Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of One-to-One Education on Nursing Student’xxs Realizing and Repeating Practices

International Journal of Caring Sciences, cilt.13, ss.241-249, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using a game-based virtual reality application in psychomotor skills acquisition: An experience sharing

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES, cilt.16, ss.155-163, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlaç Uygulamaları İçin Farklı Bir Yol: İntraosseöz Ulaşım ve İnfüzyon

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.15, ss.40-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Branching Patterns of Facial Artery in Fetuses

The New Journal of Medicine, cilt.27, ss.227-230, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Views of Nursing Students Conducting the Virtual Reality Application of Tracheostomy Care Based Gaming

5th International Conference Quality and its Perspectives Multidisciplinary Approach to Patient Care, Çek Cumhuriyeti, ss.20

Sanal Gerçeklik Uygulamasının Hemşirelikte Beceri Öğretiminde Kullanımı

4.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017, ss.30

Employment of Game Based Virtual Reality Application in Nursing Education: A Systematic Review

International Congress On Nursing (ICON-2017), Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mart 2017, ss.30

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Fiziksel Değerlendirme Becerilerini Kullanma Durumları

3.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2014, ss.158

Planlı Eğitimin Hemşirelik Öğrencilerinin El Yıkama İnanç ve Davranışlarına Etkisi

3.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2014, ss.112

BÜTÜNCÜL HEMŞİRELİK BAKIMI

13.ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2011, ss.255

Meslekte Temel İlke ve Uygulamalar Dersi Alan Öğrencilerin Klinikte Uygulama Yapma Sıklıklarının Belirlenmesi

II. Hemşirelik Esasları Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye, 26 Haziran 2009

Anti-Aging (Yeniden Gençleşme)

8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2006, ss.365

Romatoid Artritte Ağrı Yönetimi

8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2006, ss.354

ZİYARETÇİLERİN DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE YATAN HASTALARIN YAŞAM BULGULARI ÜZERİNE ETKİSİ

8.ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2006, ss.353

Romatoid Artritli Hastalarda Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımları

8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2006, ss.353

BRANCH SHAPES OF THE FACIAL ARTERY IN NORMAL AND ANENCEPHALIC FETUSES

4th Asian Pacific International Congress of Anatomists, İzmir, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2005, ss.281

Anatomy Of The Facial Nerve Trunk In The Fetuses. Turkey

4th APICA / Fourth Asian-Pacific International Congress Of Anatomists, Aydın, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2005, ss.1

The comparison of the facial vein in normal and anencephalic fetuses

4th Asian - Pacific International Congress of Anatomists, Aydın, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2005, ss.1

FARKLI BİR ARTERİA FACİALİS SEYRİ OLGUSU

8.ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, Konya, Türkiye, 26 - 30 Ağustos 2004, ss.151