Asst. Prof. SELİM KORAY DEMİREL


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

İktisat Teorisi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Theory of Economy

Email: skdemirel@ktu.edu.tr
Other Email: selimkoraydemirel@gmail.com
Web: https://avesis.ktu.edu.tr/skdemirel
Office: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 510 no'lu oda
Address: Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Trabzon/61080

Metrics

Publication

40

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

2

Citiation (TrDizin)

11

H-Index (TrDizin)

2

Project

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2015 - 2023

2015 - 2023

Doctorate

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, Turkey

2012 - 2015

2012 - 2015

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Sosyal Biilmler Enstitüsü, İktisat A.B.D.. , Turkey

2004 - 2011

2004 - 2011

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İktisat Bölümü/ İngilizce İkt. Programı, Turkey

Dissertations

2023

2023

Doctorate

Tasarrufun Psikolojik Bir Belirleyicisi Olarak Özdenetim: Doğu Karadeniz (TR 90) Bölgesi Örneği

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2015

2015

Postgraduate

Nöroiktisat ve Güven: Temel Makroekonomik Göstergeler ve Güven Düzeyi Arasındaki Nedensellik İlişkileri

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

RStudio ile Ekonometri ve Zaman Serilerinde Simülasyon Eğitimi

Data Analysis

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

2018

2018

Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri

Other

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2015

2015

Akademik Düzeyde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

Other

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Proje Destek Birimi

2015

2015

Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri

Other

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2015

2015

14. Uluslararası Ekonomi Yaz Seminerleri

Other

Pamukkale Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Theory of Economy

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Research Assistant PhD

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

2013 - 2023

2013 - 2023

Research Assistant

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Konut Fiyatlarında Dalgalanma Etkisi: Türkiye İçin Fourier Yaklaşımı

Koçak S., Demirel S. K.

XXI. International Symposium on Econometrics, Operational Research and Statistics, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2021, pp.188

2019

2019

Energy Consumption and Economic Growth: Panel Simultaneous Equation Models

Hayaloğlu P., Artan S., Demirel S. K.

11. International Statistics Congress, Muğla, Turkey, 4 - 08 October 2019, pp.211 Sustainable Development

2019

2019

Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut Fiyatları İle Temel Makroekonomik Göstergeler Arasındaki İlişkiler

Demirel S. K., Koçak S.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.103

2018

2018

Kurumsal Yapı ve Tasarruf İlişkisi: Gelişmekte olan ve Yükselen Avrupa Ülkeleri

Hayaloğlu P., Artan S., Demirel S. K.

THIRD MEDITERRANEAN INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Budapest, Hungary, 19 - 22 June 2018, pp.655-666

2018

2018

Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Çevresel-Sosyal Faktörler ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler

Hayaloğlu P., Artan S., Demirel S. K.

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.226-241 Sustainable Development

2018

2018

Elektronik Ticaretin Uluslararası Ticarete Etkileri: G7 ve MERCOSUR Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma

Artan S., Acaravcı A., Kalaycı C., Demirel S. K.

Türkiye Ekonomi Kurumu Altıncı Uluslararası Ekonomi Konferansı, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.98

2017

2017

Akdeniz'e Kıyısı Olan Ülkelerde Yolsuzluğun Turizme Etkilerinin Analizi

Artan S., Hayaloğlu P., Demirel S. K.

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1

2017

2017

The Relationship between Confidence and Economic Activity: The case of Turkey

Artan S., Demirel S. K.

II. International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, pp.124

2017

2017

International Trade Flows and Corruption: Panel Gravity Model

Artan S., Hayaloğlu P., Demirel S. K.

II. International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, pp.127 Sustainable Development

2016

2016

Yolsuzluğun Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri Geçiş Ekonomileri Örneği

Artan S., Hayaloğlu P., Demirel S. K.

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.281

2016

2016

Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu ve Özel Sektör Borçlanması ve Dış Borçlanmanın Ekonomik Büyümeye Etkileri”

Hayaloğlu P., Artan S., Demirel S. K.

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.132

2016

2016

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Kesimi Büyüklüğü, Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

ARTAN S., Hayaloğlu P., DEMİREL S. K.

Tukish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.208 Sustainable Development

2016

2016

Türkiye'de Genç İşsizliğin İntihar Oranları Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi

Erdem H. F., Demirel S. K., Erkan E.

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.582-601 Sustainable Development

2016

2016

BRICS Ülkelerinde Kamu Sağlık Harcamaları Etkinliğinin Belirleyicileri

Artan S., Hayaloğlu P., Demirel S. K.

Second Sarajevo International Conference of Social Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.49-64

2016

2016

Yönetim Kurulu Kalitesinin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: BİST 100 Firmaları Üzerine Bir Araştırma

Tekin E., Demirel S. K.

II. Sarajevo International Conference of Social Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.65-82

Books & Book Chapters

2023

2023

The Nexus of Housing Prices-Basic Macroeconomic Indicators in Selected Developing Countries

Demirel S. K., Koçak S.

in: International Research in Economics, Accounting and Public Finance, İsmail Çelik, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.112-127, 2023

2022

2022

How Does Trust in Government Affect Economic Growth and Happiness: Evidence From EU-12 Countries

Artan S., Hayaloğlu P., Demirel S. K.

in: Current Debates on Sustainable Development, Pınar Hayaloğlu,Seyfettin Artan, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.115-134, 2022

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2016 - Continues

2016 - Continues

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Assistant Editor/Section Editor

2020 - 2021

2020 - 2021

Karadeniz Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Assistant Editor/Section EditorCongress and Symposium Activities

01 November 2019 - 01 November 2019

01 November 2019 - 01 November 2019

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Attendee

Gümüşhane-Turkey

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

11. Uluslararası İstatistik Kongresi

Attendee

Muğla-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Türkiye Ekonomi Kurumu 6. Uluslararası Ekonomi Konferansı

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Attendee

Trabzon-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

II. International Conference on Economics Business Management and Social Sciences

Attendee

Beograd-Serbia And Montenegro

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

Türkiye Ekonomi Kurumu, 5. Uluslararası Ekonomi Konferansı

Attendee

Muğla-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

II. Sarajevo International Conference

Attendee

Sarajevo-Bosnia And Herzegovina

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

Türkiye Ekonomi Kurumu 18. Ulusal İktisat Sempozyumu

Attendee

Konya-Turkey

Invited Talks

November 2017

November 2017

Ekonomi ve Felsefe Toplantıları / Beyaz Önlüklü İktisatçıların Yükselişi

Seminar

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 14

h-index (WOS): 2

Visual Activities

2022 - 2022

2022 - 2022

TRT Trabzon Radyosu /Kayıtdışı Ekonomi Üzerine Söyleşi

Radio Program

Demirel S. K.

2020 - 2020

2020 - 2020

TRT Trabzon Radyosu/ Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Üzerine Söyleşi

Radio Program

Sustainable Development
Demirel S. K.

2019 - 2019

2019 - 2019

TRT Trabzon Radyosu/ Tasarruf, Kişisel Bütçe ve İsraf Üzerine Söyleşi

Radio Program

Demirel S. K.

2017 - 2017

2017 - 2017

TRT Trabzon Radyosu/ Tasarruf kavramı, Özellikleri ve Önemi Üzerine Söyleşi

Radio Program

Demirel S. K.