Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of dabigatran etexilate on fracture healing in rats

INDIAN JOURNAL OF ORTHOPAEDICS, cilt.49, sa.3, ss.357-360, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Beta-2 Agonists and Montelukast in Pregnant Asthmatic Patients

BIRTH DEFECTS RESEARCH PART A-CLINICAL AND MOLECULAR TERATOLOGY, cilt.100, sa.7, ss.530, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Outcomes of Quetiapine Use in Pregnant Women

BIRTH DEFECTS RESEARCH PART A-CLINICAL AND MOLECULAR TERATOLOGY, cilt.100, sa.7, ss.534, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Case Report: Trandolapril Exposure in First Trimester

BIRTH DEFECTS RESEARCH PART A-CLINICAL AND MOLECULAR TERATOLOGY, cilt.100, sa.7, ss.544-545, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Role of Nitric Oxide in Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity: Experimental Study

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, cilt.31, sa.1, ss.68-74, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

One-lung ventilation: For how long?

JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.134, sa.2, ss.405-410, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of oxidative stress on the liver and ileum in rats caused by one-lung ventilation

JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, cilt.139, sa.2, ss.253-260, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Apoptotic and morphological features of the umbilical artery endothelium in mild and severe pre-eclampsia

ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.85, sa.9, ss.1038-1045, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of ATP-MgCl2 on lipid peroxidation in ischemic and reperfused rabbit kidney

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.9, sa.1, ss.42-46, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Treatment of Severe Gingival Recession Using Pedicled Buccal Fat Pad: Histological and Clinical Findings

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.6, sa.4, ss.191-194, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Outcomes of exposure to antidepressants in pregnancy

Reproductive Toxicology, cilt.37, ss.80-81, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ligamntum capitis femoris'in çocuk ve erişkinlerde ışık mikroskobik ve akım sitometrik incelenmesi

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.25, sa.2, ss.154-160, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Semen analizinde lökosit değerlendirmesi: karşılaştırmalı bir çalışma

JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERG., cilt.18, sa.2, ss.101-104, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HYPERICUM PERFORATUM: A FRIEND OR A FOE FOR AMIKACIN INDUCED NEPHROPATHY

56th Congress of the European-Renal-Association (ERA)-European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA) - Burden, Access and Disparities in Kidney Disease, Budapest, Macaristan, 13 - 16 Haziran 2019, cilt.34, ss.148 identifier

Pseudoephedrine Use in the First Trimester

3rd International Joint Meeting of OTIS/ENTIS 2018, New Castle Upon Tyne, İngiltere, 4 - 08 Eylül 2018, ss.13-14

Bupropion Use in the First Trimester of Pregnancy

3rd International Joint Meeting of OTIS/ENTIS 2018, New Castle Upon Tyne, İngiltere, 4 - 08 Eylül 2018, ss.14

Hair Dyes in Pregnant Women; Is It Safe?

3rd International Joint Meeting of OTIS/ENTIS 2018, New Castle Upon Tyne, İngiltere, 4 - 08 Eylül 2018, ss.13

The Use of Passiflora Incarnate in Pregnant Women

3rd International Joint Meeting of OTIS/ENTIS 2018, New Castle Upon Tyne, İngiltere, 4 - 08 Eylül 2018, ss.13

Teratogenicity And Testis Toxicity On Infants of Pregnant Rats Exposed Levetiracetam

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Ankara, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2018, ss.419

The protective effects of folic acid and propolis aganist the toxic effects of valproic acid on prenatal testicular tissue.

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2017), Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.268

Effects of propolis against cisplatin induced experimental kidney damage in rats

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.27

Medroxyprogesterone Acetate Use In Pregnancy

7th European Congress of Pharmacology (EPHAR 2016), 26 - 30 Haziran 2016

Drug Use In Pregnancy: SULPIRIDE

27th Conference of European Network of Teratology Information Services (ENTIS), 4 - 05 Haziran 2016

Drug in pregnancy: Sulpiride

27. Conference of The European Network of Teratology Information Services (ENTIS), 4 - 05 Haziran 2016

Ornidazole exposure in pregnancy

27. Conference of The European Network of Teratology Information Services (ENTIS), 4 - 05 Haziran 2016

Betahistine use in pregnant women with vertigo

25th ENTIS meeting, Prag, Çek Cumhuriyeti, 18 - 20 Eylül 2015, ss.225

Gebelikte ilaç kullanımı: Feniramidol.

Türk Farmakoloji Derneği 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 Eylül - 10 Aralık 2015, ss.254

Sıçanlarda Methotrexate Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Camellia sinensis Kateşinlerinin Antioksidan ve Antiapoptotik Etkileri

TEMD 22. Ulusal Elektron Mikroskopi (uluslararası katılımlı ) Kongresi,, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2015, ss.114

Outcomes of quetiapine use in pregnant women.

The 2nd International OTIS-ENTIS conference, Toronto, Kanada, 19 - 21 Eylül 2014, ss.1

Beta-2 agonists and montelukast in pregnant asthmatic patients.

The 2nd International OTIS-ENTIS conference, Toronto, Kanada, 19 - 21 Eylül 2014, ss.1

Case report: Trandolapril exposure in first trimester.

The 2nd International OTIS-ENTIS conference, Toronto, Kanada, 19 - 21 Eylül 2014, ss.1

Is ergotamine harmful in pregnancy?

1st Regional TIAFT Meeting, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.1

Methotrexate exposure in pregnancy: Risk evoluation

1st Regional TIAFT Meeting, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.2

The Role of Nitric Oxide in Doxorubicin Induced Cardioxicity

39th Annual Conference of the İnternational Society of Pediatric Oncology SIOP, Mumbai, Hindistan, 31 Ekim - 03 Kasım 2007

Gebelikte valproik asit kullanımı: Olgu serisi.

22.Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2013, ss.3

Valproic acid in pregnancy: A case series

24th ENTIS meeting, Amsterdam, Hollanda, 20 - 22 Nisan 2013, ss.1

Topical minoxidil in pregnancy: A case report.

24th ENTIS meeting, Amsterdam, Hollanda, 20 - 22 Nisan 2013, ss.1

Mycophenolate during pregnancy

The 24th Annual ENTIS Meeeting Amsterdam, 20 - 22 Nisan 2013

Decision making: Mycophenolate during pregnancy.

24th ENTIS meeting, Amsterdam, Hollanda, 20 - 22 Nisan 2013, ss.1

Outcomes of exposure to thiocholchicoside during pregnany.

ENTIS (European Network Teratology Information Services) and ETS (European Teratology Services) Joint Meeting., Linz, Avusturya, 1 - 03 Eylül 2012, ss.3

Evalution of outcomes of pregnant women exposed to medroxyprogesterone acetate.

ENTIS (European Network Teratology Information Services) and ETS (European Teratology Services) Joint Meeting., Linz, Avusturya, 1 - 03 Eylül 2012, ss.2

Retrospective evolution of pregnant women consulted because of drug exposure during pregnancy.

ENTIS (European Network Teratology Information Services) and ETS (European Teratology Services) Joint Meeting., Linz, Avusturya, 1 - 03 Eylül 2012, ss.1

The role of Nitric Oxide in doxorubicin-Induced cardiotoxicity

39th Annual Conference of the İnternational Society of Paediatric Oncology SIOP 2007, 31 Ekim - 03 Kasım 2007, ss.11

Etanolün fare testisi üzerine toksisitesine karşı askorbik asitin koruyucu etkisi’’

18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2007, ss.261

Simvastatinin ratlarda çizgili kas yapısına ve günlük aktiviteye olan etkileri

18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2007, ss.274

İdiopatik Erkek İnfertilitesinin Değerlendirilmesinde Spermiyum Elektron Mikroskopisinin Önemi

VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2006, ss.208

Tek Akciğer Süresine Bağlı İleum Hasarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2006, ss.209

Doksorubisine Bağlı Kardiyotoksitede Nitrik Oksitin Rolü

14.TPOG Ulusal Kanser Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2006

Doksorubisine Bağlı Kardiyotokisitede Nitrrik Oksitin Rolü

14. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2006, ss.2

Varikoselli İnfertil Hasta Semenlerinde Işık ve Elektron Mikroskopik Bulgular

VI.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2002, ss.191

Varikoselli Hastalarda Spermatozoon Kromatin Yapısının Flow Cytometrik Analizi

II.Ulusal İn Vitro Fertilizasyon Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2002, ss.9

İnsan Semeninde Lökosit ve Subpopulasyonunun Flow Cytometrik Analizi

II.Ulusal İn Vitro Fertilizasyon Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2002, ss.7

2,5 Hexanedion ve Toluenin Sıçan Testis Morfolojisi Üzerine Etkileri

14. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Bursa, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 1999, ss.51

Development of the blood testis barrier in rats

The Eleventh European Conference on Electron Microscopy, 26 - 30 Ağustos 1996, cilt.3, ss.477-478

Kitap & Kitap Bölümleri

13. Solunum Sistemi

Histoloji ve Hücre Biyolojisi, DEMİR RAMAZAN, Editör, Palme Yayınevi, Ankara, ss.409-437, 2020

Netter Temel Histoloji

Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2009

Göz ve Ekleri

Netter Temel Histoloji, Netter Basic Histology ’xxden çeviri, Müftüoğlu S Kaymaz F Atilla P, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.427-446, 2009