Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilateral acute angle closure developing due to use of ipratropium bromide and salbutamol

INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, cilt.38, ss.385-388, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Developments and current approaches in the treatment of pterygium

INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, cilt.37, ss.1073-1081, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Developments and current approaches in the treatment of pterygium.

INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, cilt.18, no.11, ss.1-3, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of phacoemulsification surgery on ocular hemodynamics

INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.6, ss.537-541, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Simple methods for segmentation and measurement of diabetic retinopathy lesions in retinal fundus images

COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, cilt.107, ss.274-293, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Untitled Reply

RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES, cilt.31, ss.1979-1980, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Untitled Reply

RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES, cilt.30, ss.1557, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Unusual Presentation of Chronic Subdural Hematoma: Isolated Abducens Nerve Palsy

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.27, ss.472-476, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Asymptomatic macular tear in a woman with severe preeclampsia

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, cilt.29, ss.245-246, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Optical coherence tomography findings in a child with posterior scleritis

EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.18, ss.1007-1010, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Lacrimal sac removal made easy by methylene blue in endoscopic dacrocystorhinostomy

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.265, ss.1071-1074, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ultrasound biomicroscopy and OCT findings in posterior microphthalmos

EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.18, ss.479-482, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An unusual cause of central retinal artery occlusion: Acquired immunodeficiency syndrome

EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.17, ss.671-673, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A novel D458V mutation in the SANS PDZ binding motif causes atypical Usher syndrome

JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-JMM, cilt.83, ss.1025-1032, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Retinal features in Seckel's syndrome

JOURNAL OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY & STRABISMUS, cilt.40, ss.299-301, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Idiopathic chronic pericarditis associated with ocular hypertension: probably an unknown combination

INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.87, ss.293-295, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Parry-Romberg syndrome associated with Adie's pupil and radiologic findings

PEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.25, ss.416-418, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Arterial crimping in branch retinal vein occlusion with macular edema

ACTA OPHTHALMOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.78, ss.456-459, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Characteristics and Seasonal Variations of Rhegmatogenous Retinal Detachment in the Eastern Black Sea Region of Turkey: 8-Year Results

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.50, ss.94-98, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effects of Age on Pupil Diameter at Different Light Amplitudes

BEYOGLU EYE JOURNAL, cilt.3, ss.80-85, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fakoemülsifikasyon cerrahisinin diyabetik ve diyabetik olmayan olgularda pupil çapı üzerine etkisi

Turkiye Klinikleri J Med Sci, cilt.34, ss.145-151, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonuçları

Glokom Katarakt, cilt.6, ss.223-229, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki taraflı oküler kolobomlu pediatrik bir olgudaki ultrasonik biyomikroskopi ve optik koherens tomografi bulguları

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, cilt.18, ss.272-276, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Morning glory sendromlu bir olgudaki klinik özellikler ve görüntüleme bulguları

Türk Oftalmoloji Dergisi, cilt.39, ss.301-305, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral optic nerve aplasia in a child

J Pediatr Ophthalmol Strabismus, ss.1-3, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ani ağrılı görme kaybının nadir görülen bir nedeni: Kronik böbrek yetmezliği

Türk Oftalmoloji Dergisi, cilt.39, ss.310-314, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nadir görülen bir kornea travması: arı sokması

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, cilt.17, ss.282-285, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Premaküler Subhiyaloid Hemorajide Nd:YAG Laser Tedavisi

Retina-Vitreus, cilt.15, ss.59-62, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kızamık zemininde gelişen preseptal sellülit

MN Oftalmoloji, cilt.13, ss.159-161, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer Gonadal Yetmezlikle Birlikte Seyreden Wolfram Sendromu

Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Özel Dergisi, cilt.2, ss.213-216, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oküler Toksoplazmozisin Bilgisayarlı Perimetre İle İzlenmesi

Türk Oftalmoloji Dergisi, cilt.25, ss.116-119, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Primer Hipertansiyonlu Hastalarda Hedef Organ Hasarı ile Serum Leptin Seviyeleri Arasındaki İlişki

25.. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.57

Primer Hipertansiyonlu Hastalarda Hedef Organ Hasarı ile Serum Leptin Seviyeleri Arasındaki İlişki

25.. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.57

Primer Hipertansiyonlu Hastalarda Hedef Organ Hasarı ile Serum Leptin Seviyeleri Arasındaki İlişki

25.. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.57

Primer Hipertansiyonlu Hastalarda Hedef Organ Hasarı ile Serum Leptin Seviyeleri Arasındaki İlişki

25.. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.57

Komplikasyonsuz Katarakt Ameliyatı Sonrası Gelişen Koroidal Dekolman

TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017

Prematüre Retinopatisinde İntravitreal Bevacizumab Sonuçlarımız

TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016, ss.756

Prematüre Retinopatisinde Lazer Fotokoagülasyon Sonuçlarımız

TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016, ss.1043

Retina Dekolmanı Sonrası Foveal İyileşme

TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016, ss.1018

Retinocytoma presenting with photopsia and floaters

16th EURETINA Congress, Copenhang, Danimarka, 8 - 11 Eylül 2016, ss.103

Akut maküler nöroretinitli hastanın erken dönem göz bulguları

3. OCT Kulübü Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2016

Retina Görüntülerinin İstatistiksel Olarak Kalite Değerlendirmesi

8. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013, ss.278-279

The effects of ranibizumab on pulsatile ocular blood flow in eyes with neovascular age-related macular degeneration

XVI. Afro-Asian Congress of Ophthalmology and the V. Mediterranean Retina Meeting, İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Haziran 2012, ss.136-137

Prominent bilateral proptosis as an antecedent finding of pancreas cancer: A case of paraneoplastic syndrome.

XVI. Afro-Asian Congress of Ophthalmology and the V. Mediterranean Retina Meeting, İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Haziran 2012, ss.164

Comparison of the results of strabismus surgery measured from the insertion or the corneoscleral limbus in concomitance horizontal strabismus

XI. meeting of the International Strabismological Association (ISA), İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2010, ss.122

Son bir yıldaki prematüre retinopatisi tarama sonuçlarımız

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 43. ULUSAL KONGRESİ, ANTALYA, Türkiye, 11 - 15 Kasım 2009

Glokomlu olgulardaki pulsatil oküler kan akımı değerleri

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 42. ULUSAL KONGRESİ, ANTALYA, Türkiye, 19 - 23 Kasım 2008

Posterior mikroftalmide ultrasonik biomikroskopi UBM bulguları

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 41. ULUSAL KONGRESİ, ANTALYA, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007

Bilateral optik disk druseninin neden olduğu psödopapilödem

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, ss.281

Non-Hodgkin lenfomada konjuktival tutulum

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, ss.287

Prepapiller vasküler anomali zemininde gelişen retinal arter oklüzyonu

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, ss.355

Dakriyolit zemininde gelişen kronik dakriyosistit ve tedavisi

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, ss.284

Çocukluk dönemindeki açık göz yaralanmaları

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, ss.173

Konjenital retinoskizisli bir olguda görülen komplikasyonlar

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, ss.379

Solar retinopatili olgularda gözlenilen klinik özellikler

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, ss.362

Tedaviye dirençli periorbital ödem zemininde gelişen akut görme kaybı

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, ss.280

Konkomitan horizontal şaşılıklardaki cerrahi tedavi sonuçları

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, ss.329

A bee sting of the cornea

VII. International Symposium on Ocular Trauma, Roma, İtalya, 29 Haziran - 01 Temmuz 2006

Tonsillektomi sonrasi tek tarafli ani görme kaybı.

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2005, ss.330-331

Pemfigus vulgarisli hastada panoftalmiye giden korneal tutulum.

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2005, ss.209

Kandida endoftalmili olguda medikal ve cerrahi tedavi.

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2005, ss.172

İntrakraniel anevrizmaya eşlik eden retinal vasküler malformasyon.

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2005, ss.273

Short term results of glaucoma patients that applied modified trabeculectomy

The 5th International Glaucoma Symposium, Cape Town, Güney Afrika, 30 Mart - 02 Nisan 2005

Panüveitli hastalarda pulse steroit tedavisinin etkinliği

TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2003, ss.181

Kitap & Kitap Bölümleri

Suprakoroidal-Tansretinal Uyarı: Retina Protezlerinde Yeni Bir Yaklaşım.

Vitreoretinal Cerrahi Teknikleri., Karaçorlu M, Karaçorlu S, Özdemir H, Şentürk F., Editör, Hayat Tıp Hanifiyye Kitapçılık, İstanbul, ss.706-709, 2008