Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Betonarme sürekli kirişlerin guguk kuşu arama algoritmasıyla optimum tasarımı

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 September - 23 December 2017

Payandalı Betonarme İstinat Duvarlarının JAYA Algoritmasıyla Optimum Tasarımı

Uluslararası Katılımlı 7.Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2017

Denize deşarj yapılarının öğretme ve öğrenme tabanlı algoritmayla optimum tasarımı

II. international conferance on Advance Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017

Tekil temellerin optimum tasarımına zemin özelliklerinin etkisi

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017

TABANINDA ANAHTAR KESİTİ BULUNAN BETONARME İSTİNAT DUVARLARININ JAYA ALGORİTMASIYLA OPTİMUM TASARIMI

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Düzce, Turkey, 18 - 20 September 2017, pp.1-10

Integration of Structural Analysis Software for 3D-Design of Counterfort Retaining Walls

third edition of International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2017

Integration of Structural Analysis Software for 3D-Design of Counterfort Retaining wall

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.1-7

İstinat Duvarlarının Öğrenme Ve Öğretme Tabanlı Algoritmayla Optimum Tasarımı

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 14 October 2016

İSTİNAT DUVARLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME TABANLI ALGORİTMAYLA OPTİMUM TASARIMI

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 14 October 2016, vol.1, pp.813-822

Optimum Cost Design of RC Columns using Big Bang-Big Crunch Optimization Algorithm

12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2016, pp.1-8

Optimum Design of RC Cantilever Retaining Wall Using Artificial Bee Colony and Cuckoo Search Algorithms

12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2016, pp.1-8

Wind Loads for Stadium Lighting Towers According to Eurocode 1

12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2016, pp.1-8

Deprem Bölgelerinde İnşa Edilecek Betonarme Sığ Tünellerin Farklı Algoritmalarla Optimum Tasarımı

3. International Symposium on Underground Excavations for Transportation, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2013, pp.571-582

Depremlerde Göçen Betonarme Binalardan Öğrenilenler: Kocaeli Örneği

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Turkey, 25 - 27 September 2013

A Practical Approximation to Eartquake Behaviour of Rectangular Shallow Tunnels

2. International Conference on Seismic Retrofitting with the focus on Concrete Technology, Tebriz, Iran, 6 - 07 November 2009, pp.183

Dikdörtgen Kesitli Sığ Tünellerin Deprem Davranışlarına Pratik Bir Yaklaşım

Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 1 - 02 October 2009, pp.663-674

Tünel Kaplamalarının Tasarımına Zemin Yatak Katsayısı Etkisinin İrdelenmesi

Çukurova Üniversitesi MMF 30. Yıl Sempozyumu, Adana, Turkey, 16 - 17 October 2008, pp.356-360

Discussion of Some Methods Used in the Design of Tunnel linings

8th international congress on advances in civil Engineering, Famagusta, Cyprus (Kktc), 15 - 17 September 2008, vol.3, pp.395-402

Investigation of Bond Behavior Between Ligthweight Aggregate Concrete and Steel Rebars Using Bending Test

8th international congress on advances in civil Engineering, Famagusta, Cyprus (Kktc), 15 - 17 September 2008, vol.4, pp.467-476

Eğilmede Hafif Beton-Donatı Aderansının İncelenmesi

Yedinci Ulusal Beton Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 November 2007, pp.165-176

Tünel Kaplamalarının Tasarımına İlişkin Bir Yaklaşım

International Symposium on Advences in Earthquake & Structural Engineering, Antalya, Turkey, 24 - 26 October 2007, pp.617-629

Çeşitli Tekniklerle Onarılıp Güçlendirilen Betonarme Döşeme Plaklarının Davranışlarının incelenmesi

7th international congress on advances in civil Engineering, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2006, pp.1-10

Metrics

Publication

59

Citation (WoS)

234

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

226

H-Index (Scopus)

9

Citation (Scholar)

236

H-Index (Scholar)

7

Project

2

Thesis Advisory

4

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals