAŞ TAHMİNİ

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 30.Yıl Sempozyumu, Adana, Turkey, 16 - 18 October 2008, pp.11-16

Towards a biometric purpose image filter according to skin detection

The Second International Conference Problems of Cybernetics and Informatics, Baku, Azerbaijan, 10 - 12 September 2008, pp.224-227

Age Estimation from facial images with local binary patterns

The 2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 2 - 04 June 2008

LBP Yardımıyla Görüntüdeki Kişinin Yaşının Bulunması

Çankaya Üniversitesi1.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 April 2008, pp.83-94

Automatic Age Classification with LBP

23rd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS), İstanbul, Turkey, 27 - 29 October 2008, pp.378-381 identifier identifier

DETECTION OF FACE AND FACIAL FEATURES FOR AGE ESTIMATION

6th International Conference on INFORMATION Technologies & Telecommunication IT&TC, Gence, Azerbaijan, 1 - 03 October 2007, pp.1-5

Automatic detection of anthropometric features from facial images

IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications Conference, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 June 2007, pp.727-730 identifier identifier

Şifreleme Yönteminin Tespiti Amacıyla Çeşitli Şifreleme Algoritmalarının Araştırılması

, 1. Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2006, pp.230-235

Barnes maze based on computer vision and learning

IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2006, pp.179-180 identifier identifier

Asal Sayıların Sınıflandırılmasıyla Açık Anahtarın Çözülmesi

International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2003), Çanakkale, Turkey, 2 - 07 July 2003, pp.1-10

RSA Algoritmasının Deşifrelenmesi Amacıyla Genel Anahtarın Çözülmesi

11. Sinyal İşleme ve uygulamaları Kurultayı (SIU 2003),, İstanbul, Turkey, 18 - 20 June 2003, pp.552-555

Metrics

Publication

43

Citation (WoS)

47

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

195

H-Index (Scopus)

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals