Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optimum design of partially prestressed concrete beams using Genetic Algorithms

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.64, sa.5, ss.579-589, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the wind and earthquake response of reinforced concrete chimneys

EARTHQUAKES AND STRUCTURES, cilt.12, sa.5, ss.559-567, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Buckling load optimization of laminated plates via artificial bee colony algorithm

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.52, sa.4, ss.755-765, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A reliable approach for determining concrete strength in structures by using cores

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.11, sa.5, ss.463-473, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimum cost design of RC columns using artificial bee colony algorithm

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.45, sa.5, ss.643-654, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimum design of a reinforced concrete beam using artificial bee colony algorithm

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.10, sa.3, ss.295-306, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimum Design of A Reinforced Concrete Beam Using Artificial Bee Colony Algorithm

COMPUTERS AND CONCRETE, sa.10, ss.295-306, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BETONARME KISA KONSOLLARIN TS 500’E GÖRE OPTİMUM TASARIMINDA ABC, TLBO VE TLABC ALGORİTMALARININ BAŞARIMI

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.361-378, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Optimum Design of Rc Retaining Walls with Key Section using Jaya Algorithm

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.22, sa.2, ss.283-291, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Betonarme Konsol İstinat Duvarlarının Minimum Maliyet ve Ağırlıkla Optimum Tasarımı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.1258-1268, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DENİZE DEŞARJ YAPILARININ ÖĞRETME VE ÖĞRENME TABANLI ALGORITMAYLA OPTİMUM TASARIMI

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.13, sa.3, ss.235-242, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cost optimum design of spread footing under uniaxial combined bending according to TS500 via various metaheuristic algorithms

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.24, sa.6, ss.1030-1036, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Integration of Structural Analysis Software for 3D-Design of Counterfort Retaining Walls

Eurasian Journal of Engineering Sciences and Technology, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Wind loads for stadium lighting towers according to Eurocode 1

CHALLENGE JOURNAL OF STRUCTURAL MECHANICS, cilt.2, sa.4, ss.226-233, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lifli Betonlar

Yapı Dünyası, sa.216, ss.42-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonarme Binaların Kocaeli Depreminde Göçme Nedenleri

Yapı Denetim, ss.16-25, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonarme binaların Depremlerde Hasar Görme ve yıkılma Nedenleri: Kocaeli Örneği

Yapı Dünyası, sa.184, ss.12-20, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tünel İnşaatlarında Karşılaşılabilen Bazı Sorunlar

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Aylık Yayın Organı, sa.102, ss.14-17, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tünellerin Tasarımında Zemin Yatak Katsayısı Değişimi Etkisinin Önemi

Yapı Dünyası, ss.14-18, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tünellere Toplu Bir Bakış Ve Savunma Tünellerinin Türkiye İçin Önemi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Aylık Yayın Organı, sa.96, ss.11-17, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüneller ve Tünel Kaplamalarının Tasarımı

Yapı Dünyası, ss.7-16, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Betonarme sürekli kirişlerin guguk kuşu arama algoritmasıyla optimum tasarımı

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 Eylül - 23 Aralık 2017

Payandalı Betonarme İstinat Duvarlarının JAYA Algoritmasıyla Optimum Tasarımı

Uluslararası Katılımlı 7.Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2017

Denize deşarj yapılarının öğretme ve öğrenme tabanlı algoritmayla optimum tasarımı

II. international conferance on Advance Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Tekil temellerin optimum tasarımına zemin özelliklerinin etkisi

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

TABANINDA ANAHTAR KESİTİ BULUNAN BETONARME İSTİNAT DUVARLARININ JAYA ALGORİTMASIYLA OPTİMUM TASARIMI

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Düzce, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2017, ss.1-10

Integration of Structural Analysis Software for 3D-Design of Counterfort Retaining Walls

third edition of International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017

Integration of Structural Analysis Software for 3D-Design of Counterfort Retaining wall

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1-7

İstinat Duvarlarının Öğrenme Ve Öğretme Tabanlı Algoritmayla Optimum Tasarımı

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016

İSTİNAT DUVARLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME TABANLI ALGORİTMAYLA OPTİMUM TASARIMI

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, cilt.1, ss.813-822

Optimum Cost Design of RC Columns using Big Bang-Big Crunch Optimization Algorithm

12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016, ss.1-8

Optimum Design of RC Cantilever Retaining Wall Using Artificial Bee Colony and Cuckoo Search Algorithms

12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016, ss.1-8

Wind Loads for Stadium Lighting Towers According to Eurocode 1

12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016, ss.1-8

Deprem Bölgelerinde İnşa Edilecek Betonarme Sığ Tünellerin Farklı Algoritmalarla Optimum Tasarımı

3. International Symposium on Underground Excavations for Transportation, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2013, ss.571-582

Depremlerde Göçen Betonarme Binalardan Öğrenilenler: Kocaeli Örneği

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013, ss.1-13

Betonarme Yapıların Kocaeli Depreminde Hasar Görme ve Göçme Nedenleri

Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2011, ss.1

Deprem Bölgelerinde İnşa edilecek Dairesel Kesitli Betonarme Tünel Kaplamalarının Genetik Algoritmayla Optimum Tasarımı

Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2011, ss.1

A Practical Approximation to Eartquake Behaviour of Rectangular Shallow Tunnels

2. International Conference on Seismic Retrofitting with the focus on Concrete Technology, Tebriz, İran, 6 - 07 Kasım 2009, ss.183

Comparative Study of Behaviours of Repaired and Strengthened or Strengthened RC Plates by Using Different Techniques

2. International Conference on Seismic Retrofitting with the focus on Concrete Technology, Tebriz, İran, 6 - 07 Kasım 2009, ss.184

Yapıların Onarım ve/veya Güçlendirilmesinde İzlenecek Yol ve Bir Uygulama Örneği

Uluslararası Katılımlı Tarihi eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-2, Diyarbakır, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2009, ss.491-493

Dikdörtgen Kesitli Sığ Tünellerin Deprem Davranışlarına Pratik Bir Yaklaşım

Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2009, ss.663-674

Tünel Kaplamalarının Tasarımına Zemin Yatak Katsayısı Etkisinin İrdelenmesi

Çukurova Üniversitesi MMF 30. Yıl Sempozyumu, Adana, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2008, ss.356-360

Investigation of Bond Behavior Between Ligthweight Aggregate Concrete and Steel Rebars Using Bending Test

8th international congress on advances in civil Engineering, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Eylül 2008, cilt.4, ss.467-476

Discussion of Some Methods Used in the Design of Tunnel linings

8th international congress on advances in civil Engineering, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Eylül 2008, cilt.3, ss.395-402

Eğilmede Hafif Beton-Donatı Aderansının İncelenmesi

Yedinci Ulusal Beton Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2007, ss.165-176

Tünel Kaplamalarının Tasarımına İlişkin Bir Yaklaşım

International Symposium on Advences in Earthquake & Structural Engineering, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2007, ss.617-629

Çeşitli Tekniklerle Onarılıp Güçlendirilen Betonarme Döşeme Plaklarının Davranışlarının incelenmesi

7th international congress on advances in civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2006, ss.1-10