Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of thermal damage on mineralogical and strength properties of basic volcanic rocks exposed to high temperatures

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.78, sa.3, ss.1515-1525, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İtki Dalgalarının Oluşumunda Ölçek Etkisi, Hareket Süresi ve Çarpma Hızının Model Deneyler ve 3 Boyutlu Nümerik Simülasyonlarla Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.514-525, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geotechnical assessment and safe slope design of a landslide in a limestone quarry (Ordu/NE Turkey)

Advances in Biology & Earth Sciences, sa.3, ss.130-139, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayaçlarda Farklı Ölçüm Teknikleri ile Belirlenen Boyuna Dalga Hızlarının Değerlendirilmesi

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.38, sa.2, ss.129-139, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hacimsel Dane Oranının ve Dane Boyutunun Hamurda Kayaların (BIMRock) Dayanımı Üzerine Etkisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.40, sa.2, ss.167-176, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yedigöller Köyü (İspir, Erzurum) Kaya Düşme Potansiyelinin Değerlendirilmesi

72. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, ss.954-958

Assesment of Rockfall Potential of Yedigöller Village (İspir, Erzurum)

72nd Geological Congress of Turkey with international participation, 28 Ocak - 01 Şubat 2019

Assessment of Landslide Generated Impulse Waves in Dam Reservoirs

5 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY, 27 Kasım - 01 Aralık 2018

Assessment Of Landslide Generated ImpulseWaves In Dam Reservours

5 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY, İstanbul, Türkiye, 27 Ekim - 01 Aralık 2018, ss.409-421

Effect of Increasing Temperature on the unconfined compressive strength and P-wave velocity of different carbonate rocks

KAYAMEK'18 - 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCMEC'18 - 12th Regional Rock Mechanics Symposium, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2018, ss.279-282

Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Volkanik Kayaçların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Sıcaklık Derecesi ve Süresine Bağlı Değişimi

KAYAMEK'18 - 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCKMEC'18 - 12th Regional Rock Mechanics Symposium, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2018, ss.283-289

Cevizdere (Ordu, Türkiye) Heyelanının Jeoteknik Açıdan Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, ss.613-614

Süttaşı Heyelanın (Giresun/Doğankent) Aslancık Barajına ve Doğankent İlçesine Etkilerinin Araştırılması

MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeo lojisi-Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.300-307

Artvin Baraj Gölü Heyelanının Oluşturacağı Olası Dalga Etkisinin Ampirik Yaklaşımlarla İrdelenmesi

MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.82-87

Bazik Volkanik Kayaçlardan Türeme Regolitik Zeminlerin (Trabzon) Jeoteknik Özelliklerinin Araştırılması

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017, Adana, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.224-230

Artvin Baraj Gölü Heyelanının Oluşturacağı Olası Dalga Etkisinin Amprik Yaklaşımlarla İrdelenmesi

Mühjeo 2017 Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

Investigation of Permeability of Gunbatur(Gumushane/Turkey) Pond Axis

ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tbilisi, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.3

Investigating Effect of Sample Diameter on the P-Wave Velocity Values of Homogeneous Polycarbon Samples

ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tiblis, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.1

INVESTIGATION OF VARIATIONS IN PHYSICO-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF HIGH TEMPERATURES

ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tbilisi, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.2

Investigation of the Properties Effecting Bimrock Strength

International Black Sea Mining and Tunnelin Symposium, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2016, ss.276-281

Effect of High Temperature on the Physico-Mechanical Properties of Tephrite

International Black Sea Mining&Tunelling Symposium, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2016, ss.282-288

Güneyce Tüneli (İkizdere-Rize) Giriş Portalında Meydana Gelen Kütle Hareketinin Araştırılması

ULUSAL TÜNELCİLİK VE YER ALTI YAPILARI KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, ss.322-331