Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Eğitimde Psikomotor Beceri Öğrenme Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma

1.Uluslararası Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Kongresi: Akreditasyonun Getirdiği Yenilikler ve Hemşirelik Eğitiminin Dönüşümü, Turkey, 20 - 22 September 2023, pp.62

Hemşirelik Eğitiminde yeni bir soluk, kaçış odası oyunu

1. Uluslararası hemşirelik Çalışmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 12 - 14 July 2023, pp.97

Exposure to Violence and Violence Management Sufficiency Levels of Nursing Students

7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi, Trabzon, Turkey, 8 - 10 May 2023, pp.1

Periferik İntravenöz Kateter İle İlişkili Flebit Bakımında Ilık Yaş Uygulamanın Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

6. Ulusal, 2. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 September 2022, pp.125

Hemşirelik öğrencilerin trakeostomi bakımına ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.253-254

Periferik İntravenöz Kateterizasyon Komplikasyonlarında Hemşirelik Girişimleri ve Hasta Düşünceleri

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi , Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.140-142

DIJITAL HIKAYELEME YÖNTEMININ HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ IZOLASYON ÖNLEMLERINE UYUMLARI VE BILGI DÜZEYINE ETKISI

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3: PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME YAKLAŞIMLARI, 27 November 2021

Views of Nursing Students Conducting the Virtual Reality Application of Tracheostomy Care Based Gaming

5th International Conference Quality and its Perspectives Multidisciplinary Approach to Patient Care, Czech Republic, pp.20

Hemşirelik Eğitiminde Sanal Gerçeklik Uygulamaları

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

Video Kayıtlı OSCE Uygulamasının Hemşirelik Öğrencilerinin Koruyucu Ekipman KullanmaBecerilerine Etkisi

5.Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.30

İlaç uygulamaları için farklı bir yol: Intraosseöz ulaşım ve infüzyon

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 02 November 2017, pp.1 Sustainable Development

Sanal Gerçeklik Uygulamasının Hemşirelikte Beceri Öğretiminde Kullanımı

4.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.30

BÜTÜNCÜL HEMŞİRELİK BAKIMI

13.ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.255

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Anatomi Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri

1. Temel hemşirelik Bakımı Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 22 October 2010, pp.140

Subkutan Heparin Enjeksiyonlarında Hemşirelik Girişimleri

1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresİ, İzmir, Turkey, 22 - 23 September 2010, pp.119

Branching Patterns of Facial Artery in Fetuses

10th Congress of European association of Clinical Anatomy, İstanbul, Turkey, 2 - 05 October 2009, pp.223-224

Meslekte Temel İlke ve Uygulamalar Dersi Alan Öğrencilerin Klinikte Uygulama Yapma Sıklıklarının Belirlenmesi

II. Hemşirelik Esasları Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Turkey, 26 June 2009

Romatoid Artritli Hastalarda Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımları

8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 September 2006, pp.353

Anti-Aging (Yeniden Gençleşme)

8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 September 2006, pp.365

Romatoid Artritte Ağrı Yönetimi

8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 September 2006, pp.354

The comparison of the facial vein in normal and anencephalic fetuses

4th Asian - Pacific International Congress of Anatomists, Aydın, Turkey, 7 - 10 September 2005, pp.1

Anatomy Of The Facial Nerve Trunk In The Fetuses. Turkey

4th APICA / Fourth Asian-Pacific International Congress Of Anatomists, Aydın, Turkey, 7 - 10 September 2005, pp.1

BRANCH SHAPES OF THE FACIAL ARTERY IN NORMAL AND ANENCEPHALIC FETUSES

4th Asian Pacific International Congress of Anatomists, İzmir, Turkey, 7 - 10 September 2005, pp.281

FARKLI BİR ARTERİA FACİALİS SEYRİ OLGUSU

8.ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 26 - 30 August 2004, pp.151

Books & Book Chapters

Enfeksiyonu önleme ve enfeksiyon kontrolü

in: Temel Hemşirelik Uygulama İçin Esaslar, Prof. Dr. Şerife Karagözoğlu,Dr. Öğr. Üysei Ayşe Demiray,Dr. Öğr. Üyesi Pınar Doğan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.590-615, 2023

The use of virtual reality simulations in nursing education, and patient safety

in: In Contemporary Topics in Patient Safety-Volume 1, Stanislaw P. Stawicki,Michael S. Firstenberg, Editor, INTECHOPEN, London, pp.137-153, 2022

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE PALYATİF BAKIM EĞİTİMİ

in: PALYATİF BAKIM VE HEMŞİRELİK, Doç. Dr. Hüsna ÖZVEREN Dr. Öğr. Üyesi Emel GÜLNAR, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.93-119, 2021

İNKONTİNANSTA HASTA EĞİTİMİ

in: ÜRİNER VE FEKAL İNKONTİNANSTA HEMŞİRELİK YÖNETİMİ EL KİTABI, Prof. Dr. Nurcan ÇALIŞKAN - Dr. Öğr. Üyesi Emel GÜLNAR, Editor, Vize yayıncılık, Ankara, pp.309-329, 2021

ALT ÜRİNER SİSTEM VE PELVİK TABAN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

in: ÜRİNER VE FEKAL İNKONTİNANSTA HEMŞİRELİK YÖNETİMİ EL KİTABI, Prof. Dr. Nurcan ÇALIŞKAN Dr. Öğrt. Üyesi Emel GÜLNAR, Editor, Vize yayıncılık, Ankara, pp.1-17, 2021

Other Publications

Metrics

Publication

79

Citation (WoS)

64

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

82

H-Index (Scopus)

3

Project

6

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

2

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals