Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Novel Age Classification Method Using MorphBased Models

International Arab Journal Of Information Technology, cilt.6, ss.677-685, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A new facial age estimation method using centrally overlapped block based local texture features

MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, cilt.77, ss.6555-6581, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Shredded banknotes reconstruction using AKAZE points

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, cilt.278, ss.280-295, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EFFECT OF FEATURE SELECTION WITH META-HEURISTIC OPTIMIZATION METHODS ON FACE SPOOFING DETECTION

Journal of Modern Technology and Engineering, cilt.5, ss.48-59, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Facial Age Estimation Using Spatial Weber Local Descriptor

International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, cilt.6, ss.108-115, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating the Effects of Facial Regions to Age Estimation

INTERNATİONAL JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS, ELECTRONİCS AND COMPUTERS, ss.72-75, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaş Tahmini Probleminde Yüz Bölgelerinin Yaş Gruplarına Göre Başarımlarının Değerlendirilmesi

Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.9, ss.1-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Facial Age Estimation based on Decision Level Fusion of AAM, LBP and Gabor Features

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, cilt.6, ss.19-26, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Age Estimation Based on AAM and 2D-DCT Features of Facial Images

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, cilt.6, ss.113-119, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

LBP Yardımıyla Görüntüdeki Kişinin Yaşının Bulunması

Çankaya University Journal of Science and Engineering, no.1, ss.27-41, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determining the Accuracies of Facial Regions According to Age Groups in Age Estimation Problem

International Conference on Computer Sciences and Engineering (UBMK’16), Tekirdağ, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016, ss.507-513

Investigating the Effects of Facial Regions to Age Estimation

3th International Conference on Advanced Technology & Sciences, ICAT’16, Konya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.95-98

Facial Age Estimation Using Spatial Weber Local Descriptor

39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Vienna, Avusturya, 27 - 29 Haziran 2016, ss.466-469 Creative Commons License identifier identifier

Age Estimation Based on Hybrid Features of Facial Images

30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS), London, Kanada, 21 - 24 Eylül 2015, cilt.363, ss.295-304 identifier identifier

Age Estimation Using Hybrid Features of Facial Images

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.702-705 identifier identifier

Age Estimation Based on Local Radon Features of Facial Images

Computer and Information Sciences III: 27th International Symposium on Computer and Information Sciences,, Lonrda, İngiltere, 30 Ekim 2012, ss.183-190

Morphing Faces for Age Estimation

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications INISTA’09, Trabzon, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2009, ss.80-84

TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ İLE YAŞ TAHMİNİ

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 30.Yıl Sempozyumu, Adana, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2008, ss.11-16

Towards a biometric purpose image filter according to skin detection

The Second International Conference Problems of Cybernetics and Informatics, Baku, Azerbaycan, 10 - 12 Eylül 2008, ss.224-227

LBP Yardımıyla Görüntüdeki Kişinin Yaşının Bulunması

Çankaya Üniversitesi1.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Nisan 2008, ss.83-94

Automatic Age Classification with LBP

23rd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS), İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2008, ss.378-381 identifier identifier

DETECTION OF FACE AND FACIAL FEATURES FOR AGE ESTIMATION

6th International Conference on INFORMATION Technologies & Telecommunication IT&TC, Gence, Azerbaycan, 1 - 03 Ekim 2007, ss.1-5

Automatic detection of anthropometric features from facial images

IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications Conference, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2007, ss.727-730 identifier identifier

Şifreleme Yönteminin Tespiti Amacıyla Çeşitli Şifreleme Algoritmalarının Araştırılması

, 1. Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2006, ss.230-235

Barnes maze based on computer vision and learning

IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2006, ss.179-180 identifier identifier

Asal Sayıların Sınıflandırılmasıyla Açık Anahtarın Çözülmesi

International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2003), Çanakkale, Türkiye, 2 - 07 Temmuz 2003, ss.1-10

RSA Algoritmasının Deşifrelenmesi Amacıyla Genel Anahtarın Çözülmesi

11. Sinyal İşleme ve uygulamaları Kurultayı (SIU 2003),, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2003, ss.552-555