Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akciğer ve karaciğer kist hidatiği: olgu sunumu

18. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 02 November 2022

Akciğer apsesi: olgu sunumu

18. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 02 November 2022

Hastanede Yatan Çocuklarda Antibiyotik İlişkili İshal Sikliği ve Risk Faktörlerİ

13.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kursu, Elazığ, Turkey, 19 May 2021 Sustainable Development

Fekal Mikrobiyota Transferi: Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Deneyimi

5.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2019, İzmir, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.282

KONJENİTAL CMV ENFEKSİYONU : OLGU SUNUMU

1. KARADENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2019

Konjenital CMV enfeksiyonu olgu sunumu

1. KARADENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2019

Enfeksiyon ve otoimmünitenin sonucu olarak blefaropitoz: İki olgu sunumu

5. PEDİATRİK NÖROİMMÜNOLOJİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 30 March 2019

Streptococcus pyogenes’xxin neden olduğu orbital selülit olgusu

11. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2018

Metrics

Publication

67

Citation (WoS)

39

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

92

H-Index (Scopus)

5

Project

2

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals