Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geotechnical assessment and safe slope design of a landslide in a limestone quarry (Ordu/NE Turkey)

Advances in Biology & Earth Sciences, no.2, ss.130-139, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayaçlarda Farklı Ölçüm Teknikleri ile Belirlenen Boyuna Dalga Hızlarının Değerlendirilmesi

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.38, ss.129-139, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hacimsel Dane Oranının ve Dane Boyutunun Hamurda Kayaların (BIMRock) Dayanımı Üzerine Etkisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.40, ss.167-176, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yedigöller Köyü (İspir, Erzurum) Kaya Düşme Potansiyelinin Değerlendirilmesi

72. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, ss.954-958

Assesment of Rockfall Potential of Yedigöller Village (İspir, Erzurum)

72nd Geological Congress of Turkey with international participation, 28 Ocak - 01 Şubat 2019

Assessment of Landslide Generated Impulse Waves in Dam Reservoirs

5 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY, 27 Kasım - 01 Aralık 2018

Assessment Of Landslide Generated ImpulseWaves In Dam Reservours

5 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY, İstanbul, Türkiye, 27 Ekim - 01 Aralık 2018, ss.409-421

Effect of Increasing Temperature on the unconfined compressive strength and P-wave velocity of different carbonate rocks

KAYAMEK'18 - 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCMEC'18 - 12th Regional Rock Mechanics Symposium, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2018, ss.279-282

Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Volkanik Kayaçların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Sıcaklık Derecesi ve Süresine Bağlı Değişimi

KAYAMEK'18 - 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCKMEC'18 - 12th Regional Rock Mechanics Symposium, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2018, ss.283-289

Cevizdere (Ordu, Türkiye) Heyelanının Jeoteknik Açıdan Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, ss.613-614

Süttaşı Heyelanın (Giresun/Doğankent) Aslancık Barajına ve Doğankent İlçesine Etkilerinin Araştırılması

MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeo lojisi-Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.300-307

Artvin Baraj Gölü Heyelanının Oluşturacağı Olası Dalga Etkisinin Ampirik Yaklaşımlarla İrdelenmesi

MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.82-87

Bazik Volkanik Kayaçlardan Türeme Regolitik Zeminlerin (Trabzon) Jeoteknik Özelliklerinin Araştırılması

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017, Adana, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.224-230

Artvin Baraj Gölü Heyelanının Oluşturacağı Olası Dalga Etkisinin Amprik Yaklaşımlarla İrdelenmesi

Mühjeo 2017 Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

Investigation of Permeability of Gunbatur(Gumushane/Turkey) Pond Axis

ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tbilisi, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.3

Investigating Effect of Sample Diameter on the P-Wave Velocity Values of Homogeneous Polycarbon Samples

ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tiblis, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.1

INVESTIGATION OF VARIATIONS IN PHYSICO-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF HIGH TEMPERATURES

ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tbilisi, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.2

Investigation of the Properties Effecting Bimrock Strength

International Black Sea Mining and Tunnelin Symposium, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2016, ss.276-281

Effect of High Temperature on the Physico-Mechanical Properties of Tephrite

International Black Sea Mining&Tunelling Symposium, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2016, ss.282-288

Güneyce Tüneli (İkizdere-Rize) Giriş Portalında Meydana Gelen Kütle Hareketinin Araştırılması

ULUSAL TÜNELCİLİK VE YER ALTI YAPILARI KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, ss.322-331