Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Legal Approach to Road Hierarchy in Turkey Planning System

Kent Akademisi, vol.14, no.2, pp.518-532, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Sustainability in Urban and Regional Planning Education in Turkey

Eurasian Journal of Educational Research, no.92, pp.41-60, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Büyük Ölçekli Projelerin Oluşturdukları Belirsizliklerin Orta Ölçekli Bir Kent Üzerinden Yorumlanması: Trabzon Kaşüstü Kavşağı Projesinde Oluşan Belirsizlikler

IV International Urban Studies Congress (IV. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi), Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.942-968 Creative Commons License

Evaluating Urban Sprawl For Trabzon Within Sustainable Urban Development Framework

International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, vol.2, pp.453-470

Evaluation of Railway Policies in Turkey in the Context of Combined Transportation

3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cesme2018),, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018

Globalization Effort: Differentiation In Trabzon (Küreselleşme Çabasında Trabzon Kentinde Ayrışma)

2nd International Urban Studies Congress (II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi), İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016, pp.1-17

İnşaat Sektörünün Son Dönem Dinamikleri: Trabzon Kenti Örneği

Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 08 November 2015, pp.1-13

Gayrimenkul Odaklı Büyümenin Kent Çeperlerindeki Değişime Etkisi: Trabzon Yalıncak-Kaşüstü Örneği

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 6. Sempozyumu, İzmir, Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.315-326 Sustainable Development

Expert Reports