Assoc. Prof. SERKAN DEMİREL


Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Ancient History

Metrics

Publication

44

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

9
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Eskiçağ Tarihi, Turkey

2007 - 2010

2007 - 2010

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Hitit İnanç Sistemi ve Ekonomi İlişkisi

Ankara University, Sosyal Bilimler Ensitüsü, Tarih/Eskiçağ Tarihi

2010

2010

Postgraduate

M.Ö. II. Binyılda Kuzey Anadolu (Karadeniz Bölgesi)

Gazi University, Sosyal Bilimler Ensitüsü, Tarih/Eskiçağ Tarihi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

History

Ancient History

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Karadeniz Technical University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2013

2013

Hitit-Kaška İlişkilerinde Yanıtı Aranan BazıSorular

Demirel S.

Gazi Akademik Bakış Dergisi , vol.6, no.12, pp.193-203, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Some Observations about the Problem of the Late Bronze in the Settlements of Sinop Region

DEMİREL S.

Uluslararsı Sinope ve Karadeniz Arkeoloji Sempozyumu, Sinop, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.39-51

2019

2019

Trabzon İli Protohistorik Dönem (Kalkolitik ve Tunç Çağları) Yüzey Araştırması 2018 Yılı Ön Sonuçları

ÇALIŞKAN AKGÜL H., KILIÇ S., DEMİREL S.

37. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, Ankara, Turkey, 17 - 21 June 2019, vol.2, pp.253-276

2018

2018

Eskiçağ Tarihi Çalışmalarında Avrupamerkezci Bakış Açısı Üzerine Bir Tartışma Notu

DEMİREL S.

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24 - 26 April 2018

2018

2018

Hitit Kentlerinde Yerleşim Dokusu ve Aşağı kent Olgusu

DEMİREL S.

18. Türk Tarih Kongresi, 1 - 05 October 2018

2018

2018

Sürdürülebilirlik Bağlamında Trabzon’daki Kent İçi Kültürel Miras Alanlarının Koruma ve Kullanımı

DÜZGÜNEŞ E., DEMİREL S.

International Conference on Social Sciences-Cappadocia, 16 - 20 April 2018, pp.234 Sustainable Development

2018

2018

Kentsel Arkeolojik Alanların Korunması Üzerine Bir Değerlendirme: Trabzon Kalesi Örneği

DEMİREL S., DÜZGÜNEŞ E.

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 9 - 11 March 2018, pp.497-498

2017

2017

Kent İçi Tarihi Alanların Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmesi: Trabzon Kalesi Örneği

DÜZGÜNEŞ E., DEMİREL S.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.197-198

2016

2016

An Essay on Hittite Cultic Calendar Based Upon the Festivals

DEMİREL S.

14th Annual International Conference on History Archaeology: From Ancient to Modern, Atina, Greece, 27 - 30 June 2016, pp.31

2015

2015

İdari Bir Araç Olarak İnanç M Ö II Binyıl Anadolu sundan Örnekler

DEMİREL S.

14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2015, pp.128-129

2015

2015

Hitit Devri Anadolu sunda İdeolojinin Kente Sirayeti ve Kurumsal Kentler

DEMİREL S.

I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, Muğla, Turkey, 22 - 23 October 2015, pp.23

Books & Book Chapters

2022

2022

Hitit Devleti’nin Çöküş Sürecinde İklimsel Dalgalanmaların Muhtemel Rolü

Demirel S.

in: Zamanın İzleri: İklim Değişikliği, Prof. Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA Doç. Dr. Badegül CAN EMİR Doç. Dr. Serkan DEMİRE, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.1-10, 2022 Sustainable Development

2021

2021

Hititçe Çivi Yazılı Metinlerde Salgın Hastalıkların Nedenleri ve Bu Hastalıklarla Mücadele Yöntemleri

DEMİREL S.

in: Zamanın İzleri: Salgın, Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA, Badegül CAN EMİR, Serkan DEMİREL, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.91-96, 2021

2019

2019

Demir Çağı’nda Doğu Karadeniz Yerli Halklarının İktisadi Yaşamı

DEMİREL S.

in: Çağlar Boyunca Üretim ve Ticaret: Prehistoryadan Bizans Dönemine, Oktay DUMANKAYA, Editor, Bilgin Yayınevi, Ankara, pp.281-292, 2019

2019

2019

Gılgamış Destanı Hititçe Çivi Yazılı Tabletleri (CTH 341.III)

DEMİREL S.

in: Mezopotamya’nın Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı, L. Gürkan GÖKÇEK, Ercüment YILDIRIM, Okay PEKŞEN, Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.85-114, 2019

2018

2018

Hititçe Çivi Yazılı Metinlerde Geçen Bayramların Zirai Üretim ile İlişkisi

Demirel S.

in: Anadolu’nun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat, L. Gürkan GÖKÇEK,Ercüment YILDIRIM,Okay PEKŞEN, Editor, Değişim, Ankara, pp.341-355, 2018

2018

2018

VISUAL LANDSCAPE QUALITY ASSESSMENT OF URBAN HISTORIC AREAS:EXAMPLE OF TRABZON CASTLE

DÜZGÜNEŞ E., DEMİREL S.

in: Migration, Politics, Violence and Women’s Studies, Leyla Aydemir, Editor, Verlag Dr. Kovač · Fachverlag für wissenschaftliche Literatur, Hamburg, pp.521-535, 2018 Sustainable Development

2018

2018

Hititçe Çivi Yazılı Metinlerde Arpa ile İlişkilendirilen Tahıl İsimleri

DEMİREL S.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar I, Mehmet Yavuz ERLER, Abdullah Şevki DUYMAZ, Editor, Gece Kitaplığı, pp.8-18, 2018

2018

2018

En Eski Doğu Karadenizliler

ÇALIŞKAN AKGÜL H., DEMİREL S.

in: Doğu Karadeniz’de Toplumsal Yapı, Kültür ve Gündelik Hayat, M. Yavuz Alptekin, Editor, Serander, pp.7-22, 2018

2016

2016

Domestication of Wheat in Anatolia from Neolithic Period to the Iron Age

DEMİREL S.

in: Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, Efe R., Cürebal İ., Nyussupova G., Atasoy E., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.130-138, 2016

2016

2016

Evaluation of Boğazköy-Hattusha Archaeological Site’s Protection Problems in the Scope of Visitor Management

DÜZGÜNEŞ E., DEMİREL S.

in: Resent Researches in Interdisciplinary Sciences, , Editor, St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Sofya, pp.139-154, 2016

Supported Projects

2020 - Continues

2020 - Continues

Trabzon'un Tarih Öncesi Dönem Araştırmaları (Maçka-Akçaabat-Düzköy)

Project Supported by Higher Education Institutions

ÇALIŞKAN AKGÜL H. (Executive), ÖZKAPTAN M., DEMİREL S., KILIÇ S., SARALIOĞLU E., YILMAZ E., et al.


Citations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 1