Assoc. Prof.

SERAP DURMUŞ ÖZTÜRK


Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Bina Bilgisi

Biography

Serap Durmuş Öztürk is an Assoc. Prof. Dr. at Karadeniz Technical University, Department of Architecture in Trabzon, Turkey. She received her B.Arch in 2006, MSc. in 2009 with the thesis “A Deconstructionist Reading in Religious Spaces: Shah Faisal Mosque” and PhD. in 2014 with the thesis “A Rhetorical Construction of Architectural Thought: Usûl-i Mimârî-i Osmânî” degrees in architecture from Karadeniz Technical University (KTU), Faculty of Architecture. She was awarded Serhat Ozyar Young Scientist Award for Social Sciences with her PhD thesis in 2015. Her major research interests include rhetoric, architectural theory, deconstruction philosophy and re-reading for architecture. She leads the “Architectural Design Studio”, “Basic Design Course”, “Introduction to Architecture” at undergraduate level and “Rhetoric in Architecture”, “Theoretical Construction of Architectural Thought” postgraduate level.

Education Information

2009 - 2014

2009 - 2014

Doctorate

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilimdalı, Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilimdalı, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Mimarlık Düşüncesinin Retorik İnşası: Usûl-i Mimâri-i Osmânî

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilimdalı

2009

2009

Postgraduate

Dini Mekânlarda Yapıbozumcu Bir Okuma: Kral Faysal Cami

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilimdalı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Refik Anadol ile Yapay Zeka & Sanat Atölyesi, "Makine Hatıraları: Uzay” Perde Arkası Webinarı

IT

Global Al Hub

2014

2014

Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

Education Management and Planning

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Research Areas

Architecture, Building Information, Architectural Design

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2018 - 2018

2018 - 2018

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2014 - 2015

2014 - 2015

Assistant Professor

Beykent University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Department Of Archıtecture

2009 - 2014

2009 - 2014

Research Assistant

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

2021 Yılı Mali Komisyonlar Başkanı

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi

2021 - Continues

2021 - Continues

İletişim Komisyonu Üyesi

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi

2021 - Continues

2021 - Continues

Eğitim Komisyonu Üyesi

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi

2021 - Continues

2021 - Continues

İç Kontrol Komisyonu Üyesi

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi

2021 - Continues

2021 - Continues

Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi

2021 - Continues

2021 - Continues

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Üyesi

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi

2021 - Continues

2021 - Continues

Sıfır Atık Komisyonu Başkanı

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi

2021 - Continues

2021 - Continues

Vice Dean

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2018 - Continues

2018 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2016 - Continues

2016 - Continues

Akademik Teşvik Komisyonu Ön İnceleme Heyeti, Üye

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2019 - 2020

2019 - 2020

Bitirme Projesi Genel Koordinatörü Ön Jüri Üyeliği

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Erasmus Komisyonu, Üye

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2017 - 2017

2017 - 2017

Staj Komisyonu, Üye

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Sosyal Yardımlaşma ve Burs Komisyonu, Üye

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2015 - 2016

2015 - 2016

Akademik Teşvik Komisyonu Ön İnceleme Heyeti, Üye

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Mezunlar Derneği, Sayman

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

İletişim Komisyonu, Üye

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2011 - 2014

2011 - 2014

Yatay Dikey Geçiş ve Uyum Komisyonu, Üye

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2011 - 2013

2011 - 2013

FBE Lisansüstü Online Temsilcisi

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2009 - 2012

2009 - 2012

İletişim Komisyonu, Üye

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Non Academic Experience

2016 - 2016

2016 - 2016

Other, Ktü Mimarlık Bölümü Mezunları Derneği

Courses

Doctorate

Doctorate

Mimarlık Düşüncesinin Kuramsal İnşası

Postgraduate

Postgraduate

Mimarlık Metinlerinde Derlem Kullanımı

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Çalışması

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Proje II

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Proje VI

Doctorate

Doctorate

Mimarlıkta Söylem Analizi

Undergraduate

Undergraduate

Mimarlık ve Felsefe Okumaları

Undergraduate

Undergraduate

Temel Tasarım

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Anlatım Teknikleri ve Proje I

Undergraduate

Undergraduate

Mimarlığa Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Mimarlık ve Yapıbozum

Doctorate

Doctorate

Mimarlıkta Retorik

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Proje V

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Proje III

Postgraduate

Postgraduate

Mimarlıkta İletişim ve Kuramsal Yaklaşımlar

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Proje VII

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2020

2020

Rethinking the Black Box in Architecture Design Studio

Durmuş Öztürk S.

SAGE OPEN, vol.10, no.2, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

2017

2017

Mimarlığın Metinsel Temsilinde Retorik İnşa: Usûl-i Mi’mârî-i Osmanî

DURMUŞ ÖZTÜRK S. , Gür Ş. Ö.

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol.34, pp.107-131, 2017 (Journal Indexed in AHCI)

2017

2017

RHETORICAL CONSTRUCTION IN THE TEXTUAL REPRESENTATION OF ARCHITECTURE: USUL-I MI'MARI- I OSMANI

DURMUŞ ÖZTÜRK S. , Gur S. O.

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol.34, no.1, pp.107-131, 2017 (Journal Indexed in AHCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

15-16. Yüzyıl Trabzon’unda Fetih, Toplumsal Değişim ve Din

Üstün Demirkaya F. , Durmuş Öztürk S.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.3, pp.2874-2890, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

The Brand and Sensation Relation as a Spatial Tracking in Shopping Malls

ÖZTÜRK A. , DURMUŞ ÖZTÜRK S.

ICONARP International Journal of Architecture and Planning, vol.8, no.1, pp.821-844, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2018

2018

Frida Kahlo'nun Mekânları: Otoportrelerde Retorik Analiz Denemesi

DURMUŞ ÖZTÜRK S. , SADIKLAR Z.

Yakın Mimarlık Dergisi, vol.2, no.1, pp.56-71, 2018 (International Refereed University Journal)

2018

2018

Olağan, Sıra Dışı, Özgü(n) Bir Temsiliyet: Cinque Terre

DURMUŞ ÖZTÜRK S. , MAÇKA KALFA S.

Mimarlık Dergisi, no.402, pp.44-49, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

RETHINKING BASIC DESIGN EDUCATION: DECONSTRUCTION OF ANATOLIAN CARPETS

Ozturk S. , BEŞGEN A. , KULOĞLU N.

ART-SANAT, vol.9, pp.463-478, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2017

2017

Designing The Place via Text: Imaginary Places in Design Studio

DURMUŞ ÖZTÜRK S. , KULOĞLU N.

Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning, no.5, pp.13-26, 2017 (International Refereed University Journal)

2017

2017

Yeni Akropol Müzesi İçin Bir Okuma Önerisi

DURMUŞ ÖZTÜRK S. , YAZICI M.

e-Turkish Studies (elektronik), no.12, pp.163-180, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Tasallut Teamüle Karşı: Amsterdam Stedelijk Müzesi

DURMUŞ ÖZTÜRK S.

Yapı Dergisi, pp.50-57, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Re-Reading an Architecture Text via Rhetoric: Süleymaniye Mosque Narrative in Tezkiretü’l-Bünyân

DURMUŞ ÖZTÜRK S. , Gençcan H.

Athens Journal of Architecture, no.3, pp.355-371, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Mimarlıkta İç-Dış İlişkisinde Geçirgen Bir Arayüz Olarak Işıklık (Skylight)

DURMUŞ ÖZTÜRK S. , İSMAİLOĞLU S.

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), vol.5, no.53, pp.98-113, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Metin Ve Mimarlık İlişkisinde Bir Kitap: Usûl-i Mi’mârî-i Osmanî

Durmuş Öztürk S. , Kuloğlu N. , Gür Ş.

KTÜ Mimarlık Fakültesi Bülteni, no.11, pp.1-8, 2017 (National Refreed University Journal)

2017

2017

A Re-Reading of Turkish Modern Architecture after Derrida

Gür Ş. Ö. , DURMUŞ S.

Online Journal of Art and Design, vol.5, no.3, pp.1-21, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Tarihyazımına Bir Kayıt Düşmek

Gür Ş., DURMUŞ S.

Yapı Dergisi, pp.74-81, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

25th Frame Effect of Architecture: Text and Rhetoric

DURMUŞ ÖZTÜRK S.

International Journal of Architecture and Urban Studies, vol.2/1, pp.12-19, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Dünya Fuarlarında Ülke Pavyonlarının Mekânsal ve Yapısal İrdelenmesi

MAÇKA KALFA S. , DURMUŞ S.

Yapı Dergisi, no.421, pp.74-83, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Considering the Relationship between Architecture and Philosophy: Toyo Ito’s Conceptual Architecture

DURMUŞ S.

International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering, no.10, pp.873-880, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Teaching/Learning Strategies Through Art: Philosopy and Basic Design Education

DURMUŞ S.

Procedia-Social and Behavioral Sciences, pp.29-36, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Kavramsal Atölye Deneyimi: “Redd-i İkna

DURMUŞ S.

Yapı Dergisi, pp.60-62, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Rhetoric Reading in Architecture: A Methodology Attempt

DURMUŞ S. , Gür Ş. Ö.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.7, pp.481-488, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Change and Transformation in Architecture: On The Concept Of Zeitgeist

DURMUŞ S.

Global Built Environment Review: A Journal for Architecture, Planning, Development and The Environment (GBER), vol.8, pp.22-36, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Deconstruction as a Mechanism of Creativity and its Reflections on Islamic Architecture

Gür Ş. Ö. , DURMUŞ S.

Architectoni.ca, vol.1, pp.32-45, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Bir Oyunun Mimarlıkta Düşündürdükleri: Ben Feuerbach

DURMUŞ S.

Yapı Dergisi, pp.70-72, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

The Methodology of Deconstruction in Architectural Education

DURMUŞ S. , Gür Ş.

Procedia-Social and Behavioral Sciences, pp.1586-1594, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Kültürel Kimlik ve Mimarın Rolü Üzerine Bir Değerlendirme

DURMUŞ S.

Mimaran Dergisi, vol.3, pp.52-57, 2011 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Türkiye’de Mimarlık Sempozyumları ve Türk Mimarlık Tarihi Bildirileri Bibliyografyası

DURMUŞ S.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), vol.7, pp.557-604, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008

2008

Mimarlık ve Teknoloji

DURMUŞ S.

Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, pp.51-57, 2008 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Araklı’nın Çok Kubbeli Camileri

TULUK Ö. İ. , DURMUŞ S.

Arredamento Mimarlık Dergisi, pp.110-116, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Urban Narrativity

Durmuş Öztürk S.

Reading, Writing and Activating Urban Places: Methods and Assignments, 07 April 2021

2020

2020

Redefining the Concept of Timeless in Architecture: Cenotaph for Newton

SAĞLAM K. , DURMUŞ ÖZTÜRK S.

VII. International Architectural Design Conference/ARCHDESIGN ’20, Dubrovnik, Croatia, 03 April 2020, pp.133-146

2018

2018

Signboards/Signs in Architecture Magazine Media: Yapı Journal

Irapoğlu N., DURMUŞ ÖZTÜRK S.

XVI, European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Kosova, 8 - 10 May 2018, pp.17

2017

2017

Letter as a Communication Tool in Architecture: A Model Proposal

DURMUŞ ÖZTÜRK S. , IRAPOĞLU N.

XI. Theory and History of Architecture Conference/ARCHTHEO’17,, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2017, pp.32-40

2017

2017

Collocation Reading in Architectural Texts: Words and Codes

YAZICI M. , DURMUŞ ÖZTÜRK S.

XI. Theory and History of Architecture Conference/ARCHTHEO’17,, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2017, pp.20-31

2017

2017

An Essay on the Relationship Between Architecture and Collocation: Linguistic Text Analysis

DURMUŞ ÖZTÜRK S. , YAZICI M.

LIVENARCH 5th International Congress, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.51-67

2017

2017

Yeni Akropol Müzesi İçin Bir Okuma Önerisi

DURMUŞ ÖZTÜRK S. , YAZICI M.

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi / USOS’17, Endülüs, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.324

2017

2017

Mimari Tasarım Stüdyosunda Bir Temsiliyet Örneği: Kara Kutu

DURMUŞ ÖZTÜRK S.

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi / USOS’17, Endülüs, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.319

2017

2017

Mimarlıkta İç-Dış İlişkisinde Geçirgen Bir Arayüz Olarak Işıklık (Skylight)

İSMAİLOĞLU S. , DURMUŞ S.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu / ASOS'17, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.582

2016

2016

25th Frame Effect of Architecture: Text and Rhetoric

DURMUŞ S.

X. International Theory of Architecture Conference (ARCHTHEO’16), İstanbul, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.74-81

2016

2016

Reklam-Retorik-Mimarlık: Konut Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Algısı

DURMUŞ S. , SEVER E.

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu / ASOS'16, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.1162-1182

2016

2016

Re-Reading an Architecture Text via Rhetoric: Süleymaniye Mosque Narrative in Tezkiretü’l-Bünyân

DURMUŞ S. , Gençcan H.

3rd International Conference on Turkey and Turkish Studies, ATİNA, Greece, 27 - 30 June 2016, pp.3-19

2016

2016

An Empire Discourse: Usûl-i Mi’mârî-i Osmanî

DURMUŞ S. , KULOĞLU N.

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), Roma, Italy, 1 - 04 September 2016

2016

2016

Re-Reading an Architecture Text Via Rhetoric: Süleymaniye Mosque In Tezkiretü’l-Bünyân

DURMUŞ S. , Gençcan H.

3rd International Conference on Turkey and Turkish Studies, Atina, Greece, 27 - 30 June 2016, pp.3-19

2015

2015

Metinsel Var Olma Biçimi Olarak Osmanlı Mimarlığı: Usûl-i Mi’mârî-i Osmanî

DURMUŞ S.

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK), Sakarya, Turkey, 14 - 17 October 2015, pp.94

2015

2015

Sınır(sızlık) Kavramını Okumak: Söylemler, Binalar...

Erkartal P. Ö. , DURMUŞ S.

IX. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Trakya Üniversitesi), Edirne, Turkey, 21 - 22 April 2015, pp.79-86

2014

2014

Teaching/Learning Strategies through Art: Philosophy & Basic Design Education

DURMUŞ ÖZTÜRK S.

4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, Spain, 28 - 29 November 2014, vol.182, pp.29-36 identifier

2015

2015

A METHOD IN URBAN READING: PERCEPTION OF OBSERVER AND OBSERVED IN THE ARCHITECTURAL LAYERS OF EDIRNE/TURKEY

DURMUŞ ÖZTÜRK S. , Erkartal P. O.

2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2015), Albena, Bulgaria, 26 August - 01 September 2015, pp.239-246 identifier

2014

2014

The Book Between The Text & Architecture: Usûl-i Mi'mârî-i Osmanî

DURMUŞ S.

Theory of Architecture Symposium/ARCHTHEO 2014 (Mimar Sinan Fine Arts University), İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2014, pp.247-258

2014

2014

Re-Thinking The Architectural History Course in Architectural Education

Gür Ş., DURMUŞ S.

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), St. Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014

2014

2014

The Trace of Change: Traditional House

KULOĞLU N. , DURMUŞ S.

2nd ICAUD Conference (International Conference on Architecture and Urban Design), Tiran, Albania, 8 - 10 May 2014, pp.1-10

2013

2013

Bir Retorik Olarak Usûl-i Mi'mârî-i Osmanî: Bellek ve Mimarlık

DURMUŞ S.

Uluslararası VII. Kültür Araştırmaları Sempozyumu (Bilkent Üniversitesi), Ankara, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.60-61

2013

2013

A Methodology Attempt for Re-thinking Architecture: Rhetoric Reading

DURMUŞ S. , Gür Ş.

3rd Annual International Conference on Architecture, Atina, Greece, 10 - 13 June 2013, pp.64

2013

2013

Architecture And Technology: Architect’s Expression Language In Design Process

KULOĞLU N. , DURMUŞ S.

3rd Annual International Conference on Architecture, Atina, Greece, 10 - 13 June 2013, pp.5-19

2012

2012

Mimarlığı Yeniden Üretmek: George Simmel ve Metropol

DURMUŞ S.

Uluslararası Felsefe Kongresi (Uludağ Üniversitesi), Bursa, Turkey, 11 - 13 October 2012, pp.693-707

2011

2011

Philosophy For the Theory of Architecture: Jacques Derrida and Deconstruction

DURMUŞ S.

Theory of Architecture Symposium/ARCHTHEO 2011 (Mimar Sinan Fine Arts University), İstanbul, Turkey, 23 - 26 November 2011, pp.256-264

2011

2011

Architecture and Rhetoric: Discourse Language Change

DURMUŞ S.

Theory of Architecture Symposium/ARCHTHEO 2011 (Mimar Sinan Fine Arts University), İstanbul, Turkey, 23 - 26 November 2011, pp.50-61

2011

2011

Mimarlık Düşüncesinde Gesamtkunstwerk Kavramı

DURMUŞ S.

Uluslararası Sanat/Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu (Akdeniz Üniversitesi), Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.36

2011

2011

Mimarlık ve Felsefe: Derrida’nın Düşündürdükleri

DURMUŞ S.

1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu (Başkent Üniversitesi), Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.545-548

2011

2011

Tasarımdan Ürüne Süreç: Bir Araç Olarak İfade Dili

DURMUŞ S. , KULOĞLU N.

23. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Turkey, 24 - 26 March 2011, pp.99-105

2011

2011

Methodology of deconstruction in architectural education

DURMUŞ ÖZTÜRK S. , Gur S. O.

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.1586-1594 identifier identifier

2010

2010

Kültürel Kimlik ve Mimarın Rolü Üzerine Bir Değerlendirme

DURMUŞ S.

Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu (Selçuk Üniversitesi), Konya, Turkey, 25 - 27 November 2010, pp.168-177

2010

2010

Toplumsal Değişim ve Din: Bizans Kentinden Osmanlı Kentine Trabzon Örneği

ÜSTÜN DEMİRKAYA F. , DURMUŞ S.

Mimarlığın Sosyal Forumu 2010, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2010

2010

2010

Tüketen ve Tüketilen Mimarlık

DURMUŞ S.

Mimarlığın Sosyal Forumu 2010, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2010

2010

2010

Zeitgeist ve Mimarlık

DURMUŞ S.

22. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 27 March 2010, pp.85-91

2009

2009

Camilerde Anlam Sorgulaması: Kral Faysal Cami Örneği

DURMUŞ S.

4. Uluslararası ODTÜ Mimarlık Tarihi Doktora Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 04 December 2009, pp.129-145

2009

2009

Reading / Analysing Architecture Of The Mosque Through The Concepts Of Deconstruction Philosophy: Shah Faisal Mosque As A Case

DURMUŞ S.

LIVENARCH 4th International Congress, Trabzon, Turkey, 9 - 11 July 2009, pp.293-308

2009

2009

Sürdürülebilirlik Bağlamında Mimarlıkta Anlam ve Kimlik

DURMUŞ S.

21. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Turkey, 20 - 21 March 2009, pp.106-114 Sustainable Development

2008

2008

Antik Dünyadan Küresel Çağa Güç ve Mimarlık İlişkisi

DURMUŞ S.

20. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Turkey, 20 - 22 March 2008, pp.179-188

Books & Book Chapters

2020

2020

Mimarlık Düşüncesinde “Aletheia” ve “Anamnez”: Metinsel Bir Deneme

DURMUŞ ÖZTÜRK S.

in: Mimari Yansımalar, Şengül Öymen Gür’e Armağan, Kaymak Heinz, G., Yasar, D., Editor, YEM Yayın, İstanbul, pp.281-294, 2020

2018

2018

Metinsel Var Olma Biçimi Olarak Osmanlı Mimarlığı: Usûl-i Mi’mârî-i Osmânî

DURMUŞ ÖZTÜRK S.

in: Osmanlı’da Mimari, Sanat ve Yemek Kültürü, Bedizel M., Aydın Z., Aydın R., Editor, Mahya Yayıncılık, İstanbul, pp.41-60, 2018

2018

2018

Signboards/Signs in Architecture Magazine Media: Yapı Journal

IRAPOĞLU N., DURMUŞ ÖZTÜRK S.

in: Research and Development on Social Sciences, Dorczak, R., Lenart-Gansiniec, R., Ruggiero, C., Icbay, M. A., Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.103-111, 2018

2017

2017

Bir Retorik Olarak Transition: Barselona’dan İki Pazar Yeri Örneği

DURMUŞ ÖZTÜRK S.

in: TRANSITION in/at/on/and/over/under SPACE, Kuloğlu N., Durmuş Öztürk S., Öztürk A. ve Bayrak D. , Editor, Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Yayınları, Ankara, pp.62-79, 2017

2017

2017

Araklı’nın Çok Kubbeli Camileri

TULUK Ö. İ. , DURMUŞ S.

in: Şehr-i Araklı, Bal, M. A., Editor, Enes Matbaacılık, İstanbul, pp.229-235, 2017

2017

2017

Mimarlık Eğitiminde Deneysel ve Özgürleştirici Bir Tasarım Deneyimi Olarak Çalıştaylar

Erkartal P. Ö. , DURMUŞ S.

in: Mimari Tasarım Eğitimine Çağdaş Önermeler, Gür, Şengül Ö., Editor, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.175-184, 2017

2017

2017

Bir Retorik Olarak Transition: Barselona’dan İki Pazar Yeri Örneği

DURMUŞ ÖZTÜRK S.

in: TRANSITION in/at/on/and/over/under SPACE, Kuloğlu N., Durmuş Öztürk S., Öztürk A ., Bayrak D., Editor, Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Yayınları, Trabzon, pp.62-79, 2017

2017

2017

Araklı’nın Çok Kubbeli Camileri

TULUK Ö. İ. , DURMUŞ ÖZTÜRK S.

in: Şehr-i Araklı, Bal, Mehmet Akif, Editor, Enes Matbaacılık, İstanbul, pp.229-235, 2017

2017

2017

An Imperial Discourse: Usûl-i Mi’mar-i Osmani

DURMUŞ ÖZTÜRK S. , KULOĞLU N.

in: Recent Developments in Arts, Bialas Z, Aslan H, Icbay MA, Arslan H, Editor, Bialystok:E-Bwn, Bialystok, pp.232-242, 2017

2017

2017

Mimarlık Eğitiminde Deneysel ve Özgürleştirici Bir Tasarım Deneyimi Olarak Çalıştaylar

ÖKTEM ERKARTAL P., DURMUŞ S.

in: Mimari Tasarım Eğitimine Çağdaş Önermeler, Öymen Gür, Şengül, Editor, YEM Yayın, İstanbul, pp.175-184, 2017

2015

2015

Re-Thinking The Architectural History Course in Architectural Education

Gür Ş., DURMUŞ S.

in: Contemporary Studies in Humanities, Icbay, M. A., Arslan, H., & Stanciu, S. M., Editor, Mannheim: Ehrmanm Verlag, Germany, pp.116-124, 2015

2015

2015

A Methodology Attempt for Re-thinking Architecture: Rhetoric Reading

DURMUŞ S. , Gür Ş. Ö.

in: Architecture Anthology I: Architectural and Urban Theory, Patricios N., Editor, Athens Institute For Education & Research, Athens, Greece, pp.71-90, 2015

2015

2015

Architecture And Technology: Architect’s Expression Language In Design Process

KULOĞLU N., DURMUŞ S.

in: Architecture Anthology Education Research and Practice, Dr. Judith Urbano, Editor, Athens Institute for Education Research, ATİNA, pp.81-94, 2015

2014

2014

Metin ve Mimarlık İlişkisinde Gesamtkunstwerk Kavramı

DURMUŞ S.

in: Mimari Güncellemeler, Gür, Ş. Ö., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.263-278, 2014

2010

2010

Araklı’nın Çok Kubbeli Camileri Üzerine Birkaç Not

TULUK Ö. İ. , DURMUŞ S.

in: Trabzon Kent Mirası (Yer-Yapı-Hafıza), Tuluk Ö. İ. ve Düzenli H. İ. , Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.205-214, 2010

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Assistant Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2019 - Continues

2019 - Continues

15th International Conf. “Standardization, Protypes & Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration”

Member of Science Committee

2018 - Continues

2018 - Continues

International Civil Engineering and Architecture Conference 2019 (ICEARC’19)

Member of Science Committee

2017 - Continues

2017 - Continues

Eastern Mediterranean Academic Research Center (DAKAM), Architecture and Urban Studies

Member of Science Committee

2017 - Continues

2017 - Continues

World Academy of Science, Engineering and Technology

Member of Science Committee

2017 - Continues

2017 - Continues

DAKAM (Architecture and Urban Studies Scientific Committee)

Member of Science Committee

2016 - Continues

2016 - Continues

A Panel on Turkish Architecture (Scientific and Organizing Committee)

Member of Science Committee

2016 - Continues

2016 - Continues

3rd International Conference on Turkey and Turkish Studies (Scientific and Organizing Committee)

Member of Science Committee

Scientific Refereeing

July 2021

July 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

May 2021

May 2021

bāb Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design

Other Indexed Journal

February 2021

February 2021

modulor Journal

Other Indexed Journal

January 2021

January 2021

ICONARP International Journal of Architecture and Planning

Journal Indexed in ESCI

September 2020

September 2020

bāb Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design

Other Indexed Journal

August 2020

August 2020

SAGE OPEN

Journal Indexed in SSCI

January 2020

January 2020

bāb Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design

Other Indexed Journal

November 2019

November 2019

IJAUS (International Journal of Social Architecture and Urban Studies)

Other Indexed Journal

May 2019

May 2019

Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Other Indexed Journal

April 2019

April 2019

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

August 2018

August 2018

Current Journal of Applied Science and Technology

Other Indexed Journal

July 2018

July 2018

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2017

November 2017

Asian Research Journal of Arts Social Sciences

Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

Nisan 2021

Nisan 2021

Reading, Writing and Activating Urban Places: Methods and Assignments

Scientific Congress

Durmuş Öztürk S.
Porto, Portugal

Ekim 2020

Ekim 2020

XIV. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu

Scientific Congress

Durmuş Öztürk S.
Trabzon, Turkey

Eylül 2017

Eylül 2017

5th Liveable Environment and Architecture Conference LIVENARCH V 2017

Scientific Congress

Durmuş Öztürk S.
Trabzon, Turkey

Awards

March 2018

March 2018

2018 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK-ULAKBİM

October 2017

October 2017

IBN RUSHD (AVERROES) AWARD OF MERIT

Universidad De Malaga

April 2015

April 2015

SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ

Orta Doğu Teknik üniversitesi

February 2010

February 2010

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Ana Giriş Kapısı ve Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması, MANSİYON Ödülü

Yıldız Teknik Üniversitesi, TMMOB Mimarlar Odası

June 2006

June 2006

2002-2006 Eğitim-Öğretim Dönemi, Mimarlık Bölümü Bölüm Birincisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

June 2006

June 2006

2002-2006 Eğitim-Öğretim Dönemi, Mimarlık Fakültesi Fakülte Birincisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık FakültesiEdit Congress and Symposium Activities

2021

2021

Fieldwork within Network: Mapping, Performing, Sharing

Audience

Amsterdam-Netherlands

2020

2020

Meaningfulness, Appropriation and Integration of/in City Narratives

Audience

Amsterdam-Netherlands

2019

2019

6th Liveable Environment and Architecture Conference LIVENARCH IV 2019

Session Moderator

Trabzon-Turkey

2016

2016

X. International Theory of Architecture Conference

Session Moderator

İstanbul-Turkey

2016

2016

3rd International Conference on Turkey and Turkish Studies

Session Moderator

Athens-Greece

Scholarships

2014 - Continues

2014 - Continues

TÜBİTAK 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

TUBITAK

2013 - Continues

2013 - Continues

TÜBİTAK 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

TUBITAK

2009 - Continues

2009 - Continues

TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Burs Programı Bursiyeri (2009-2014)

TUBITAK

2006 - Continues

2006 - Continues

TÜBİTAK Yurtiçi Yüksek Lisans Burs Programı Bursiyeri (2006-2009)

TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 15

h-index (WOS): 2

Jury Memberships

April-2021

April 2021

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Beykent Üniversitesi

April-2021

April 2021

Post Graduate

Post Graduate - Karadeniz Teknik Üniversitesi

February-2021

February 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Karadeniz Teknik Üniversitesi

February-2021

February 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Karadeniz Teknik Üniversitesi

November-2020

November 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Karadeniz Teknik Üniversitesi

September-2020

September 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Karadeniz Teknik Üniversitesi

May-2020

May 2020

Competition

Yarından Sonra, C-19 Sonrası Mekan ve Nesne Ulusal Fikir Yarışması - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

December-2019

December 2019

Competition

MİMED 2019, Mimarlık Eğitimi Derneği Mimarlık Öğrencileri Ödülleri - İstanbul Teknik Üniversitesi

February-2019

February 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Karadeniz Teknik Üniversitesi

January-2019

January 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Karadeniz Teknik Üniversitesi

January-2019

January 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Karadeniz Teknik Üniversitesi

September-2017

September 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Scientific Research / Working Group Memberships

2019 - Continues

2019 - Continues

Eu Cost Action Ca18126 Writing Urban Places. New Narratives Of The European City, Working Group Member (Wg 3)

https://writingurbanplaces.eu/

Karadeniz Technical University, Turkey

2019 - Continues

2019 - Continues

Eu Cost Action Ca18129 Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North Of The Mediterranean (1350-1750), Working Group Member (Wg1)

https://is-le.eu/about/

Karadeniz Technical University, Turkey