Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sakin Şehir Kimliğinin Sürdürülebilirliği: Halfeti Örneği

7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 24 - 26 January 2020, pp.180-181

Köy Enstitülerinde Uygulanan Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışını Yorumlama

IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi: “Köy Enstitüleri ve Eğitimde Yeni Arayışlar” / IV. International Rating Academy Congress: “Village Institutes and New Researches in Education”, Çanakkale, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.60

19. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Giresun, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.45

Trabzon Kentinin Çocuk Dostu Kent Olabilme Potansiyelinin İncelenmesi

YTÜ 1. Mİmarlık ve Şehircilik Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 28 - 29 March 2019, pp.264-265

Trabzon Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Alanının Tarihi Gelişiminin İncelenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulaması

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2010 Yılı Bilimsel Toplantısı Mekansal Planlamada Jeodezi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 26 November 2010, pp.60-67 Sustainable Development

The Economic Effects on Poverty of the Urban Renewal Projects: Zagnos Valley Sample

1 st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon, Turkey, 3 - 05 June 2010, vol.2, no.9, pp.489-501 Sustainable Development

Kentsel Dönüsümün Mağdurları: Zagnos Vadisi Örnegi

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.579-598

Kırsal Mekansal Yeniden Yapılanma: MarkovYaklasımı. Bölge Biliminde Yeni Yaklasımlar

12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 October 2007, pp.257-268

Books & Book Chapters

TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU

in: ŞEHİRCİLİK DERLEMELERİ TRABZON VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ, SANEM ÖZEN TURAN, Editor, Ktü Yayınları, Trabzon, pp.32-45, 2009

Metrics

Publication

12

Project

3

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals