Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Validation of a pre-existing safety climate scale for the Turkish furniture manufacturing industry

INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS, vol.26, no.3, pp.450-458, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Wood fuel trade in European Union

BIOMASS & BIOENERGY, vol.35, no.4, pp.1588-1599, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Wood fuel trade in European Union

Biomass and Bioenergy, vol.35, pp.1588-1599, 2011 (Journal Indexed in SCI)

Analysis of forest product trade relationships between Turkey and European Union member states

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.9, no.16, pp.2353-2359, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A perspective from furniture and cabinet manufacturers in Turkey

BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.42, no.4, pp.1699-1706, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determining Suitable Investment Areas for the Forest Product Industry: an Example from the Black Sea Region in Turkey

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.2, no.28, pp.281-289, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

A Study on the Planning and Targeting Applications in Forest Products Industry Enterprises (Case of Istanbul Province)

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.4, no.4, pp.602-606, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.21, no.2, pp.445-457, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.7, no.3, pp.1394-1402, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Sermayesi ve Karlılık İlişkisi

Düzce Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.7, no.3, pp.1394-1402, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi Kağıt ve Kağıt ÜrünleriSanayi Sektöründe Bir Uygulama

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Çalışan Algısının İncelenmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.154-166, 2018 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of financial performance of paper companies traded at BIST with TOPSIS method

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, vol.18, no.1, pp.92-98, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Orman Endüstri Mühendislerinin Bakış Açısı ile Lisans Eğitimi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

TOPSİS Yöntemiyle Mobilya Endüstrisinde Kuruluş Yeri Seçimi: Batı Karadeniz Bölgesi Örneği

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.435-443, 2017 (National Refreed University Journal)

An Application of Common Size Analysis and Some Financial Ratio in Forest Product Industry

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.93-101, 2017 (Other Refereed National Journals)

Mobilya Sektöründe Motivasyon

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.230-239, 2017 (Other Refereed National Journals)

Mobilya Sektörinde Motivasyon

İLERİ TEKNOLOJİ BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.6, no.3, pp.230-239, 2017 (Other Refereed National Journals)

A Research on the Customer Relationship Management in the Furniture and Other Forest Products Business (Istanbul Provincial Sample)

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.1, no.17, pp.88-98, 2017 (National Refreed University Journal)

İLK VE ORTA OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.18, pp.23-52, 2017 (Other Refereed National Journals)

Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası İstatistiklerine Genel Bir Bakış

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMANCILIK DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.66-79, 2016 (National Refreed University Journal)

Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Sanayi İşletmelerinde Stok Yönetim Modellerinin İncelenmesi

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, vol.2, no.12, pp.19-26, 2016 (National Refreed University Journal)

Küçük ve orta ölçekli mobilya sanayi işletmelerinde stok yönetim modellerinin incelenmesi

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMANCILIK DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.19-26, 2016 (National Refreed University Journal)

Odun Esaslı Levha Sektörünün Dış Ticaret Analizi ve Tahmini

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.370-382, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Estimation of Turkey's Export Values to Albania for Fiberboard By The Time Series Method

Internacional Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES)-Essays on Ecosystems and Environmental Research, vol.4, no.6, pp.569-574, 2016 (International Refereed University Journal)

THE ESTIMATION OF TURKEY'S EXPORTVALUES TO ALBANIA FOR FIBREBOARD BY THE TIME SERIES METHOD

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, vol.6, no.4, pp.569-574, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Analysis and Estimate of Wood-Based Panel Foreign Trade

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, vol.16, no.2, pp.370-382, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

AKDENİZ BÖLGESİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ ALGILARININ BELİRLENMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.3, no.3, pp.213-222, 2015 (National Refreed University Journal)

Mobilya ve Levha Sektöründe Veri Zarflama Analizi Yardımıyla Etkinlik Ölçümü

SDÜ Türkiye Ormancılık Dergisi, vol.16, no.1, pp.50-59, 2015 (National Refreed University Journal)

Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe Çalışanların Kişilik Özellikerinin Girişimci Olma Niyetleri Üzerine Etkisi

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.10, no.1, pp.71-100, 2015 (National Refreed University Journal)

Measuring Efficiencies of the Firms in Paper Sector by Using Data Envelopment Analysis

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.14, pp.23-38, 2015 (National Refreed University Journal)

Mobilya ve Levha Sektöründe Veri Zarflama Analizi Yardımıyla Etkinlik Ölçümü

Türkiye Ormancılık Dergisi, vol.16, no.1, pp.50-59, 2015 (National Refreed University Journal)

Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Girişimci Olma Niyetleri Üzerine Etkisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.10, no.1, pp.71-100, 2015 (National Refreed University Journal)

Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe Çalışanların İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Analizi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, vol.11, no.1, pp.16-34, 2015 (National Refreed University Journal)

Kağıt Sektöründe Yer Alan Firmaların Veri Zarflama Analizi Yardımıyla Etkinliklerinin Ölçümü

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.14, pp.23-38, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akdeniz Bölgesi Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarının İş Güvenlik Algılarının Belirlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kağıt Sektöründe Yer Alan Firmaların Veri Zarflama Analizi Yardımıyla Etkinlik Ölçümü

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

KÂĞIT SEKTÖRÜNDE YER ALAN FİRMALARIN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YARDIMIYLA ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.7, no.14, pp.23-38, 2015 (Other Refereed National Journals)

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Gereksinimlerinin Kano Modeli Yardımıyla Sınıflandırılması

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.258-267, 2013 (National Refreed University Journal)

İnegöl Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinde İleri İmalat Teknolojilerinin Kullanımı

SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, no.14, pp.113-120, 2013 (National Refreed University Journal)

Bullying at Forest Products Industry in Turkey

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.6, no.11, pp.145-158, 2013 (National Refreed University Journal)

İnegöl Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinde İleri İmalat Teknolojlerinin Kullanımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2013 (Other Refereed National Journals)

Bullying at Forest Product Industry

International Journal of Economic and Administrative Studies, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orman Ürünleri İhracatının Çekim Modeli ile İncelenmesi

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.8-19, 2012 (National Refreed University Journal)

What is the Role of Turkey’s Forest Products Industry on Consumption of Energy and How it is Affected by the Prices and Taxes

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.1-8, 2012 (National Refreed University Journal)

Sürdürülebilir ve Yerel Ekonomiye Katkısı Yönünden Orman Ürünleri Sanayi

Global Journal of Economis and Business Studies, vol.2, pp.2, 2012 (Other Refereed National Journals)

Sürdürülebilirlik ve Yerel Ekonomiye Katkısı Yönlerinden Orman Ürünleri Sanayi

Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 2012 (Other Refereed National Journals)

Sürdürülebilir ve Yerel Ekonomiye Katkısı Yönlerinden Orman Ürünleri Sanayi

Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.12-19, 2012 (National Refreed University Journal)

Bilanço Oranları Yardımıyla Orman Ürünleri Sanayinin Finansal Yapısının Değerlendirilmesi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.5, no.9, pp.133-144, 2012 (Other Refereed National Journals)

Orman Ürünleri İhracatının Çekim Modeli İle İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi-Orman Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.8-19, 2012 (Other Refereed National Journals)

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan İşletmelerin Performans Değerlendirme Anlayışları (Arsin Örneği),

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, vol.7, no.2, pp.15-24, 2011 (National Refreed University Journal)

Bilanço Oranları Yardımıyla Orman Ürünleri Sanayisinin Finansal Yapısının Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.1, no.9, pp.133-144, 2011 (National Refreed University Journal)

Çalışanların İş Tatmin Düzeyinin İncelenmesi (Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Örneği),

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, pp.20-26, 2011 (National Refreed University Journal)

Orman Endüstri Mühendisliği Eğitimine Sektörel Bakış

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, vol.6, no.2, pp.23-30, 2010 (National Refreed University Journal)

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan İşletmelerinin Rekabet Stratejileri ve Kalite Anlayışları

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,, vol.2, pp.65-82, 2010 (National Refreed University Journal)

Trabzon Arsin OSB’de Yer Alan İşletmelerin Rekabet Stratejileri ve Kalite Anlayışları

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.2, no.4, pp.18-30, 2010 (National Refreed University Journal)

Orman Fakülteleri Son Sınıf Öğrencilerinin Meslek Tercihleri ve Girişimcilik Yetenekleri

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.1, no.3, pp.139-158, 2009 (Other Refereed National Journals)

Competition Power And Innovation In Forest Products Industry

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.1, pp.1-15, 2009 (National Refreed University Journal)

Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Kağıt ve Karton Endüstrisi

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, pp.86-94, 2009 (National Refreed University Journal)

Orman Ürünleri Sanayi Yöneticilerinin İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi Düzce İli Örneği

Kastamonu Üniversitesi-Orman Fakültesi Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Orman Endüstri İşletmelerinde Yönetici İş Ttamin Düzeyinin Belirlenmesi

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Orman Endüstri Mühendis Adaylarının Bölüm Tercihi ve İş Bulma Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.3, no.1, pp.101-114, 2008 (National Refreed University Journal)

Türkiye Ahşap Levha Endüstrisinin Avrupa Birliği Ülkeleri ile Rekabet Edebilirliği

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.10, no.13, pp.11-22, 2008 (National Refreed University Journal)

Ahşap Levha Endüstrisinin Avrupa Birliği Ülkeleri ile Rekabet Edebilirliği

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.10, no.13, pp.11-22, 2008 (Other Refereed National Journals)

Orman Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerini Etkileyen Faktörler

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.2, no.15, pp.25-34, 2007 (National Refreed University Journal)

Bilanço Değerleri Yardımıyla Orman Ürünleri Sanayinin Durumunun İncelenmesi

SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.68-78, 2007 (National Refreed University Journal)

Bazı Odundışı Orman Ürünlerinin Üretim, İthalat ve İhracat Projeksiyonları

Kastamonu Üniv. Orman Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.124-139, 2007 (National Refreed University Journal)

Orman Fakülteleri Son Sınıf Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerini Etkileyen Faktörler

İstanbul Üniversitesi- Orman Fakültesi Dergisi,, 2007 (Other Refereed National Journals)

Bilânço Değerleri Yardımıyla Orman Ürünleri Sanayinin Durumunun İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, no.1, pp.68-78, 2007 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’nin Orman Ürünleri Dış Ticareti Üzerine Bir Araştırma

Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.179-197, 2006 (National Refreed University Journal)

Eğitim Kurumlarında Öğrenci Alt Kültürünün Algılamaları Üzerine Bir Araştırma

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, vol.56, no.2, pp.171-186, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Kurumlarında Öğrenci Alt Kültürünün Algılamaları Üzerine Bir Araştırma: K.T.Ü. Orman Fakültesi Örneği

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.56, pp.171-186, 2006 (National Refreed University Journal)

Rize İlindeki Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Yeteneklerinin İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.20, no.1, pp.234-245, 2006 (National Refreed University Journal)

Avrupa Birliği Sürecinde Kağıt ve Karton Endüstrisi

Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Orman Ürünleri Sanayinin Rekabet Düzeyi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi-Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

Orman Ürünleri Sanayinin Türkiye Dış Ticaretindeki Payı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, pp.171-178, 2005 (National Refreed University Journal)

Batı Akdeniz Bölgesinde Yer Alan Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin İhracat Problemleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri:A, vol.2, no.8, pp.23-32, 2004 (National Refreed University Journal)

Ekonomik Kriz ve Orman Ürünleri Sanayi

Pazarlama Dünyası Dergisi, vol.3, no.3, pp.22-26, 2004 (Other Refereed National Journals)

Orman Ürünleri Sanayisinin Finansal Yapısının İncelenmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.2, no.10, pp.12-20, 2004 (National Refreed University Journal)

Orman Ürünleri Sanayinin Finansal Yapısının İncelenmesi

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.31-39, 2004 (National Refreed University Journal)

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Hammadde Tercihleri ve Tedarik Sorunları

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.12-20, 2004 (National Refreed University Journal)

Toplam Kalite Kontrol ve ÇAMSAN A.Ş. Örneği

Pazarlama Dünyası Dergisi, vol.3, no.12, pp.28-34, 2004 (Other Refereed National Journals)

Orman Ürünleri Sanayiinin Finansal Yapısının İncelenmesi

Kafkas Üniversitesi- Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2004 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’nin Dış Ticaretinde Orman Ürünleri Sanayii’nin Konumu

Pazarlama Dünyası Dergisi, vol.2, no.2, pp.34-43, 2003 (Other Refereed National Journals)

Dış Ticarette Mobilya Sanayinin Durumu

MOBİLYA DEKORASYON DERGİSİ, vol.2, no.52, pp.16-25, 2003 (Other Refereed National Journals)

Ekonomik Krizin Orman Ürünleri Sanayi Üzerindeki Etkileri (Rize İli Örneği)

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.24-32, 2003 (National Refreed University Journal)

Dış Ticarette Mobilya Sanayinin Durumu, Mobilya Dekorasyon Dergisi

Mobilya Dekorasyon Dergisi, vol.3, no.52, pp.16-25, 2003 (Other Refereed National Journals)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yer Alan Gümrükler Düzeyinde Orman Ürünleri Sanayinin İthalat ve İhracat Durumunun İncelenmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.2, no.16, pp.10-16, 2002 (National Refreed University Journal)

Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin Yıllara Bağlı Olarak İthalat ve İhracat Düzeyinin Analizi

Pazarlama Dünyası Dergisi, vol.3, no.2, pp.34-37, 2002 (Other Refereed National Journals)

Trabzon ilinde Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarına Cinsiyet Etkisinin Araştırılması

Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.20-33, 2002 (National Refreed University Journal)

İçel İli Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Sanayii İşletmelerinin Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri

Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.34-46, 2002 (National Refreed University Journal)

Doğu Karadeniz Bölgesinin Gelişmesinde Orman Ürünleri Sanayinin Rolü

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.24-32, 2002 (National Refreed University Journal)

Artvin İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Artvin Orman Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.83-90, 2001 (National Refreed University Journal)

Doğu Karadeniz Bölgesinin Gelişmesinde Orman Ürünleri Sanayinin Rolü

Artvin Orman Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.24-33, 2000 (National Refreed University Journal)

İçel İli Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) Ahşap Ambalaj Sanayinin Sosyal Yönden İncelenmesi

Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, vol.4, pp.79-97, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ SEKTÖRÜNDE FİNANSAL ORANLAR VEFİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİ

III. International MediterraneanForest and Environment Symposium, 3 - 05 October 2019

Türkiye ve AB-15 Ülkelerinin İhracat Performanslarının Karşılaştırılması: Ahşap Ambalaj Sektörü

KARADENİZ 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Rize, Turkey, 23 - 25 August 2019, vol.1, pp.249-256

A Study on the Planning and Targeting Applications in Forest Products Industry Enterprises (Case of Istanbul Province)

Internacional Forest Products Congress, ORENKO 2018, Trabzon, Turkey, 26 - 29 September 2018, vol.1, pp.173-182

Measurement of Financial Performance of Forest Products Industry: Multımoora Method

2. Internacional Congress on Multidisciplinary Studies, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, vol.1, pp.281-298

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches, ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.106

KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrenci Memnuniyeti ve Beklenti Düzeyi Değerlendirmesi

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.107

İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesinde Kaderci Yaklaşım (Mobilya Sektörü Örneği)

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, pp.32

Orman Ürünleri Sanayinde Tedarik Zinciri Yönetiminin Benimsenmesi ve Müşteri İlişkileri

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.99-100

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches, ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, pp.105

Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarında Motivasyon ve İş Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.101-102

Customer Value Concept in Forest Producst Enterprises (Case Study of İstanbul)

International Forestry Environment Symposium (IFES), Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.111

A Customer Based Brand Equity Study: Panel Furniture Industry and Düzce

4nd International Furniture and Decoration Congress, Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.1223-1230

An Application of Common Size Analysis and Some Financial Ratio in the Printing And Publishing in Borsa İstanbul

Internacional Forestry Environment Symposium (IFES), Trabzon, Turkey, 8 - 10 November 2017, vol.1, pp.112

Examination of The Financial Performance of The Companies Operating with The Printing and Publishing in Borsa İstanbul

Internacional Forestry Environment Symposium (IFES), Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, vol.1, pp.114

Customer Value Concept in Forest Products Enterprises (Case Study of İstanbul)

Internacional Forestry Environment Symposium (IFES), Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.111

A TOPSIS-based Performance Assessment Study in Wood Panel Industry

International Symposium on New Horizons in Forestry, 18 - 20 October 2017

Mobilya Sektöründe Motivasyon

4nd International Furniture and Decoration Congress (4. Uluslar arası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi), Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.961-969

Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe Yer Alan Firmaların Finansal Performanslarının İncelenmesi

4nd International Furniture and Decoration Congress (4. Uluslar arası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi), Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.51-63

Yüzde Yöntemi ve Bazı Finansal Oranlar Yardımıyla Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe Yer Alan Firmaların Değerlendirilmesi

4nd International Furniture and Decoration Congress (4. Uluslar arası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi), Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.616-623

Motivation in Furniture Industry

4nd Enternational Furniture and Decoration Congress, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.279-289

Location Selection In Furniture Industry By Using Topsis Method: A Case Of The West Black Sea Region

4nd Enternational Furniture and Decoration Congress, Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, pp.488-496

Undergradute with the point view of forest industry engineers

ıv. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 23 - 25 August 2017

Artvin İlinde Tüketicilerin Panel Mobilya ve Genel Şikayetleri,

Ahşabın Tasarım Serüveni Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 December 2016, vol.1, no.1, pp.405-423

Factors Affecting Job Satisfaction and Performance of Forestry Workers in Turkey

International Foretry Symposium, Kastamonu, Turkey, 7 - 10 December 2016, pp.796-805

Orman Ürünleri Sanayinde Rekabeti Etkileyen Faktörler

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.347-353

Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarının Güvenlik Kültürü Düzeyi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.354-365

The Estimation Of Turkey's Exportvalues To Albania For Fiberboard By The Time Series Method

Internacional Conference of Ecosystems (ICE2016), Tiran, Albania, 5 - 07 September 2016, vol.113, no.113, pp.314-319

Orman Ürünleri Sanayinde Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Performans ve Verimlilik Üzerine Etkileri

2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 November 2015, pp.469-480

Türkiye Ahşap Esaslı Levha Sektörünün Projeksiyonu ve Ekonomideki Durumu

IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 17 October 2015, vol.1, pp.298-307

Devlet Orman İşletmelerinde Çalışanlarının İş Tatmin Düzeylerinin Analizi

III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 October 2012, vol.1, pp.55-66

Devlet Orman İşletmelerinde Çalışanların İş Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi

III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 October 2012, pp.60-75

Comparasion of the Forest Products Industry Sector of Turkey and Romania: a Statistical Analysis

International Conference Wood Sciene and Engineering in the Third Millennium” ICWSE, Bükreş, Romania, 16 - 18 October 2011, pp.30-40

Orman Bölge Müdürlüğü Çalışanlarının İş Tatmin Analizi

16. Ulusal Ergonomi Kongresi, Çorum, Turkey, 3 - 05 December 2010, vol.1, pp.399-414

Türkiye Orman Ürünleri Sanayi Sektöründeki Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki Firmaların Finansal Yapı ve Problemlerinin Analizi

The 1st International Symposıum on Turkish Japanese Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.170-195

Analysis of the Financial Structure and Problems of Micro, Small and Medium Sized Firms of the Forest Products Industry in Turkey

1st International Turkey&Japan Environment and Forestry Symposium, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.473-495

Türkiye ve Japonya’nın Kağıt ve Kağıt Ürünleri ile İlgili Üretim, İhracat, İthalat Miktar ve Değerlerinin Yıllara Bağlı Olarak Analizi

The 1st International Symposıum on Turkish Japanese Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.95-110

Arsin Organize Sanayi Bölgesinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Analizi

14.Ulusal Ergonomi Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 01 November 2008, pp.61-67

Levha Sanayinde Seçilmiş Ürünler Bazında Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Genel Durum

1.Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Turkey, 21 - 24 March 2005, vol.1, pp.1138-1144

Dünya Fındık Pazarında Türkiye’nin İhracat Potansiyeli

3. Milli Fındık Şurası, Giresun, Turkey, 10 - 14 October 2004, pp.355-365

Gümüşhane İli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Yapısal Analizi

Gümüşhane Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 23 - 25 October 2002, pp.454-463

Gümüşhane İli Küçük ve Orta Boy İşletmelerinin Mevcut Durumu

Gümüşhane Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 23 - 25 October 2002, pp.571-582

Türkiye Levha Ürünleri Sanayinin Dış Ticareti

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 15 - 18 May 2002, pp.934-945

Books & Book Chapters

14. Ulusal Ergonomi Kongresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, Trabzon, 2008