Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yün/Elastan İçerikli Dual-Core İplik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi Bildiriler Kitabı, Adana, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2019, ss.41-46

Tekstil Atıklarının Değerlendirilmesi: Kocasinan Belediyesi Örneği

Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi Bildiriler Kitabı, Adana, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2019, ss.520-526

Investigation of Some Physical Properties of Dual-Core Multi-Twist Slub Yarns

ICENS 5th International Conference on Engineering and Natural Science, 12 - 16 Haziran 2019

Dual-Core Yarns and Measurement of Twist for Dual-Core Yarns

2nd International Congress of Innovative Textiles, Tekirdağ, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2019, ss.11-16

Influences of Core Draft Ratio on Physical Properties of Dual-Core Slub Yarns

2nd International Congress of Innovative Textiles, Tekirdağ, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2019, ss.25-30

Yıkama İşlemlerininin Denim Kumaşların Termofizyolojik Konfor Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

2nd International Congress on Vocational and Technical Sciences, Batum, Gürcistan, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.30-34

Assessing Physical Properties of Denim Fabric Including Wool/Elastane Dual-Core Yarns as Weft

4th International Conference on Engineering and Naturel Science, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.685-688

Dual-Core İpliklerin Büküm Ölçümü

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1263-1267

Yıkama İşleminin Farklı Tipte Denim Kumaşların Aşınma Dayanımı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2017, ss.699-707

INVESTIGATION OF HAIRINESS PROPERTIES OF MULTI-COMPONENT HYBRID YARNS

7th International Textile Conference, Tiran, Arnavutluk, 10 - 11 Kasım 2016, ss.241-248

A New Approach on Measurement of Shielding Effectiveness of Hybrid Spacer Fabrics

5. International Technical Textiles Congress, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, ss.1