Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Ekoturizm Söylenmesi Kolay Yapılması Zor

MPM Anahtar , no.261, pp.34-39, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Yırtıcı Tutku

ATLAS Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi , no.67, pp.118-124, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Doğu Karadeniz Entegre Koruma Projesi

Kelaynaktan Haberler , no.53, pp.22-23, 1994 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Green Infrastructure Systems in the Context of Sustainable Urban Development andClimate Change

International Conference on Climate Change and Forestry ICCCF’2019, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.349-354 Sustainable Development

Bankruptcy of Nature Conservation Paradigm in Mountain Areas Management: Evaluation in Terms of Climate Crisis (Eastern Blacksea Case)”

International Conference on Climate Change and Forestry, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.375-384 Sustainable Development

Examination of Recreation and tourism Possibilities of Trout Production Farms, Sample of Maçka District in Trabzon

ICAFOF 2017 ‘International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies', Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.463

Determination of Potential of Amasya City in Terms of Gastronomy Tourism

ICAFOF 2017 ‘International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies', Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.462

In the case of KTU Campus, The Importance of Urban Green Areas in Terms of Bird Spicies

Green Infastructure: Nature Based Solutıons for Sustainable and Resilient Cities, Orvieto, Italy, 4 - 07 April 2017, pp.151

Yayla Yollarının Karasal ve Sucul Dağ Ekosistemlerine Etkisi,

Yaşam alanıma dokunma, yeşilyola dur de! Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 08 May 2016, pp.22-27 Sustainable Development

Yeşilyol Bir turizm yolu mu bir ekosistemin sonu mu

3. Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 13 December 2015, pp.68-85

Doğal Alanlara Müdahalenin Ekolojik Sonuçları ve Müdahalelerle Mücadele İçin Öneriler. 5-8 Kasım

”Müdahale, Mücadele ve Planlama” Şehir ve Bölge Plancıları Odası Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 08 November 2015, vol.1, pp.40-47

Yeşilyoldan HES lere Doğu Karadeniz de Çevresel Sorunlar

2.Türkiye Demokrasi Forumu, Ordu, Turkey, 18 - 20 September 2015, pp.157-163

Yüksek Dağ Alanlarında Planlanan Yatırımlar Hakkında Yeniden Düşünme: Doğu Karadeniz Yeşilyol Örneği

2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 November 2015, pp.251-269 Sustainable Development

Korunan Alanlarda Turizmden Kaynaklanan Sorunlar:Kaçkar Dağları Milli Parkı Örneği

IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.60-72

Semantic Evaluation of Waterfalls As Tourism Destinations

MACODESU2015 1st International Conference, on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015, pp.166

Fırtına Havzasındaki Turizm Faaliyetlerinin Bazı Çevresel Etkileri

Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 14 - 16 May 2015, pp.378-387

Visual Preference Assessment in rural linkage roads between a city and a conservation area national park Artvin Hatila Valley National Park

History of Future 52nd World Congress of the International Federation of Landscape Architects, Saint-Petersburg, RUSYA, 10 - 12 June 2015

Ekosisteme Can Veren Zincirin Önemli Halkası Ölü Ağaçlar

2023’e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, vol.1, pp.423-440

Effects of Protected Areas of Ecotourism Development Camili Biosphere Reserve Example

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.196-200 Sustainable Development

Effects of Protected Areas on Ecotourism Development: Camili Biosphere Reserve Example

International Caucasian Forestry Symposium, Proceedings, Artvin, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.196-200 Sustainable Development

Kalkınma Çevre İkilemi ve Çıkış Yolu

Türkiye Demokrasi Forumu 2013, Ordu, Turkey, 6 - 08 July 2013, pp.142-146

Fırtına Vadisinde Rekreasyonel Faaliyetler ve Çevresel Etkileri

1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.889-902

Türkiye Ormancılık Politikası Açısından Sazlık ve Bataklıklar

1. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.920-929 Sustainable Development

Where rural residents don’t like brown bears: Understanding attitudes toward brown bears in Artvin, Turkey,

19th International Conference on Bear Research and Management, Tiflis, Georgia, 16 - 22 May 2010, pp.28

Threats to Genetic Diversity of Oriental Spruce Picea orientalis in Turkey

International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, Fetiye, Turkey, 26 - 29 May 2010, pp.42

The Status of Leopard in Turkey 2000 2008

2nd European Congress of Conservation Biology- Conservation Biology and Beyond: From Science to Practice, Prag, Czech Republic, 1 - 05 September 2009, pp.59

Conflicts on national park management regarding insect damage in old-growth spruce forest in the northeastern part of Turkey

IUFRO SPRUCE 2009: Spruce in the Context of Global Change:Ecology, silviculture, forest products, managemenet risks and conservation practices., Halmstad, Sweden, 31 August - 03 September 2009 Sustainable Development

Türkiye de Koruma Alanları ve Yönetim Politikaları

Gökyüzüne En Yakın Bitkiler: Alpin Çiçekler Projesi, Erzurum, Turkey, 20 April - 09 May 2007, pp.21-39

The Relation of Sustainable Developmet Nature Protection

4th International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth with an Environment, Trabzon, Turkey, 12 - 15 July 2008, pp.159-165

Korunan Alanlarda Yönetim Etkinliğinin Belirlenmesi İçin Bir Yöntem Uygulaması D Karadeniz Örneği

Doğal ve Özel Nitelikli Kırsal Alanların Koruma Sorunsalı ve Planlanması Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 7 - 09 December 2006, pp.117-137

Influences of Avalanche and Insect Damage on Old Growth Forests in Kaçkar Mountains amd Hatila Valley National Parks in Northeast Part of Turkey

Natural hazards and Natural Disturbances in Mountain Forests Challenges and Opportunities for Silviculture An International Conference of IUFRO, Trento, Italy, 18 - 21 September 2007, pp.69 Sustainable Development

Kaçkar Dağları Milli Parkı Ve Çevresinin Ekoturizm Yönünden Değerlendirilmesi

1. Ulusal Rize Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 November 2006, pp.217-224 Sustainable Development

Çevre İçin Eğitimde Korunan Alanların Rolü Kaçkar Dağları Milli Parkı Örneği

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Turkey, 8 - 10 September 2005, pp.175-182

The old growth forest of North east Turkey and its conservational importance,

International Scientific Conference “Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management”, Krakow, Czech Republic, 15 - 18 May 2005, pp.189-193 Sustainable Development

Torul da Kırsal Sorunlar ve Çözüm Önerileri İlecik Köyü Örneği

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım, Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 18 - 20 December 2003, pp.327-336

Değişen Dünya Değişmeyen Gelenek Atmacacılık Yasal Durum Sorunlar ve Çözüm Önerileri

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 15 - 18 May 2002, vol.2, pp.643-652

Ormancılıkta Halkla İlişkiler ve Milli Parkların Halkla İlişkiler Sürecindeki Önemi

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 15 - 18 May 2002, vol.1, pp.212-219 Sustainable Development

Biyolojik Çeşitlilik ve Görsel Kalitenin Sayısal Olarak Ortaya Konulması

Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 April 2002, pp.212-219

Türkiye Ormancılığı İçin Umutlu Yıllar

I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2001, pp.205-217 Sustainable Development

The Old Growth Forests of North East Turkey

XI World Forestry Congress, Antalya, Turkey, 13 - 22 October 1997, vol.2, pp.75 Sustainable Development

Doğa Koruma Çalışmalarında Gönüllü Kuruluşların Rolü ve Doğu Karadeniz Entegre Koruma Projesi

Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 25 October 1995, vol.1, pp.8-15

The Eastern Blacksea Forestal Ecosystem Current and Future Management Plans

International Conference on Aspects of Bear Conservation, Bursa, Turkey, 31 May - 05 June 1994 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Road Constructions: Mandatory for Forestry but Problematic for Conservation

in: Conservation of Natural Resources in The Context of Climate Change, Gökhan ŞEN, Ersin GÜNGÖR, Editor, Duvar Design, New York, pp.127-143, 2021 Sustainable Development

Glacial Landscape and Old-Growth Forests of the Mount Kaçkar National Park (Eastern Black Sea Region).

in: Landscapes and Landforms of Turkey, Kuzucuoğlu Catharine, Çiçer Attila, Kazancı Nizamettin, Editor, Springer, Cham, pp.437-446, 2019

Giresun’da Sürdürülebilir Fındık Üretimine Doğru

WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, 2017

Kaçkar Mountains National Park, Turkey

in: Europe s ecological backbone recognising the true value of our mountains, , Editor, EEA (European Environment Agency), Copenhagen, pp.180, 2010 Sustainable Development

En Bilge Ormanlar: Doğal Yaşlı Ormanlar

in: Orman ve Biyolojik Çeşitlilik, Hüma Ülgen, Uğur Zeydanlı, Editor, Dönmez Ofset, Ankara, pp.97-116, 2008 Sustainable Development

Karçal Sağları

in: Türkiye nin Önemli Doğa Alanları Cilt II, Güven Eken, Murat Bozdoğan, Süreyya İsfendiyaroğlu, Dicle Tuba Kılıç, Yıldıray Lise, Editor, Mas, İstanbul, pp.232-235, 2006

Doğu Karadeniz Dağları

in: Türkiye nin Önemli Doğa Alanları Cilt II, Güven Eken, Murat Bozdoğan, Süreyya İsfendiyaroğlu, Dicle Tuba Kılıç, Yıldıray Lise, Editor, Mas Matbaacılık, İstanbul, pp.125-126, 2006

Yalnızçam Dağları

in: Türkiye nin Önemli Doğa Alanları Cilt II, Güven Eken, Murat Bozdoğan, Süreyya İsfendiyaroğlu, Dicle Tuba Kılıç, Yıldıray Lise, Editor, Mas, İstanbul, pp.236-239, 2006

Karçal Dağları

in: Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları Cilt II, Güven Eken,Murat Bozdoğan,Süreyya İsfendiyaroğlu,Dicle Tuba Kılıç, Yıldıray Lise, Editor, Mas, İstanbul, pp.232-235, 2006

Other Publications

Metrics

Publication

113

Citation (WoS)

72

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

73

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

50

H-Index (Scholar)

2

Project

9

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals