Assoc. Prof.

ZEHRA ABDİOĞLU


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Education Information

2006 - 2010

2006 - 2010

Doctorate

Karadeniz Technical University, -, İktisat, Turkey

2003 - 2005

2003 - 2005

Postgraduate

Karadeniz Technical University, -, İktisat, Turkey

1998 - 2002

1998 - 2002

Undergraduate

Karadeniz Technical University, İibf, Ekonometri, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Yeni Keynesyenlerde Fiyat ve Ücret Katılıkları: Türkiye Örneği

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

2005

2005

Postgraduate

Tüketim ve Gelir İlişkisi: Türkiye Örneği

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy, Econometrics

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Associate Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

Managerial Experience

2011 - Continues

2011 - Continues

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, İibf, Ekonometri

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Türkiye için Kredi Temerrüt Takasları ve Pay Senedi Fiyatları Arasındaki Asimetrik Nedensellik İlişkisi

Abdioğlu Z. , Aydın S.

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), vol.5, no.2, pp.427-454, 2021 (National Refreed University Journal)

2021

2021

Analysis of the Causality Relationship between Agriculture, Industry and Service Sectors in Turkey

Mert N., ABDİOĞLU Z.

SOSYOEKONOMI, vol.29, no.50, pp.317-336, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

2020

2020

FORECASTING THE RETURNS OF ALTERNATIVE INVESTMENTINSTRUMENTS USING THE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE METHOD

Abdioğlu Z. , Harman B.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.7, pp.112-136, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

ESTIMATION of HUMAN CAPITAL: LATENT VARIABLE APPROACH

Albayrak N., Abdioğlu Z.

Yönetim Bilimleri Dergisi , vol.18, no.36, pp.225-254, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

The Relationship between Hedonic House Prices and Consumer Prices in Turkey: Panel Data Analysis

Sağlam C., Abdioğlu Z.

Journal of Yaşar University, vol.15, no.57, pp.117-128, 2020 (National Refreed University Journal)

2019

2019

LONG-RUN RELATIONSHIP BETWEEN INCOME INEQUALITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN TURKEY

Abdioğlu Z. , Yamak N. , Yamak R.

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.6, no.3, pp.721-735, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

2019

2019

ZAMANSAL TOPLULAŞTIRMANIN BİRİM KÖK TESTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Eyüboğlu S., Abdioğlu Z.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.24, pp.233-258, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Gelişmiş Ülkeler ve Kırılgan Beşlilerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı

Değirmenci N., Abdioğlu Z.

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, vol.2, no.2, pp.82-95, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN SEKTÖREL BÜYÜMEYE ETKİSİ

Abdioğlu Z. , Albayrak N.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.14, no.2, pp.127-140, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

GENÇ İŞSİZLİK, EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Abdioğlu Z. , Albayrak N.

Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, vol.7, no.13, pp.8-20, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2018

2018

Phillips Eğrisi Üzerine Lucas değişkenlik Hipotezi: Türkiye Örneği

YAMAK R. , ABDİOĞLU Z.

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, vol.2, no.1, pp.38-55, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Finansal Piyasalar Arasındaki Oynaklık Yayılımı

DEĞİRMENCİ N., ABDİOĞLU Z.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.54, pp.104-125, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Determinants of Part-Time Working at Home: Evidence from Turkey

Yamak N. , Abdioğlu Z. , Koçak S.

ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS. ECONOMICA, vol.13, no.5, pp.189-200, 2017 (International Refereed University Journal)

2017

2017

Türkiye’de İç Göçü Etkileyen Faktörlerin Analizi

ALBAYRAK N., ABDİOĞLU Z.

Researcher: Social Science Studies ( RSSS ), no.5, pp.293-309, 2017 (National Refreed University Journal)

2017

2017

İstihdam Yaratmayan Büyüme: Alt Sektörler Bazında Bir Araştırma

ABDİOĞLU Z. , Albayrak N.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.13, pp.215-228, 2017 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2017

2017

Sistematik Örnek, Ortalama Örnek ve Mevsimsel Birim Kökler Üzerine Bir Uygulama

EYÜBOĞLU S. , ABDİOĞLU Z.

süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol.22, no.1, pp.213-220, 2017 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Petrol Fiyatı Şoklarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkileri

ABDİOĞLU Z. , DEĞİRMENCİ N.

TİSK Akademi, vol.11, no.22, pp.330-351, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2016

2016

Türk İmalat Sanayinde Sektörler Bazında Verimlilik Çıktı İlişkisi: Verdoorn Yasası

ABDİOĞLU Z. , YAMAK R.

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.2, pp.81-91, 2016 (National Refreed University Journal)

2015

2015

GERİYE VE İLERİYE DÖNÜK PARA POLİTİKASI REAKSİYON FONKSİYONLARININ TAHMİNİ TAYLOR KURALI

ALBAYRAK N., ABDİOĞLU Z.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.4, pp.141-163, 2015 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Petrol Fiyatları Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi BIST Sektörel Analiz

Abdioğlu Z. , Değirmenci N.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, no.8, pp.1-24, 2014 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2014

2014

RASYONEL BEKLENTİLER HİPOTEZİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

EYÜBOĞLU S. , ABDİOĞLU Z.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.325-347, 2014 (National Refreed University Journal)

2014

2014

CEPTEN YAPILAN EĞİTİM HARCAMALARININ HANE HALKI GELİRİNE MALİ YÜKÜ: TÜRKİYE İÇİN İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ

SÜLKÜ S. N. , ABDİOĞLU Z.

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.24, pp.338-355, 2014 (National Refreed University Journal)

2014

2014

Ücret Fiyat Spirali Dinamiklerinin Asimetrik Etkisi Türkiye Örneği

Abdioğlu Z.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.36, no.1, pp.245-268, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Ücret Fiyat Spirali Türk İmalat Sanayi Örneği

ABDİOĞLU Z.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.19, pp.45-58, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Türkiye de Bölgeler Arası Yakınsama Panel Birim Kök Analizi

Abdioğlu Z. , Uysal T.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.3, pp.125-143, 2013 (National Refreed University Journal)

2013

2013

Türkiye için Enflasyonu Hızlandırmayan Kapasite Kullanım Oranı Tahmini

ABDİOĞLU Z.

E-Journal of Yaşar University, vol.31, no.8, pp.5296-5323, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Türkiye de Yakınsama Hipotezinin Testi Genel ve Sektörel Analiz

ABDİOĞLU Z. , UYSAL T.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.50, no.575, pp.85-93, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Mevsimsel Anomaliler

Abdioğlu Z. , Değirmenci N.

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.3, pp.55-74, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur

ABDİOĞLU Z. , EYÜBOĞLU S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.17-35, 2013 (National Refreed University Journal)

2012

2012

Türkiye de İşgücüne Katılımı Belirleyen Faktörler Mikro Ekonomik Analiz

Yamak R. , Abdioğlu Z. , Mert N.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.2, pp.41-58, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Duruma ya da Zamana Bağlı Fiyat Ayarlama Kuralı Tüketici ve Üretici Fiyatları

ABDİOĞLU Z.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.8, no.17, pp.63-86, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Ampirik Bağlamda Toplam ve Alt Kalemler Bazında Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleri Arasındaki İlişki Türkiye Örneği

YAMAK R. , ABDİOĞLU Z.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.30, no.1, pp.173-193, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Tüketici ve Üretici Fiyat Endekslerinde Geçişlilik Alt Sektörler

ABDİOĞLU Z. , KORKMAZ Ö.

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.16, no.2, pp.65-81, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Price Rigidity in Turkey Evidence from Producer and Consumer Prices

Abdioğlu Z. , Yamak R.

Archives Des Sciences, vol.65, no.2, pp.38-55, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Factors Affecting the Geographical Distribution of Bank Branches in Turkey

Keskin H. D. , Abdioğlu Z.

European Journal of Social Sciences, vol.19, no.4, pp.573-587, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2010

2010

Thirlwall Yasası Türkiye Örneği 1982 2008

YAMAK R. , ABDİOĞLU Z.

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.10, no.2, pp.443-463, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Enflasyon ve Bütçe Açıkları İlişkisi Tanzi ve Patinkin Etkileri

ABDİOĞLU Z. , TERZİ H.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.195-211, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2007

2007

Fisher Hipotezinin Testi Zayıf ve Güçlü Form

Yamak R. , Abdioğlu Z.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, pp.1-10, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

2007

2007

Tüketimin Tesadüfi Yürüyüşü Türkiye Örneği 1987 2006

YAMAK R. , ABDİOĞLU Z.

Balıkesir Üniversitesi Akademik Fener Dergisi, vol.1, no.7, pp.98-112, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

2006

2006

Türkiye de İşgücüne Katılma ve İşsizlik

YAMAK R. , ABDİOĞLU Z.

TİSK AKADEMİ, vol.1, no.2, pp.64-76, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2003

2003

Enflasyon ve Bütçe Açıkları İlişkisi: Tanzi ve Patinkin Etkileri

ABDİOĞLU Z. , TERZİ H.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.2, pp.195-211, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Kadın İşgücüne Katılımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel veri Analizi

YAMAK N. , ABDİOĞLU Z. , CORUT H.

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.827-834 Sustainable Development

2019

2019

Tüketici Güven Endeksi İle Borsa İstanbul Sektörel Endeks Oynaklıkları Arasındaki İlişki

YAMAK N. , ABDİOĞLU Z. , CORUT H.

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.816-826

2018

2018

EĞİTİM, SAĞLIK VE GÖÇÜN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

ABDİOĞLU Z. , HARMAN B.

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.15-25 Sustainable Development

2017

2017

Inflation-Output Tradeoff in Turkey: Kalman Filter Estimation

ERDEM H. F. , ABDİOĞLU Z. , YAMAK R.

International Conference on Computational and Statistical Methods in Apllied Science, Samsun, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.102

2017

2017

Yükseköğretimin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: İller Bazında Bir Analiz

YAMAK N. , ABDİOĞLU Z. , KULLUKÇU E. D.

Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1 Sustainable Development

2017

2017

Komşu İllerin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

YAMAK R. , ABDİOĞLU Z. , EYÜBOĞLU S.

Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1 Sustainable Development

2017

2017

İller İçin Refah Düzeyinin Tahmini: MIMIC Yaklaşımı

Albayrak N., ABDİOĞLU Z.

Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1

2017

2017

Genç İşsizlik, Eğitim ve Ekonomik Büyüme

ALBAYRAK N., ABDİOĞLU Z.

Econ Anadolu, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.88 Sustainable Development

2017

2017

Yükseköğretimin Sektörel Büyümeye Etkisi

ALBAYRAK N., ABDİOĞLU Z.

Econ Anadolu, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.89

2016

2016

TÜRKİYE DE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİ ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMI

ABDİOĞLU Z. , DEĞİRMENCİ N.

17. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, İSTATİSTİK VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016

2016

2016

İstihdam Yaratmayan Büyüme: Alt Sektörler Bazında Bir Araştırma

ALBAYRAK N., ABDİOĞLU Z.

Xth International Statistics Days Conference 2016, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2016, pp.78 Sustainable Development

2016

2016

Sistematik Örnek, Ortalama Örnek ve Mevsimsel Birim Kök Üzerine Bir Uygulama

EYÜBOĞLU S. , ABDİOĞLU Z.

Xth International Statistics Days Conference 2016, Giresun, Turkey, 7 - 09 October 2016, pp.74

2016

2016

TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇÜN BELİRLEYİCİLERİNİN TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE ARAŞTIRILMASI

ALBAYRAK N., ABDİOĞLU Z.

2.ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ: “GÖÇ, YOKSULLUK VE İSTİHDAM”, Konya, Turkey, 23 September - 25 December 2016, pp.403-414

2016

2016

Ekonomik Büyümede Beşeri Sermayenin Rolü: Lucas Modeli

ABDİOĞLU Z. , ALBAYRAK N.

XVII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.159-179

2014

2014

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Piyasalar Arasındaki Volatilite Yayılımı

DEĞİRMENCİ N., ABDİOĞLU Z.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014

2014

2014

Sistematik Örnekleme ve Zamansal Toplulaştırmanın Makro Ekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkileri

ABDİOĞLU Z. , EYÜBOĞLU S.

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.47

2013

2013

Determinants of High Burden of Education Expenditures on Household s Budget in Turkey

SÜLKÜ S. N. , ABDİOĞLU Z.

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, gazi magosa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2013

2012

2012

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur

ABDİOĞLU Z. , EYÜBOĞLU S.

13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması Ve İstatistik Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012, pp.55

2012

2012

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur

ABDİOĞLU Z. , EYÜBOĞLU S.

13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması Ve İstatistik Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012, pp.55

2007

2007

TÜRKİYE’DE YURTİÇİ TASARRUF VE BELİRLEYİCİLERİ

ABDİOĞLU Z. , BERBER M.

İkinciUluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, Trabzon, Turkey, 28 - 29 June 2007, pp.229-242

Books & Book Chapters

2020

2020

Lucas(1988)’in Beşeri Sermaye Modeli: Türkiye Örneği

Abdioğlu Z. , Albayrak N.

in: İktisat Seçme Yazılar 2020-1, Dilek Tandoğan Fatma Kolcu, Editor, Celepler Matbaacılık, Trabzon, pp.171-187, 2020

2019

2019

Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeye Geçişkenlik Etkisi: Almon Yaklaşımı

ALBAYRAK N., ABDİOĞLU Z.

in: Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019, Bülent KIRMIZI, Bahar İŞİGÜZEL, Editor, Ekin Yayınevi, pp.688-708, 2019

2019

2019

ÜRETİM-İSTİHDAM İLİŞKİSİ: SEKTÖREL ANALİZ

ABDİOĞLU Z. , ŞEREF S. Ç.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar-4, Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Ertan ÖZÇOBAN , Dr. Dursun BALKAN,Dr. Hüseyin KARAKUŞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.76-95, 2019

2018

2018

Ekonomik Büyüme Üzerinde Komşu İl Etkisi: Türkiye Örneği

YAMAK R. , ABDİOĞLU Z. , EYÜBOĞLU S.

in: İktisat Seçme Yazılar: Yatırım ve İstihdam Büyüme ve Kalkınma Enflasyon Dış Ticaret, ERDEM H.F. BAŞOĞLU A., Editor, Celepler Matbaacılık, Trabzon, pp.77-97, 2018 Sustainable Development

2018

2018

Refah Düzeyinin Gizli Değişken Yaklaşımı ile Tahmini: Türkiye Örneği

ALBAYRAK N., ABDİOĞLU Z.

in: Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar III, STANCIU S. GÖKBUNAR A. R. GÜNDÜZ T., Editor, Ijopec Publication, Londra, pp.76-94, 2018

Supported ProjectsCitations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 1