Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇABALARI ve TURİZMİN ROLÜ

II. INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM CONGRESS, Gümüşhane, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.486-496

Lojistik Sektörü Ve Türkiye Dış Ticaretine Etkileri

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.1

Lojistik Hizmet Sunan İşletmelerin Strateji Oluşturmada Bilgi İletişim Teknolojilerine Olan Yatırımlarının Önemi

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.1

Lojistik Sektörü İşgücü Üzerine Bir Analiz Trabzon Örneği

IV. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 21 - 23 May 2015

Books & Book Chapters

D-8 Ülkelerinde Ekonomik Büyüme İle Vergi Yükü İlişkisi; ARDL Sınır Testi ve Nedensellik Analizi

in: Güncel Mali Çalışmalar, Işıl Fulya Orkunoğlu, Editor, BİDGE Yayınları, Ankara, pp.76-102, 2023 Creative Commons License

COVİD-19 SALGINININ BORSA İSTANBUL’DA YER ALAN LOJİSTİK FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler Cilt 1, Prof. Dr. Hakan Altıntaş,Prof. Dr. Mustafa Mete,Doç. Dr. Neslihan Bolat Bozaslan, Editor, Serüven, Ankara, pp.25-38, 2023 Creative Commons License

Lojistik İşletmelerinde Bilgi İletişim Teknolojilerine Olan Yatırımların Önemi

in: Yönetim, Organizasyon ve Strateji Üzerine Araştırmalar , Dr. Mehmet SEYHAN, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.341-358, 2023 Creative Commons License

Metrics

Publication

11

Citation (Scholar)

21

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

18

H-Index (TrDizin)

2

Open Access

43
UN Sustainable Development Goals