Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Professor

  Karadeniz Technical University, İibf, İşletme Bölümü

 • 2012 - 2017 Associate Professor

  Karadeniz Technical University, İibf, İşletme Bölümü

Managerial Experience

 • 2017 - 2019 Head of Department

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2011 - 2017 Deputy Head of Department

  Karadeniz Technical University, İşletme

Courses

 • Post Graduate SELECTED TOPICS IN MANAGEMENT-II

 • Post Graduate SELECTED TOPICS IN MANAGEMENT-I

 • Doctorate ÖRGÜTSEL ANALİZ VE EPİSTEMOLOJİ

 • Post Graduate KÜLTÜRLER ARASI FARKLILAŞMA

 • Post Graduate ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE KURUM KÜLTÜRÜ

 • Doctorate MAKRO ÖRGÜT KURAMLARI

 • Under Graduate İŞLETME YÖNETİMİ-II

 • Under Graduate İŞLETME POLİTİKASI

 • Under Graduate İŞLETME YÖNETİMİ-I

 • Under Graduate İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Advising Theses