Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye de Enflasyon ve Nisbi Fiyat Değişkenliği

Entegre , vol.1, no.2, pp.57-60, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Altın Talebinde Mevsimsellik Analizi

4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 22 November 2019, pp.670-680

Kadın İşgücüne Katılımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel veri Analizi

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.827-834 Sustainable Development

Türkiye’de İşgücüne Katılım İle Uzun Dönem İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki

4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 22 November 2019, pp.561-669 Sustainable Development

Tüketici Güven Endeksi İle Borsa İstanbul Sektörel Endeks Oynaklıkları Arasındaki İlişki

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.816-826

MENKUL KIYMET BORSALARINDA FİYAT - HACİM İLİŞKİSİNE ELEŞTİRELBİR BAKIŞ

International Congress on Social Sciences 4, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.12-19

DÖVİZ KURU İLE TÜKETİCİ VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSLERİARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİLER

International Ankara Conference of Scientific Research, Ankara, Turkey, 2 - 04 October 2019, pp.925-937

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ İLE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARASINDAKİDİNAMİK İLİŞKİLER

International Ankara Conference of Scientific Research, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.938-948

Dışa Açıklık ve Enflasyon: Türkiye Örneği

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.6, pp.291-300

Türkiye’de işsizlik ve ekonomik Büyüme İlişkisi

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.6, pp.281-290 Sustainable Development

Fiyat İstikrarı ve Geniş Para Arzına İlişkin Yüzde K-Kuralı: Türkiye Örneği

I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 10 - 12 October 2018, vol.1, pp.24-35

MİDAS Granger Nedensellik Testi (MF-VAR): Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.1, pp.249-254 Sustainable Development

Bitcoin’de Fiyat-Hacim İlişkisi: Rolling Window Nedensellik Testi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.1, pp.90-99

İhracatın Teknoloji Yoğunluğuna Göre Ekonomik Büyümeye Etkileri: Türkiye Örneği

Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.66-75

Türkiye’xxde Kadın İşgücü Katılımı İle Erkek İşgücüne Katılımı: Tamamlayıcı mı, ikame mi?

Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.76-87 Sustainable Development

Bitcoin’de Fiyat-Hacim İlişkisi: Rolling Window Nedensellik Testi

19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.90-99

Türkiye’de Borsa-Döviz Kuru İlişkisi

19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.391-398

MIDAS Granger Nedensellik Testi (MF-VAR): Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret

19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.249-254 Sustainable Development

FİYAT İSTİKRARI VE GENİŞ PARA ARZINA İLİŞKİN YÜZDE K-KURALI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

I. ULUSLARARASI SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ardahan, Turkey, 10 - 12 October 2018, pp.24-35

MIDAS GRANGER NEDENSELLİK TESTİ (MF-VAR): GSYİH VE İŞSİZLİK ORANI

VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.24 Sustainable Development

KAPASİTE KULLANIM ORANI İLE ENFLASYON ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN GRANGER NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYEÖRNEĞİ

VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ÖZET Kİ TABI, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.19

The Long-Run Relationship between Hedonic Hous Prices and Consumer Prices: ARDL Bounds Testing Approach

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, Samsun, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.101

Asymmetric Relationship Between Exchange Rate Volatility and Stock Market Index Volatility

International Conference on Computational and Statistical Methods in Apllied Sciences, Samsun, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.68

Asymmetric Effect of Exchange Rate Change on Foreign Trade Prices in Turkey

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017 (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.132

The Short-and Long-Run Relationships Between Export and Import Prices

Innovation and Global Issues, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.219

DEMAND FOR MONEY IN TURKEY: NONLINEAR ARDL APPROACH

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.132-0

Türkiye’de İnşaat Sektörünün Kısa ve Uzun Dönem Dinamikleri

XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.136

Yükseköğretimin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: İller Bazında Bir Analiz

Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1 Sustainable Development

Hibrit Phillips Eğrisi: Kalman Filtre Analizi

XVIII. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.138

Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Türk Devletleri Örneği

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21 - 24 September 2017

Net Hata ve Noksan ile Dışa Açıklık Arasındaki Nedensel İlişkiler

EconAnadolu2017, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.312

Türkiye’de Genç İşsizlik-Sektörel Büyüme İlişkisi

The Fifth International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.314 Sustainable Development

Geniş Tanımlı Para Talebi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.71

Döviz Kurlarının Sektörel Bazlı Fiyat Endeksleri Üzerindeki Geçişkenlik Etkisi

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 June - 04 May 2016, pp.114-124

Kapasite Kullanım Oranlarının Enflasyonist Etkisi Türkiye İçin Geçerli mi

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.489-502

Türkiye’de Geniş Tanımlı Para Talebi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, no.6, pp.121-129

Makroekonomik Belirsizlik Endeksinin Reel Sektör Üzerindeki Etkileri Atta Mensah Yaklaşımı

Xth Inernational Statistisc Days Conference, Giresun, Turkey, 7 - 09 October 2016, pp.264-273

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Dışa Açıklık: ARDL ve Toda-Yamamota Nedensellik Testi

10. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Giresun, Turkey, 7 - 09 October 2016, pp.274-281

Asymmetric Effect of Inflation on the Relative Price Variability in Turkey

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ROMA, Italy, 1 - 04 September 2016, pp.90

Lucas Değişkenlik Hipotezi: Türkiye Örneği

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2016, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.240-249

Türkiye' de Döviz Kuru, Faiz ve Borsa Endeksi: Dinamik İlişkiler

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.126-127

Toplam Talep Şokları ve Politika Etkisizliği Hipotezi Türkiye Örneği

9. Ulusal Ekonometr, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası, Turkey, 28 - 30 May 2008

Stok Yatırımları ve Konjonktürel Dalgalanmalar

2. İktisat Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 22 February 2008

Nominal Faiz Oranı Genel Fiyat Düzeyi İlişkisi Gibson Paradoksu

8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 25 May 2007

Suç ve İşsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkisi

14. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 May 2005, pp.705-715 Sustainable Development

Sosyo-ekonomik Şartların Suç Unsurlarının Oluşumları Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 May 2003, pp.1-10 Sustainable Development

Sosyoekonomik Şartların Suç Unsurlarının Oluşumları Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi: Makro Veri Analizi

VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 May 2003, pp.1-10 Sustainable Development

Sosyoekonomik Şartların Suç Unsurlarının Oluşumları Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi: Makro Veri Analizi, 1964-2000

VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 May 2003, vol.1, pp.1-10 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Savunma Harcamalarının Gelir Eşitsizliği Üzerine Etkileri: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

in: İktisat Seçme Yazılar 2020-I, TANDOĞAN Dilek, KOLCU Fatma, Editor, Celepler Matbaacılık Basım Yayın ve Dağıtım, pp.235-256, 2020

Tourism Sector and Dutch Disease: The Case of Turkey

in: Current Issues in Economy and Management, Ragıp Pehlivanlı/ Nurettin Bilici, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.9-25, 2019

Türkiye’xxde Kentleşme ile Gelir Dağılımı Eşitsizliği Arasındaki İlişki

in: İktisat Seçme Yazılar 2019, Çiğdem Karış ve Mehmet Çağrı Gözen, Editor, Celepler Matbaacılık yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.249-262, 2019

Türk Bankacılık Sektöründe Faiz-Karlılık İlişkisinin Analizi

in: İktisat Seçme Yazılar 2019, Çiğdem Karış ve Mehmet Çağrı Gözen, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.201-219, 2019

MIDAS Granger Nedensellik Testi (MF-VAR): GSYH ve İşsizlik Oranı

in: İktisat Seçme Yazılar 2018, Havvanur Feyza ERDEM ve Aykut BAŞOĞLU, Editor, Celepler Matbaacılık, Trabzon, pp.29-38, 2018

The Long-Run Relationship between Hedonic House Prices and Consumer Prices: ARDL Bounds Testing Approach

in: Econometrics: Methods Applications, Terzioğlu, M. Kenan, Dal, Süreyya, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.19-30, 2018

A Nonlinear Pass-Through of Oil Prices to General Price Level in Turke

in: İktisat Seçme Yazılar, Havvanur Feyza Erdem, Ayku Başoğlu, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.207-218, 2018

Estimating the Long-Run Laffer Curve for teh Turkish Economy: ARDL Cointegration Approach

in: Discussions Between Economic Agents: Individuals, Firms and Countries, Okyay UCAN, Editor, İKSAD, pp.6-31, 2018

Getiri Farkı ve Beklenen Enflasyon İlişkisi: Türkiye Örneği

in: Maliye ve Finans Araştırmaları, Özlem Ülger, Editor, İKSAD, pp.99-114, 2018

Midas Granger Nedensellik (MF-VAR): GSYH ve İşsizlik Oranı

in: İktisat Seçme Yazılar, Havvanur Feyza Erdem, Aykut Başoğlu, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.29-38, 2018

The Asymmetric Effect of Inflation on Relative Price Variability in Turkey

in: CURRENT PERSPECTIVES IN SOCIAL SCIENCES, ARSLAN HASAN, İÇBAY MEHMET ALİ, DRAGOESCU ALİNA ANDREEA, Editor, E-BWN, pp.87-95, 2017

Para İkamesi (Dolarizasyon) ve Türkiye Örneği

in: Yaman Aşıkoğluna Armağan Kitap, Sermaye Piyasası Kurulu, Editor, Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara, pp.1-12, 1996 Sustainable Development

Metrics

Publication

112

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

15

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

16

H-Index (TrDizin)

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals