Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut Fiyatları İle Temel Makroekonomik Göstergeler Arasındaki İlişkiler

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1

Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Çevresel-Sosyal Faktörler ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018 Sustainable Development

Elektronik Ticaretin Uluslararası Ticarete Etkileri: G7 ve MERCOSUR Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye Ekonomi Kurumu Altıncı Uluslararası Ekonomi Konferansı, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018

Akdeniz'e Kıyısı Olan Ülkelerde Yolsuzluğun Turizme Etkilerinin Analizi

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1

“The Relationship between Confidence and Economic Activity: The case of Turkey”

II. International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.1

“International Trade Flows and Corruption: Panel Gravity Model”

”, II. International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.1 Sustainable Development

Yolsuzluğun Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri Geçiş Ekonomileri Örneği

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 December 2016

“Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu ve Özel Sektör Borçlanması ve Dış Borçlanmanın Ekonomik Büyümeye Etkileri”

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.1-20

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Kesimi Büyüklüğü, Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Tukish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.208 Sustainable Development

Türkiye'de Genç İşsizliğin İntihar Oranları Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.585-604 Sustainable Development

BRICS Ülkelerinde Kamu Sağlık Harcamaları Etkinliğinin Belirleyicileri

Second Sarajevo International Conference of Social Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, pp.1-11

Yönetim Kurulu Kalitesinin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: BİST 100 Firmaları Üzerine Bir Araştırma

II. Sarajevo International Conference of Social Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.65-82

Books & Book Chapters

How Does Trust in Government Affect Economic Growth and Happiness: Evidence From EU-12 Countries

in: Current Debates on Sustainable Development, Pınar Hayaloğlu,Seyfettin Artan, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.115-134, 2022

How Does Trust in Government Affect Economic Growth and Happiness: Evidence From EU-12 Countries

in: Current Debates on Sustainable Development, Hayaloğlu Pınar, Artan Seyfettin, Editor, IJOPEC Publication, pp.115-134, 2022

Other Publications