Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Laffer Eğrisi Hipotezi: Ekonometrik Bir Yaklaşım

Vergi Raporu Dergisi, no.251, pp.237-249, 2020 (Other Refereed National Journals)

LONG-RUN RELATIONSHIP BETWEEN INCOME INEQUALITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN TURKEY

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.6, no.3, pp.721-735, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Gelişme Arasındaki Uzun Dönem İlişki

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.6, no.3, pp.721-735, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN BITCOIN PRICE VOLATILITY AND TRADING VOLUME: ROLLING WINDOW APPROACH

Financial Studies, vol.23, no.3, pp.6-20, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Causal Relationship between Current Account Deficit Rate and Industrial Production Growth in Turkey: Mixed-Frequency VAR Approach

Journal of Applied Quantitative Methods, vol.14, no.1, pp.11-21, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketim Fonksiyonu ve Tüketici Güven Endeksi

Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.10, no.19, pp.511-532, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gelir ve Faiz Oranlarının Konut Fiyatları Üzerindeki Kısa ve Uzun Dönem Etkileri

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.141-152, 2018 (Other Refereed National Journals)

Döviz Kuru Oynaklığı ve Borsa Oynaklığı Arasındaki Asimetrik İlişki

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.14, pp.171-187, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de İnşaat Sektörünün Kısa ve Uzun Dönem Dinamikleri

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.96-113, 2018 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE’DE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN KISA VE UZUN DÖNEM DİNAMİKLERİ

EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.96-112, 2018 (National Refreed University Journal)

FARKLI FREKANSLI VERİLER ALTINDA EKONOMİK BÜYÜMEORANININ TAHMİNİ

EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.10, no.1, pp.34-49, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Döviz Kuru Değişiminin Dış Ticaret Fiyatları Üzerindeki Asimetrik Etkisi

Akademik Bakış, vol.64, pp.644-663, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determinants of Part-Time Working at Home: Evidence from Turkey

ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS. ECONOMICA, vol.13, no.5, pp.189-200, 2017 (International Refereed University Journal)

Türkiye’de Ekonomik Gelişme ve Kadınların İşgücüne Katılma Oranı: U-Eğrisi Hipotezinin Testi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.5, pp.297-307, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Ekonomik Gelişme ve Kadınların İşgücüne Katılım Oranı: U-Eğrisi Hipotezinin Testi

SİYASET, EKONOMİ ve YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.297-307, 2017 (International Refereed University Journal)

Türkiye’de Kısa ve Uzun Dönem Sektörel Dinamikler

Kafkas Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi Dergisi, vol.8, pp.81-99, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Long Run Relationship Between Exports and Imports in the Ottoman State 1840 1913

Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE Dergisi, vol.6, no.12, pp.231-237, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Long_Run Relationship Between Exports and Imports in The Ottaman State: 1840-1913

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.12, pp.231-237, 2016 (National Refreed University Journal)

Causal Relationship Between Relative Price Variability and Inflation in Turkey

The Romanian Economic Journal, vol.19, no.61, pp.193-210, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Causal Relationship Between Relative Price Variability and Inflation in Turkey: Evidence from Panel Data

The Romanian Economic Journal, pp.183-198, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Döviz Kurunun Fiyatlar Genel Düzeyi Üzerindeki Geçişkenlik Etkisi: Gecikmesi Dağıtılmış Yaklaşım

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜİİBFD, vol.7, no.13, pp.303-322, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hırsızlık Suçunun Sosyo-Ekonomik ve Demografik Belirleyicileri: Panel Veri Analizi

TİSK AKADEMİ, vol.11, no.21, pp.56-69, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Inflation-Relative Price Variability Relationship: The Case of Turkey

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.1, no.3, pp.740-757, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nominal Faiz Oranı Genel Fiyat Düzeyi İlişkisinin Gibson Paradoksu Çerçevesinde Analizi

Maliye Dergisi, no.168, pp.186-200, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Demand for International Reserves in Turkey

The Romanian Economic Journal, no.52, pp.63-76, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Merkez Bankası Döviz Rezervlerinin Belirleyicileri: Türkiye Örneği

Ekonomik Yaklaşım, vol.25, no.93, pp.21-38, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Parasal Şokların Asimetrik Etkileri Teori ve Türkiye Uygulaması

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.12, no.3, pp.339-350, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turizm Ekonomik Büyüme İlişkis Sektör Bazında Bir İnceleme

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.26, no.2, pp.205-220, 2012 (Other Refereed National Journals)

İMKB de Haftanın Günü Etkisinin Kriz Dönemleri İçin Araştırılması

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol.48, no.560, pp.33-44, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinde Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.23, no.4, pp.179-204, 2009 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Enflasyon nisbi Fiyat Değişkenliği ilişkisi

Cukurova Üniversitesi SBE Dergisi, vol.15, no.2, pp.369-382, 2006 (Other Refereed National Journals)

Kadın Emeği ve Cinsiyete Dayalı Ücret Ayrımcılığı

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.18, pp.143-156, 2004 (Other Refereed National Journals)

Co integration Causality and Kaldor s Law From Turkey 1946 1995

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, no.4, pp.75-80, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Genel Milletvekili Seçimleri ve Ekonomi

İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, no.14, pp.47-56, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de İşsizlik Oranı ve İşgücüne Katılma Oranı Arasındaki İlişki

İş Hukuku ve İktisat Dergisi, vol.5, no.1, pp.17-27, 1999 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de İşsizlik Oranı ve İşgücüne Katılma Oranı

İş-Hukuku ve İktisat Dergisi, vol.5, no.1, pp.17-27, 1999 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Gelir Dağılımı ve İç Göç

Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, vol.1, no.1, pp.16-28, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Enflasyon ve Nisbi Fiyat Esnekliği

Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-15, 1999 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Dönemi Dış Ticaret Hadleri ve Prebisch-Singer Tezi

Iktisat Isletme Ve Finans, pp.68-78, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarım Sektöründe Ürünlerarası Nisbi Fiyat İlişkileri

Iktisat Isletme Ve Finans, pp.54-61, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milton Friedman’xxın Geniş Para Arzına İlişkin Yüzde K-kuralı ve Fiyat İstikrarı

Çukurova İİBF Dergisi, vol.5, no.1, pp.279-283, 1995 (Other Refereed National Journals)

Türkiye nin Vergi Türlerine Göre Laffer Eğrisi

Ekonomik Yaklaşım, vol.18, pp.51-65, 1995 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Enflasyon ve Nisbi Fiyat Değişkenliği

Entegre, vol.1, no.2, pp.57-60, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Altın Talebinde Mevsimsellik Analizi

4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 22 November 2019, pp.670-680

Kadın İşgücüne Katılımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel veri Analizi

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.827-834

Türkiye’xxde İşgücüne Katılım İle Uzun Dönem İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki

4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 22 November 2019, pp.561-669

Tüketici Güven Endeksi İle Borsa İstanbul Sektörel Endeks Oynaklıkları Arasındaki İlişki

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.816-826

MENKUL KIYMET BORSALARINDA FİYAT - HACİM İLİŞKİSİNE ELEŞTİRELBİR BAKIŞ

International Congress on Social Sciences 4, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.12-19

DÖVİZ KURU İLE TÜKETİCİ VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSLERİARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİLER

International Ankara Conference of Scientific Research, Ankara, Turkey, 2 - 04 October 2019, pp.925-937

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ İLE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARASINDAKİDİNAMİK İLİŞKİLER

International Ankara Conference of Scientific Research, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.938-948

Dışa Açıklık ve Enflasyon: Türkiye Örneği

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.6, pp.291-300

Türkiye’de işsizlik ve ekonomik Büyüme İlişkisi

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.6, pp.281-290

Fiyat İstikrarı ve Geniş Para Arzına İlişkin Yüzde K-Kuralı: Türkiye Örneği

I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 10 - 12 October 2018, vol.1, pp.24-35

MİDAS Granger Nedensellik Testi (MF-VAR): Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.1, pp.249-254

Bitcoin’de Fiyat-Hacim İlişkisi: Rolling Window Nedensellik Testi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.1, pp.90-99

İhracatın Teknoloji Yoğunluğuna Göre Ekonomik Büyümeye Etkileri: Türkiye Örneği

Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.66-75

Türkiye’xxde Kadın İşgücü Katılımı İle Erkek İşgücüne Katılımı: Tamamlayıcı mı, ikame mi?

Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.76-87

Bitcoin’de Fiyat-Hacim İlişkisi: Rolling Window Nedensellik Testi

19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.90-99

Türkiye’de Borsa-Döviz Kuru İlişkisi

19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.391-398

MIDAS Granger Nedensellik Testi (MF-VAR): Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret

19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.249-254

FİYAT İSTİKRARI VE GENİŞ PARA ARZINA İLİŞKİN YÜZDE K-KURALI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

I. ULUSLARARASI SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ardahan, Turkey, 10 - 12 October 2018, pp.24-35

MIDAS GRANGER NEDENSELLİK TESTİ (MF-VAR): GSYİH VE İŞSİZLİK ORANI

VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.24

KAPASİTE KULLANIM ORANI İLE ENFLASYON ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN GRANGER NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYEÖRNEĞİ

VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ÖZET Kİ TABI, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.19

The Long-Run Relationship between Hedonic Hous Prices and Consumer Prices: ARDL Bounds Testing Approach

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, Samsun, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.101

Asymmetric Relationship Between Exchange Rate Volatility and Stock Market Index Volatility

International Conference on Computational and Statistical Methods in Apllied Sciences, Samsun, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.68

Asymmetric Effect of Exchange Rate Change on Foreign Trade Prices in Turkey

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017 (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.132

The Short-and Long-Run Relationships Between Export and Import Prices

Innovation and Global Issues, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.219

DEMAND FOR MONEY IN TURKEY: NONLINEAR ARDL APPROACH

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.132-0

Türkiye’de İnşaat Sektörünün Kısa ve Uzun Dönem Dinamikleri

XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.136

Yükseköğretimin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: İller Bazında Bir Analiz

Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1

Hibrit Phillips Eğrisi: Kalman Filtre Analizi

XVIII. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.138

Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Türk Devletleri Örneği

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21 - 24 September 2017

Net Hata ve Noksan ile Dışa Açıklık Arasındaki Nedensel İlişkiler

EconAnadolu2017, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.312

Türkiye’de Genç İşsizlik-Sektörel Büyüme İlişkisi

The Fifth International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.314

Geniş Tanımlı Para Talebi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.71

Döviz Kurlarının Sektörel Bazlı Fiyat Endeksleri Üzerindeki Geçişkenlik Etkisi

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 June - 04 May 2016, pp.114-124

Kapasite Kullanım Oranlarının Enflasyonist Etkisi Türkiye İçin Geçerli mi

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.489-502

Türkiye’de Geniş Tanımlı Para Talebi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, no.6, pp.121-129

Makroekonomik Belirsizlik Endeksinin Reel Sektör Üzerindeki Etkileri Atta Mensah Yaklaşımı

Xth Inernational Statistisc Days Conference, Giresun, Turkey, 7 - 09 October 2016, pp.264-273

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Dışa Açıklık: ARDL ve Toda-Yamamota Nedensellik Testi

10. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Giresun, Turkey, 7 - 09 October 2016, pp.274-281

Asymmetric Effect of Inflation on the Relative Price Variability in Turkey

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ROMA, Italy, 1 - 04 September 2016, pp.90

Lucas Değişkenlik Hipotezi: Türkiye Örneği

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2016, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.240-249

Türkiye' de Döviz Kuru, Faiz ve Borsa Endeksi: Dinamik İlişkiler

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.126-127

Toplam Talep Şokları ve Politika Etkisizliği Hipotezi Türkiye Örneği

9. Ulusal Ekonometr, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası, Turkey, 28 - 30 May 2008

Stok Yatırımları ve Konjonktürel Dalgalanmalar

2. İktisat Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 22 February 2008

Nominal Faiz Oranı Genel Fiyat Düzeyi İlişkisi Gibson Paradoksu

8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 25 May 2007

Suç ve İşsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkisi

14. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 May 2005, pp.705-715

Sosyo-ekonomik Şartların Suç Unsurlarının Oluşumları Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 May 2003, pp.1-10

Sosyoekonomik Şartların Suç Unsurlarının Oluşumları Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi: Makro Veri Analizi

VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 May 2003, pp.1-10

Sosyoekonomik Şartların Suç Unsurlarının Oluşumları Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi: Makro Veri Analizi, 1964-2000

VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 May 2003, vol.1, pp.1-10

Books & Book Chapters

Savunma Harcamalarının Gelir Eşitsizliği Üzerine Etkileri: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

in: İktisat Seçme Yazılar 2020-I, TANDOĞAN Dilek, KOLCU Fatma, Editor, Celepler Matbaacılık Basım Yayın ve Dağıtım, pp.235-256, 2020

Tourism Sector and Dutch Disease: The Case of Turkey

in: Current Issues in Economy and Management, Ragıp Pehlivanlı/ Nurettin Bilici, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.9-25, 2019

Türkiye’xxde Kentleşme ile Gelir Dağılımı Eşitsizliği Arasındaki İlişki

in: İktisat Seçme Yazılar 2019, Çiğdem Karış ve Mehmet Çağrı Gözen, Editor, Celepler Matbaacılık yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.249-262, 2019

Türk Bankacılık Sektöründe Faiz-Karlılık İlişkisinin Analizi

in: İktisat Seçme Yazılar 2019, Çiğdem Karış ve Mehmet Çağrı Gözen, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.201-219, 2019

MIDAS Granger Nedensellik Testi (MF-VAR): GSYH ve İşsizlik Oranı

in: İktisat Seçme Yazılar 2018, Havvanur Feyza ERDEM ve Aykut BAŞOĞLU, Editor, Celepler Matbaacılık, Trabzon, pp.29-38, 2018

The Long-Run Relationship between Hedonic House Prices and Consumer Prices: ARDL Bounds Testing Approach

in: Econometrics: Methods Applications, Terzioğlu, M. Kenan, Dal, Süreyya, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.19-30, 2018

A Nonlinear Pass-Through of Oil Prices to General Price Level in Turke

in: İktisat Seçme Yazılar, Havvanur Feyza Erdem, Ayku Başoğlu, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.207-218, 2018

Estimating the Long-Run Laffer Curve for teh Turkish Economy: ARDL Cointegration Approach

in: Discussions Between Economic Agents: Individuals, Firms and Countries, Okyay UCAN, Editor, İKSAD, pp.6-31, 2018

Getiri Farkı ve Beklenen Enflasyon İlişkisi: Türkiye Örneği

in: Maliye ve Finans Araştırmaları, Özlem Ülger, Editor, İKSAD, pp.99-114, 2018

Midas Granger Nedensellik (MF-VAR): GSYH ve İşsizlik Oranı

in: İktisat Seçme Yazılar, Havvanur Feyza Erdem, Aykut Başoğlu, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.29-38, 2018

The Asymmetric Effect of Inflation on Relative Price Variability in Turkey

in: CURRENT PERSPECTIVES IN SOCIAL SCIENCES, ARSLAN HASAN, İÇBAY MEHMET ALİ, DRAGOESCU ALİNA ANDREEA, Editor, E-BWN, pp.87-95, 2017

Para İkamesi (Dolarizasyon) ve Türkiye Örneği

in: Yaman Aşıkoğluna Armağan Kitap, Sermaye Piyasası Kurulu, Editor, Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara, pp.1-12, 1996