Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyoekonomi Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2005-2019 Dönemi

Sosyoekonomi, cilt.28, sa.45, ss.281-300, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Çevresel Kalite ve Ekonomik Büyümeİlişkisi: OECD Ülkeleri İçin StatikPanel Veri Analizii

Maliye Dergisi, sa.177, ss.87-103, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarında Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorunu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, sa.2, ss.439-460, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Motorlu Tasıtlar Vergisinde Degisim Ihtiyacı: TürkiyeIçin Bir Model Önerisi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.269-289, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına Yönelik Teşvikler: Türkiye ve İskandinav Ülkeleri Uygulamaları

Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.12, ss.201-225, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Motorlu Taşıtlar Vergisinde Değişim İhtiyacı: Türkiye İçin Bir Model Önerisi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.15, ss.269-289, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Elektronik Ticaretin Transfer Fiyatlandırmaya Etkisi

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.23, ss.52-69, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigating The Taken Tax Measures In The Countries Which Most Affected By The COVID19 Pandemic

5 th International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), Isparta, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2020, ss.57-58

Taxpayer Rights: The Comparison Of Taxpayer’xxs Rights In Tax Procedure Law And In The Draft Of The Tax Procedure Law

7th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences, Prague, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.34

Taxpayer Rights: The Comparison Of Taxpayer's Rights In Tax Procedure Law And In The Draft Of The Tax Procedure Law

7th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences, Prag, Çek Cumhuriyeti, 18 - 23 Mayıs 2017, ss.1

Günah Vergileri: ABD ve Türkiye’deki Mevcut Durumun Karşılaştırılması

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Verginin Tarihi Gelişimi ve Geçmişte Uygulanan Bazı İlginç Vergi Konuları

Sümerlerden Türkiye Cumhuriyetine Maliye Tarihi, Doç. Dr. Ali Rıza Gökbunar, Yrd. Doç. Dr. Alparslan Uğur, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.17-41, 2016

VERGİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE GEÇMİŞTE UYGULANAN BAZI İLGİNÇ VERGİ KONULARI

SÜMERLERDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE MALİYE TARİHİ, Gökbunar, Ali Rıza, Uğur, Alparslan, Editör, BETA, İstanbul, ss.17-37, 2016