Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Moderating Effect of Board of Directors on the Relationship Between Internationalization Motives and Location Choice

11. Örgüt Kuramı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 January - 01 February 2020, vol.1, pp.10-20

Türkiye'deki Holdinglerin Uluslararasılaşma Süreçleri Üzerine Çoklu Vaka Çalışması

9. Örgüt Kuramı Çalıştayı, Ankara, Turkey, 8 - 09 February 2018, pp.1-8

Kurumsal Teorinin Uluslararası İşletmecilik Alanındaki Etkisi

25. yönetim ve organizasyon kongresi, Ankara, Turkey, 25 May 2017, vol.1

Dynamic Capabilities on the Organizational Culture Perspective

23. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, Muğla, Turkey, 14 - 16 May 2015, vol.1, pp.155-162

The Use of Global Dynamic Capabilities in the Process of Internationalization: The Perspective of Business Groups

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, vol.1. cilt, no.648, pp.423-426

Türk Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın Kurumsallaşması

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, Turkey, 2 - 04 May 2013

The Country-Level Implementation of Codes of Good Governance: Evidences from Turkey,

International Conference on Business and Management organized by Social Sciences Research Society, İzmir, Turkey, 1 - 03 June 2011, pp.1-5 Sustainable Development

Kurumsal Yönetim Kodlarının Yayılımı: Adaptasyonu Sağlayan Faktörler Üzerine Bir Araştırma

17. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.337-340

How are Codes of Good Governance Institutionalized? Perspectives from Developed and Emerging Economies

18th World Business Congress, Tbilisi, Georgia, 1 - 05 July 2009, vol.18, pp.183-193 Sustainable Development identifier

The Role of Professional Associations in the Process of Institutional Change: Evidence from Turkey

Fourth International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Turkey, 12 - 14 June 2008, pp.239-250

The Impact of Institutional, Political and economic Accounts on Business Groups’ Structural Choices in Turkey

International Research Conference on Corporate Governance in Emerging Markets, İstanbul, Turkey, 16 - 19 November 2007, pp.1-18

Liberalleşmenin İş Örgütlenmesinin Çeşitlenmesi Üzerindeki Etkisi: Yeni Bir perspektif İhtiyacı

13. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 15 May 2005, pp.7-12

Örgütün Gölgesinde: Türk Toplumunun Yönetsel Eğilimleri

11. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Afyon, Turkey, 22 - 24 May 2003, pp.1023-1031

Entelektüel Sermayenin Ölçülebilirliği Üzerine Heuristic (Sezgisel) Bir Araştırma

10. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 May 2002, pp.40-56

Özel Sermaye Fonlarının Türkiye’de Uygulanabilirliği

21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 3 - 04 January 2002, pp.1-10

KOBİ’lerde TKY’nin Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Altyapı Araştırması

9. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 24 - 26 May 2001, pp.929-942

Books & Book Chapters

İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

in: İŞLETME, Acuner T., İlhan-Nas T., Şahin K., Okan T., Birincioğlu N., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.3-78, 2017

İşletme Bilimi ile İlgili Temel Kavramlar

in: İşletme, Acuner T., İlhan-Nas T., Şahin K., Okan T., Birincioğlu N., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.3-78, 2017

İŞLETME BİLİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

in: İŞLETME, TANER ACUNER, TÜLAY İLHAN NAS, KADER ŞAHİN, TARHAN OKAN, NİHAN BİRİNCİOĞLU, Editor, BETA BASIN YAYIN, İstanbul, pp.3-43, 2017

İŞ ETİĞİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

in: İŞLETME, TANER ACUNER, TÜLAY İLHAN NAS, KADER ŞAHİN, TARHAN OKAN, NİHAN BİRİNCİOĞLU, Editor, BETA BASIN YAYIN, İstanbul, pp.47-78, 2017

İŞ ETİĞİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

in: İŞLETME, , Editor, BETA BASIN YAYIN, İstanbul, pp.47-73, 2016

İŞLETME BİLİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

in: İŞLETME, , Editor, BETA BASIN YAYIN, İstanbul, pp.3-38, 2016

Metrics

Publication

63

Citation (WoS)

95

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

89

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

15

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

14

H-Index (TrDizin)

2

Project

7

Thesis Advisory

12
UN Sustainable Development Goals