Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İibf, İşletme Bölümü

 • 2012 - 2017 Doç.Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İibf, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - 2019 Bölüm Başkanı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2011 - 2017 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İşletme

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans SELECTED TOPICS IN MANAGEMENT-II

 • Yüksek Lisans SELECTED TOPICS IN MANAGEMENT-I

 • Doktora ÖRGÜTSEL ANALİZ VE EPİSTEMOLOJİ

 • Yüksek Lisans KÜLTÜRLER ARASI FARKLILAŞMA

 • Yüksek Lisans ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE KURUM KÜLTÜRÜ

 • Doktora MAKRO ÖRGÜT KURAMLARI

 • Lisans İŞLETME YÖNETİMİ-II

 • Lisans İŞLETME POLİTİKASI

 • Lisans İŞLETME YÖNETİMİ-I

 • Lisans İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Yönetilen Tezler