Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yedigöller Köyü (İspir, Erzurum) Kaya Düşme Potansiyelinin Değerlendirilmesi

72. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.954-958

Assesment of Rockfall Potential of Yedigöller Village (İspir, Erzurum)

72nd Geological Congress of Turkey with international participation, 28 January - 01 February 2019

Assessment of Landslide Generated Impulse Waves in Dam Reservoirs

5 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY, 27 November - 01 December 2018

Assessment Of Landslide Generated ImpulseWaves In Dam Reservours

5 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY, İstanbul, Turkey, 27 October - 01 December 2018, pp.409-421

Effect of Increasing Temperature on the unconfined compressive strength and P-wave velocity of different carbonate rocks

KAYAMEK'18 - 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCMEC'18 - 12th Regional Rock Mechanics Symposium, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.279-282

Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Volkanik Kayaçların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Sıcaklık Derecesi ve Süresine Bağlı Değişimi

KAYAMEK'18 - 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCKMEC'18 - 12th Regional Rock Mechanics Symposium, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.283-289

Cevizdere (Ordu, Türkiye) Heyelanının Jeoteknik Açıdan Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 April 2018, pp.613-614

Süttaşı Heyelanın (Giresun/Doğankent) Aslancık Barajına ve Doğankent İlçesine Etkilerinin Araştırılması

MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeo lojisi-Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.300-307

Artvin Baraj Gölü Heyelanının Oluşturacağı Olası Dalga Etkisinin Ampirik Yaklaşımlarla İrdelenmesi

MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.82-87

Bazik Volkanik Kayaçlardan Türeme Regolitik Zeminlerin (Trabzon) Jeoteknik Özelliklerinin Araştırılması

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.224-230

Artvin Baraj Gölü Heyelanının Oluşturacağı Olası Dalga Etkisinin Amprik Yaklaşımlarla İrdelenmesi

Mühjeo 2017 Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017

Investigation of Permeability of Gunbatur(Gumushane/Turkey) Pond Axis

ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tbilisi, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.3

Investigating Effect of Sample Diameter on the P-Wave Velocity Values of Homogeneous Polycarbon Samples

ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tiblis, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.1

INVESTIGATION OF VARIATIONS IN PHYSICO-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF HIGH TEMPERATURES

ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tbilisi, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.2

Investigation of the Properties Effecting Bimrock Strength

International Black Sea Mining and Tunnelin Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.276-281

Effect of High Temperature on the Physico-Mechanical Properties of Tephrite

International Black Sea Mining&Tunelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.282-288

Güneyce Tüneli (İkizdere-Rize) Giriş Portalında Meydana Gelen Kütle Hareketinin Araştırılması

ULUSAL TÜNELCİLİK VE YER ALTI YAPILARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 26 - 27 May 2016, pp.322-331