Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Views of Nursing Students Conducting the Virtual Reality Application of Tracheostomy Care Based Gaming

5th International Conference Quality and its Perspectives Multidisciplinary Approach to Patient Care, Czech Republic, pp.20

Hemşirelik Eğitiminde Sanal Gerçeklik Uygulamaları

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

Sanal Gerçeklik Uygulamasının Hemşirelikte Beceri Öğretiminde Kullanımı

4.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.30

Employment of Game Based Virtual Reality Application in Nursing Education: A Systematic Review

International Congress On Nursing (ICON-2017), Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017, pp.30

BÜTÜNCÜL HEMŞİRELİK BAKIMI

13.ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.255

Meslekte Temel İlke ve Uygulamalar Dersi Alan Öğrencilerin Klinikte Uygulama Yapma Sıklıklarının Belirlenmesi

II. Hemşirelik Esasları Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Turkey, 26 June 2009

Romatoid Artritli Hastalarda Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımları

8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 September 2006, pp.353

Anti-Aging (Yeniden Gençleşme)

8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 September 2006, pp.365

ZİYARETÇİLERİN DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE YATAN HASTALARIN YAŞAM BULGULARI ÜZERİNE ETKİSİ

8.ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 17 September 2006, pp.353

Romatoid Artritte Ağrı Yönetimi

8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 September 2006, pp.354

The comparison of the facial vein in normal and anencephalic fetuses

4th Asian - Pacific International Congress of Anatomists, Aydın, Turkey, 7 - 10 September 2005, pp.1

BRANCH SHAPES OF THE FACIAL ARTERY IN NORMAL AND ANENCEPHALIC FETUSES

4th Asian Pacific International Congress of Anatomists, İzmir, Turkey, 7 - 10 September 2005, pp.281

Anatomy Of The Facial Nerve Trunk In The Fetuses. Turkey

4th APICA / Fourth Asian-Pacific International Congress Of Anatomists, Aydın, Turkey, 7 - 10 September 2005, pp.1

FARKLI BİR ARTERİA FACİALİS SEYRİ OLGUSU

8.ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 26 - 30 August 2004, pp.151

Books & Book Chapters

Enfeksiyonu önleme ve enfeksiyon kontrolü

in: Temel Hemşirelik Uygulama İçin Esaslar, Prof. Dr. Şerife Karagözoğlu,Dr. Öğr. Üysei Ayşe Demiray,Dr. Öğr. Üyesi Pınar Doğan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.590-615, 2023

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE PALYATİF BAKIM EĞİTİMİ

in: PALYATİF BAKIM VE HEMŞİRELİK, Doç. Dr. Hüsna ÖZVEREN Dr. Öğr. Üyesi Emel GÜLNAR, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.93-119, 2021

İNKONTİNANSTA HASTA EĞİTİMİ

in: ÜRİNER VE FEKAL İNKONTİNANSTA HEMŞİRELİK YÖNETİMİ EL KİTABI, Prof. Dr. Nurcan ÇALIŞKAN - Dr. Öğr. Üyesi Emel GÜLNAR, Editor, Vize yayıncılık, Ankara, pp.309-329, 2021

ALT ÜRİNER SİSTEM VE PELVİK TABAN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

in: ÜRİNER VE FEKAL İNKONTİNANSTA HEMŞİRELİK YÖNETİMİ EL KİTABI, Prof. Dr. Nurcan ÇALIŞKAN Dr. Öğrt. Üyesi Emel GÜLNAR, Editor, Vize yayıncılık, Ankara, pp.1-17, 2021