Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Modern Düşünceyi John Duns Scotus Mu Başlattı?

BİLİMNAME: DÜŞÜNCE PLATFORMU, sa.31, ss.205-226, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Biyoetik: Felsefi ve Teolojik Arka Plan

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.20, sa.3, ss.1139-1154, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

John Hick’in Dinî Tecrübe Anlayışı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.1, ss.159-171, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Varoluşsal Din Felsefesine Giriş

BILIMNAME, cilt.14, sa.1, ss.213-215, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ahlâkın Temeli Üzerine Bir Tartışma: Ahmet Hamdi Akseki –Immanuel Kant

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.40, ss.349-364, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilinmeyen Bir Tanrıya İman (Çev.)

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, cilt.13, sa.2, ss.229-241, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünyadaki Tanrısal Faaliyet (Çev.)

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.37, ss.209-217, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dinî Tecrübeyi ‘Yaşamayan Bilmez’ Mi? -Wayne Proudfoot’un Dinî Tecrübenin İncelenmesini Süjeye İndirgeyen Metodu Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.69-76, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Modern Bilim Üzerine Bir Eleştiri

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.36, ss.119-130, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ebu Zeyd’e Göre Vahyin Metin-Kültür İlişkisi Açısından İncelenmesinde Dilin Rolü

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, sa.48, ss.107-115, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DİNDE REFORM MU? DİN DİLİNDE REFORM MU? -Din Dilinin Değişkenliği Üzerine Ontolojik Bir Değerlendirme-

Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, Mardin, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, ss.293

Comparison of Mamdani Type and Sugeno Type Fuzzy Inference Systems in Wind Power Plant Installations

6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS), Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018, ss.373-376 identifier identifier

Analysis of the Effects of Different Fuzzy Membership Functions for Wind Power Plant Installation Parameters

6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS), Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018, ss.367-372 identifier identifier

Dursun Feyzi Güven’in (Çalekli Hacı Dursun Efendi) Tevhid Ve İşrâk Adlı Eseri

I. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRABZON’DA DİNÎ HAYAT SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2015, ss.1-10

Filibeli Ahmet Hilmi Efendi ve Son Dönem Osmanlı Düşüncesine Bir Bakış

Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.145-154

Ahlak Felsefesi Açısından Makalat Üzerine Bir Değerlendirme

Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyumu, Bingöl, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, ss.75-82

Kitap & Kitap Bölümleri

Kelam Tarihinde Yeni Kaynaklar: Kitâbü’t-Tevhîd1

Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-Ek-i, RECEP ALPYAĞIL, Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.116-129, 2016

Din-Bilim Okumaları

Elis Yayınları, İstanbul, 2015

Tanrı Duaya İcabet Eder mi?

Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar (Çev.), Akdemir F., Editör, Elis Yayınları, Ankara, ss.293-319, 2014

Dini Tecrübe Dini İnancı Doğrular mı?

Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar (Çev.), Akdemir F., Editör, Elis Yayınları, Ankara, ss.169-199, 2014

Felsefî ve Teolojik Açıdan Mucize

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2011