Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Expert-based evaluation of the impacts of hydropower plant construction on natural systems in Turkey

ENERGY & ENVIRONMENT, cilt.27, ss.690-703, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SEMANTIC EVALUATION OF WATERFALLS AS TOURİSM DESTINATIONS

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, no.2, ss.781-788, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

SEMANTIC EVALUATION OF WATERFALLS AS TOURISM DESTINATIONS

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.17, ss.781-788, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EFFECT OF TRADITIONAL HIGHLAND SETTLEMENT TEXTURE ON VISUAL CARRYING CAPACITY: KACKAR MOUNTAINS NATIONAL PARK CASE

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.16, ss.771-782, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessing the effectiveness of protected area management in the Turkish Caucasus

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.10, ss.17208-17222, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Public preferences for visual quality and management in the Kackar Mountains National Park (Turkey)

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, cilt.13, ss.499-512, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Public Preferences for Visual Quality and Management in Kackar Mountains National Park (Turkey)

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, cilt.13, ss.499-512, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Damage Level of Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae) on Naturally Growing and Ornamental Box Populations in Artvin, Turkey

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.19, ss.144-151, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fırtına Havzası Doğal Kaynak Sorunları ve Çözüme İlişkin Değerlendirmeler

Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.1-6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Valkerij in NO Turkije Natuurbeschermingssucces na bijna drie decennia

De Takkeling, cilt.24, ss.221-250, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Acil ve Öncelikle Korunması Gereken Bir Alan: Kamilet ve Durguna Vadileri (Arhavi) ve Koruma Gerekçeleri

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, ss.279-296, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

An Ecosystem That Needs To Be Primarily Protected In Turkey: Valley of Kamilet and Durguna (Arhavi) and Reasons of Protection

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.15, ss.279-296, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Gökyüzünün Komşusu Yeryüzünün İncisi Artvin

Türkiye’xxde Çevre ve Şehir, cilt.1, ss.68-78, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Hot Debate in Turkey: Hydroelectrical Power Plants and Environmental Problems: Eastern Black Sea Example.

Journal of Balkan Ecology, cilt.15, ss.17-30, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kent Ormanlarının Kavramsal Hukuksal ve Çevresel Boyutuyla Değerlendirilmesi

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.72-85, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kent ormanlarının kavramsal hukuksal ve çevresel boyutuyla değerlendirilmesi

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.78-85, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Artvin kent ormanının rekreasyon olanakları ve kullanıcı tercihlerinin irdelenmesi

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.201-213, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekoturizm Söylenmesi Kolay Yapılması Zor

MPM Anahtar, ss.34-39, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayla Turizmi ve Erozyon İlişkisi

Kırsal Çevre Yıllığı’2007, cilt.1, ss.45-56, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hatila Vadisi Milli Parkı için farklı bir rekreasyonel yaklaşım

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.145-158, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atmacacılık Yırtıcı Kuşla Av

Yeşil Atlas - Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi Çevre Özel Sayısı, ss.74-83, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Ekoturizm Hayata Bakmak

Yeşil Atlas - Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi Çevre Özel Sayısı, ss.94-99, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Karadeniz Kara Dosya Doğu Karadeniz En Kırılgan En Canlı En Yaban

ATLAS Aylık Coğrafye ve Keşif Dergisi, ss.78-89, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Karadeniz in Çığlığı

Yeşil Atlas - Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi Çevre Özel Sayısı, ss.40-47, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Vahşi Doğanın Son Kaleleri

Yeşil Atlas - Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi Çevre Özel Sayısı, ss.22-29, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Yırtıcı Tutku

ATLAS Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi, ss.118-124, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Milli Parklar ve Koruma Yönünden İşlevleri

Kelaynaktan Haberler, ss.8-10, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Doğu Karadeniz Entegre Koruma Projesi

Kelaynaktan Haberler, ss.22-23, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Green Infrastructure Systems in the Context of Sustainable Urban Development andClimate Change

International Conference on Climate Change and Forestry ICCCF’2019, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2019, ss.349-354

Examination of Recreation and tourism Possibilities of Trout Production Farms, Sample of Maçka District in Trabzon

ICAFOF 2017 ‘International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies', Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.463

Determination of Potential of Amasya City in Terms of Gastronomy Tourism

ICAFOF 2017 ‘International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies', Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.462

In the case of KTU Campus, The Importance of Urban Green Areas in Terms of Bird Spicies

Green Infastructure: Nature Based Solutıons for Sustainable and Resilient Cities, Orvieto, İtalya, 4 - 07 Nisan 2017, ss.151

Yayla Yollarının Karasal ve Sucul Dağ Ekosistemlerine Etkisi,

Yaşam alanıma dokunma, yeşilyola dur de! Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2016, ss.22-27

Yeşilyol Bir turizm yolu mu bir ekosistemin sonu mu

3. Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2015, ss.68-85

Doğal Alanlara Müdahalenin Ekolojik Sonuçları ve Müdahalelerle Mücadele İçin Öneriler. 5-8 Kasım

”Müdahale, Mücadele ve Planlama” Şehir ve Bölge Plancıları Odası Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2015, cilt.1, ss.40-47

Yeşilyoldan HES lere Doğu Karadeniz de Çevresel Sorunlar

2.Türkiye Demokrasi Forumu, Ordu, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2015, ss.157-163

Yüksek Dağ Alanlarında Planlanan Yatırımlar Hakkında Yeniden Düşünme: Doğu Karadeniz Yeşilyol Örneği

2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Kasım 2015, ss.251-269

Korunan Alanlarda Turizmden Kaynaklanan Sorunlar:Kaçkar Dağları Milli Parkı Örneği

IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Trabzon, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.60-72

Semantic Evaluation of Waterfalls As Tourism Destinations

MACODESU2015 1st International Conference, on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2015, ss.166

Fırtına Havzasındaki Turizm Faaliyetlerinin Bazı Çevresel Etkileri

Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, ss.378-387

Ekosisteme Can Veren Zincirin Önemli Halkası Ölü Ağaçlar

2023’e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, cilt.1, ss.423-440

Effects of Protected Areas on Ecotourism Development: Camili Biosphere Reserve Example

International Caucasian Forestry Symposium, Proceedings, Artvin, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2013, ss.196-200

Kalkınma Çevre İkilemi ve Çıkış Yolu

Türkiye Demokrasi Forumu 2013, Ordu, Türkiye, 6 - 08 Temmuz 2013, ss.142-146

Fırtına Vadisinde Rekreasyonel Faaliyetler ve Çevresel Etkileri

1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012, ss.889-902

Türkiye Ormancılık Politikası Açısından Sazlık ve Bataklıklar

1. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2011, ss.920-929

Where rural residents don’t like brown bears: Understanding attitudes toward brown bears in Artvin, Turkey,

19th International Conference on Bear Research and Management, Tiflis, Gürcistan, 16 - 22 Mayıs 2010, ss.28

Threats to Genetic Diversity of Oriental Spruce Picea orientalis in Turkey

International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, Fetiye, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010, ss.42

Artvin de Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Neden Olduğu Olacağı Ekolojik ve Sosyal Sorunlar

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, cilt.2, ss.677-687

The Status of Leopard in Turkey 2000 2008

2nd European Congress of Conservation Biology- Conservation Biology and Beyond: From Science to Practice, Prag, Çek Cumhuriyeti, 1 - 05 Eylül 2009, ss.59

Conflicts on national park management regarding insect damage in old-growth spruce forest in the northeastern part of Turkey

IUFRO SPRUCE 2009: Spruce in the Context of Global Change:Ecology, silviculture, forest products, managemenet risks and conservation practices., Halmstad, İsveç, 31 Ağustos - 03 Eylül 2009

Consequences of Fragmentation Within an Oriental Spruce Picea orientalis Dominated Forest Ecosystem due to Private Investments in Turkey A Case Study

International Conference on Spruce in the Context of Global Change, Halmstad, İsveç, 31 Ağustos - 03 Eylül 2009, ss.54

Türkiye de Koruma Alanları ve Yönetim Politikaları

Gökyüzüne En Yakın Bitkiler: Alpin Çiçekler Projesi, Erzurum, Türkiye, 20 Nisan - 09 Mayıs 2007, ss.21-39

The Relation of Sustainable Developmet Nature Protection

4th International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth with an Environment, Trabzon, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2008, ss.159-165

Korunan Alanlarda Yönetim Etkinliğinin Belirlenmesi İçin Bir Yöntem Uygulaması D Karadeniz Örneği

Doğal ve Özel Nitelikli Kırsal Alanların Koruma Sorunsalı ve Planlanması Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2006, ss.117-137

Influences of Avalanche and Insect Damage on Old Growth Forests in Kaçkar Mountains amd Hatila Valley National Parks in Northeast Part of Turkey

Natural hazards and Natural Disturbances in Mountain Forests Challenges and Opportunities for Silviculture An International Conference of IUFRO, Trento, İtalya, 18 - 21 Eylül 2007, ss.69

Kaçkar Dağları Milli Parkı Ve Çevresinin Ekoturizm Yönünden Değerlendirilmesi

1. Ulusal Rize Sempozyumu, Rize, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2006, ss.217-224

Çevre İçin Eğitimde Korunan Alanların Rolü Kaçkar Dağları Milli Parkı Örneği

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2005, ss.175-182

The old growth forest of North east Turkey and its conservational importance,

International Scientific Conference “Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management”, Krakow, Çek Cumhuriyeti, 15 - 18 Mayıs 2005, ss.189-193

Torul da Kırsal Sorunlar ve Çözüm Önerileri İlecik Köyü Örneği

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım, Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2003, ss.327-336

Ormancılıkta Halkla İlişkiler ve Milli Parkların Halkla İlişkiler Sürecindeki Önemi

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2002, cilt.1, ss.212-219

Değişen Dünya Değişmeyen Gelenek Atmacacılık Yasal Durum Sorunlar ve Çözüm Önerileri

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2002, cilt.2, ss.643-652

Biyolojik Çeşitlilik ve Görsel Kalitenin Sayısal Olarak Ortaya Konulması

Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2002, ss.212-219

Türkiye Ormancılığı İçin Umutlu Yıllar

I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2001, ss.205-217

The Old Growth Forests of North East Turkey

XI World Forestry Congress, Antalya, Türkiye, 13 - 22 Ekim 1997, cilt.2, ss.75

Doğa Koruma Çalışmalarında Gönüllü Kuruluşların Rolü ve Doğu Karadeniz Entegre Koruma Projesi

Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Ekim 1995, cilt.1, ss.8-15

The Eastern Blacksea Forestal Ecosystem Current and Future Management Plans

International Conference on Aspects of Bear Conservation, Bursa, Türkiye, 31 Mayıs - 05 Haziran 1994

Kitap & Kitap Bölümleri

Giresun’da Sürdürülebilir Fındık Üretimine Doğru

WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, 2017

Kaçkar Mountains National Park, Turkey

Europe s ecological backbone recognising the true value of our mountains, , Editör, EEA (European Environment Agency), Copenhagen, ss.180, 2010

En Bilge Ormanlar: Doğal Yaşlı Ormanlar

Orman ve Biyolojik Çeşitlilik, Hüma Ülgen, Uğur Zeydanlı, Editör, Dönmez Ofset, Ankara, ss.97-116, 2008

Yalnızçam Dağları

Türkiye nin Önemli Doğa Alanları Cilt II, Güven Eken, Murat Bozdoğan, Süreyya İsfendiyaroğlu, Dicle Tuba Kılıç, Yıldıray Lise, Editör, Mas, İstanbul, ss.236-239, 2006

Karçal Dağları

Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları Cilt II, Güven Eken,Murat Bozdoğan,Süreyya İsfendiyaroğlu,Dicle Tuba Kılıç, Yıldıray Lise, Editör, Mas, İstanbul, ss.232-235, 2006

Diğer Yayınlar