Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1897 TÜRK-YUNAN HARBİ’NDE TRABZON REDİF TABURLARI

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, cilt.12, ss.235-268, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Giritli Sırrı Paşa’nın Bağdat Valiliği

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.14, ss.197-236, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trabzon Vilayetinin Nüfusu (1876-1878)”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı 15, Güz 2013

Acm Transactions On Graphics, ss.99-130, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dr. Abdullah Cevdet’in Karadeniz Seyahati İzlenimleri

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, ss.97-118, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Son Dönem Osmanlı Basınında Almanya'nın Yükselişine Dair Mülahazalar

Uluslararası III. Türk Alman İlişkileri Sempozyumu, Würzburg, Almanya, 8 - 11 Kasım 2018, ss.1-20

93 Harbi'ne Giden Yol: Tersane Konferansı ve Sonuçları

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi) Vatan Neresi? Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2018, ss.1-15

Alman Büyükelçisi Prens Lichnowsky’nin “Harbin Çıkışından Evvel Almanya’nın Mesuliyeti” Adıyla Yayınlanan Hatıratı

OSMANLI’xxDAN CUMHURİYET’xxE HATIRAT ULUSLARASI SEMPOZYUMU, Aydın, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018

TRABZON’DA AYANLIĞIN ŞEHRİN SOSYAL YAPISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

l. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.1-15

I. Dünya Savaşında Alman Propaganda Albümlerine Örnek: ”Album de la Grande Guerre”

I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Sempozyumu, 6 - 09 Aralık 2017

Son Dönem Osmanlı Basınında "Sanayi-i Nefise" Bağlamında Geleneksel Sanatlara Bakış

ULUSLARARASI GELENEKSEL SANATLAR SEMPOZYUMU 'YAZMALARDAKİ EL İZLERİ ', Trabzon, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2017, ss.1-15

II. Abdülhamid Döneminde Gazetecilik Mesleğine Dair Muhtelif Görüşler

TÜRK BASIN TARİHİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016, ss.1-15

Vilâyet Salnâmelerine Göre Trabzon’da Dinî Hayat (1869-1904)

I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dini Hayat, TRABZON, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, pp.---, Trabzon, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015

İngiliz Generali Marsen'in Kafkasya Ve Şimâlî İran'a Ait Notları (1914 - 1918)

00. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.1

Mahmut Goloğlu’nun Trabzon Tarihi Adlı Eserinde XIX. Yüzyılda Bölgedeki Ağalık Düzenine Bakışı

Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.1-15

XIX. Yüzyılın Sonlarında Giresun’da Bir Mehdilik İddiası: Hasan Efendi

Geçmişten Günümüze Giresun’da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2013, ss.1-15

Akçaabat’ta Salgın Hastalıklarla Mücadele (1890-1914)

Akçaabat Sempozyumu 26-28 Nisan 2013, Trabzon, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013, ss.1-15

Samsun Ulu Cami ve İnşa Süreci

Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim 2011, Samsun’a Parantez Açıyoruz, Samsun, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2011, cilt.3, ss.693-703

Kitap & Kitap Bölümleri

GİRİTLİ SIRRI PAŞA (1844-1895)

SERANDER YAYINEVİ, Trabzon, 2018

İngiliz ve Amerikan Tiyatrosunda Farklı Olanla Yüzleşme Hikayeleri

Zamanın İzleri: İşgal, Göç ve Muhacirlik, Yrd. Doç. Dr. Köksal, Editör, Karadeniz Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.305-322, 2016

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Tirebolu’da Âşâr Tahsili Sorunları Etrafında Gelişen Nüfuz Mücadelesi

Tirebolu Tarihi Yazıları, Yüksel Ayhan, Editör, Tirebolu Kültür Ve Yardımlaşma Derneği, İstanbul, ss.1, 2016

Osmanlı'dan Günümüze Önemli Bir Kent Mekanı: Millet Bahçeleri

Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, Osman Köse, Editör, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, ss.359-368, 2016

Savaş ve Duygusal Değişim: 1. Dünya Savaşı’nın Sonunda Osmanlı Basınından Bir Panorama Denemesi

Zamanın İzleri 100 Yılında 1 Dünya Savaşı, Asiye Mevhibe Coşar, Editör, KTÜ Yayınları, Trabzon, ss.103-121, 2015

Diğer Yayınlar