Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of the perioperative effects of dexmedetomidine on tympanoplasty operations

AMERICAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY, cilt.41, sa.6, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is ceftriaxone effective in experimental brain ischemia/reperfusion injury?

Bratislavske lekarske listy, cilt.121, ss.858-863, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Turkish version of Brief Ataxia Rating Scale

DISABILITY AND REHABILITATION, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cultural Adaptation of the Extended Aberdeen Spine Pain Scale: A Turkish Version Study

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.27, sa.1, ss.99-103, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sciatic Nerve Hypertrophy with Klippel-Trenaunay Syndrome: A Case Report

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.25, sa.3, ss.500-502, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A giant frontoethmoid mucocele with intracranial extension

SCOTTISH MEDICAL JOURNAL, cilt.60, sa.1, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

CSF Hydrothorax as a Late Complication of Ventriculoatrial Shunt Catheter Displacement

BALKAN MEDICAL JOURNAL, cilt.31, sa.4, ss.363-365, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intraspinal Lipomas Without Associated Spinal Dysraphism

IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL, cilt.16, sa.5, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Histological structure of filum terminale in human fetuses. Laboratory investigation

JOURNAL OF NEUROSURGERY-PEDIATRICS, cilt.13, sa.4, ss.362-367, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier identifier

Coronoid-Temporalis Pedicled Rotation Flap for Middle Skull Base Reconstruction

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.24, sa.3, ss.890-891, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ossifying fibroma of the lumbar spine: case report

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.21(1), ss.104-106, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Is Spontaneous Spinal Epidural Hematoma in Elderly Patients an Emergency Surgical Case?

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.20, sa.4, ss.557-560, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Recurrent lumbar spinal intradural enterogenous cyst: a case report

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.20, sa.3, ss.402-405, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

CERVICAL CONGENITAL MIDLINE MENINGOCELES IN ADULTS

NEUROSURGERY, cilt.63, sa.5, ss.938-944, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of clotrimazole on experimental spinal cord injury

ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH, cilt.37, sa.5, ss.571-575, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Multifocal intradiploic cavernous hemangioma of the skull associated with nasal osteoma

ACTA NEUROCHIRURGICA, cilt.145, sa.4, ss.323-326, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Solitary plasmacytoma with intracranial intraorbital and, paranasal sinus extension

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.10, sa.2, ss.266-268, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Edaravone on Experimental Brain Ischemia/Reperfusion Injury in Rats

Haydarpasa Numune Training and Research Hospital Medical Journal, cilt.59, sa.3, ss.197-202, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Ventriculoperitoneal Shunt Infections in Children

Journal of Pediatric Infection, cilt.12, sa.4, ss.147-152, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spinal Epidural Tuberculoma: A Novel Case Report

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE AND ONCOLOGY, cilt.1, sa.3, ss.175-178, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

spinal dev hücreli tümör

türkiye klinikleri journal of neurosurgery, cilt.7, sa.1, ss.56-57, 2017 (Hakemsiz Dergi)

primer spinal tümörlerde radyoterapi

türkiye klinikleri journal of neurosurgery, cilt.7, sa.1, ss.80-82, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Delayed diagnosis of cleidocranial dysplasia in an adult: A case report

Acta Medica Academica, cilt.43, sa.1, ss.92-96, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Scalp metastases from thyroid carcinomas: review of clinical and pathological features

Journal of Medical Updates, cilt.4(2), ss.71-76, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perikallosal körvilineer lipom: Olgu Sunumu

Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi, cilt.4(1), ss.42-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temporalis Muscle Metastasis of the Uterine Leiomyosarcoma: A Case Report

Turkish Neurosurgery, cilt.18(2), ss.215-218, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kraniyal Sarkomlar ve İntrakraniyal Hemanjioperisitomlar

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences, cilt.3(34), ss.140-143, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dumbbell Shaped Giant Cell Tumor of the Temporal Bone: Case Report and Literature Review

Turkish Neurosurgery, cilt.14, ss.112-116, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retained Surgical Sponge After Hemilaminectomy: Report of Two Cases

Turkish Neurosurgery, cilt.13, ss.36-41, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nöroşirürji polikliniğinde pediatrik başağrıları: 164 hastanın değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Ağrı Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018

Açık Spinal Disrafizimlerin (Meningosel/Myelomeningosel) Geç Komplikasyonları

Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu, Bodrum, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018

Vertebroplasti ve kifoplasti :66 vakanın Analizi ve Literatür Derlemesi

Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018

DENEYSEL SPİNAL KORD İSKEMİ REPERFÜZYON YARALANMASIN DA KLİNDAMİSİN’İN ETKİLERİ

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 32. BİLİMSEL KONGRESİ, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018

Melanocytoma in the Quadrigeminal System

WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery, 20 - 25 Ağustos 2017

Primary Gliosarcoma

WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery, 20 - 25 Ağustos 2017

Cervical Osteochondroma

16th WORLD CONGRESS OF NEUROSURGERY, 20 - 25 Ağustos 2017

Primary Ewing’s Sarcoma of the Posterior Fossa

WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery, 20 - 25 Ağustos 2017

Lung Metastasis in the Olfactory Region

WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery, 20 - 25 Ağustos 2017

Choroid Plexus Carcinoma

WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery, 20 - 25 Ağustos 2017

KALSİFİYE SEFAL HEMATOM

19. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017

nadir görülen hangman tip 3 kırığı

2. bOZOK NÖROŞİRURJİ GÜNÜ, Türkiye, 18 Mart 2017

karotikokavernöz fistül

2.Bozok nöroşirurji günü, Türkiye, 18 Mart 2017

Spontan intrakranial hipotansiyon

18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2016

MEDİAL OKSİPİTOTEMPORAL GİRUS LOKALİZASYONLU KONJENİTAL ARAKNOİD KİST

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 29. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Medial oksipitotemporal girus lokalizasyonlu konjenital araknoid kist

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Hidrosefaliye neden olmayan koroid pleksus papillomu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Tek taraflı N. Hipoglossus felci

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Frontal lob araknoid kisti

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Suprasellar uzanımlı prepontin araknoid kist

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Long term results of orbital roof repair with titanium mesh in a case of traumatic intraorbital encephalocele

65th Annual Meeting of the German Society of Neurosurgery (DGNC), Dresden, Almanya, 11 - 14 Mayıs 2014

C1-2 Kombine Fraktür: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

L1-2 spinal epidural tüberküloma

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

Pediatrik torakal omurgada langerhans hücreli histiositoz

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

Histological structure of filum terminale in normal fetuses

41. Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery, Mainz, Almanya, 29 Eylül - 03 Ekim 2013

Histological structure of the walls of cavernous sinuses in normal fetuses

41. Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery, Mainz, Almanya, 29 Eylül - 03 Ekim 2013

Konservatif tedavi edilen servikal kifoz: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2013

Spinal disrafizm olmaksızın intraspinal lipomlar: 3 olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2013

Paraovaryan kistik kitleye benzeyen semptomatik Tarlov kisti

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2013

Scalp Metastases from Thyroid Carcinomas

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2013

Perikallosal körvilineer lipom: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 Nisan 2013 - 16 Nisan 2012

İdiopatik spontan spinal subaraknoid kanama ve L4-L5 Spondilolisthezis

Türk Nöroşirürji Derneği XXIII. Bilimsel Kongresi, Girne, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2009

Böbrek Hücreli Tümörün Hipofiz Metastazı

Türk Nöroşirürji Derneği XXIII. Bilimsel Kongresi, Girne, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2009

Splenektomi’nin Omurilik İskemi/Reperfüzyon Hasarındaki Rolü

Türk Nöroşirürji Derneği XXIII. Bilimsel Kongresi, Girne, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2009

İntrakranial Rhabdoid Menengiom

Türk Nöroşirürji Derneği XXIII. Bilimsel Kongresi, Girne, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2009

Araknoid kist ile birlikte kronik subdural hematom: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2007

Travmatik Longitüdinal Klivus Kırığı

Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2007

Epidural anestezi sonrası gelişen subdural hematom olgusu

Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2007

Koil embolizasyon ile tedavi edilen travmatik karotikokavernöz fistül olgusu

Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 02 Mayıs 2006

Travmatik orbita tavan fraktürü sonrası gelişen ensefalosel: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 02 Mayıs 2006

Lateral ventrikülün konjenital intrakranial immatür teratomu: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 02 Mayıs 2006

Arrest hidrosefali ile birlikte kalsifiye kronik subdural hematom: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 02 Mayıs 2006

Foraminal uzanım gösteren vertebral kist hidatid: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2005

Posttravmatik akut subtentoriyal subdural hematom: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2005

Çocukluk çağında lomber disk hernisi: Vaka sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2005

Erişkin dönemde üst ve alt servikal bölge travmalarında tedavi yaklaşımları

Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2005

Anterior fontanel dermoid kisti: vaka sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2004

Medullomyoblastoma: Bir olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2004

Oral antikoagulan kullanımına bağlı gelişen spontan spinal epidural hematomun konservatif tedavisi

Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2004

Posttravmatik Bilateral Abducens Palsi: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Mayıs 2004 - 24 Mayıs 2003

Erken rezorbe olan akut subdural hematom: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2003

SAK komplikasyonu olarak gelişen subdural higroma ve geç hidrosefali: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2003

Dev lumbosakral schwannoma: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2003

Ankilozan spondilitli bir olguda travmatik T11 vertebra fraktür-dislokasyon: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2003

Conservative management of spontaneous posterior fossa hemorrhage in term neonate

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Kronik subdural hematom boşaltımı sonrası gelişen intraserebral hematom: Olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Spinal sinir kökü avulsiyonuna bağlı Horner sendromlu bir olgunun MR incelenmesi

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Akciğer adenokarsinomuna bağlı spinal intradural ekstramedüller metastaz: Olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Erken rezorbe olan posttravmatik izole intraventriküler kanama: Olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, Trabzon, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

OAK kullanımına bağlı gelişen spontan subdural, epidural ve intraventriküler kanama: Olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Akut SDH boşaltımı için yapılan twist drill kraniostomi sonrası gelişen kontralateral EDH

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

BBT ve MRG incelemede menengiomu taklit eden GBM: olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Posttravmatik iskemi: vaka sunumu ve literatür taraması

37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2001

Radyolojik bulgu olmaksızın spinal kord yaralanması: olgu sunumu ve literatür taraması

Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2001

Bilateral epidural hematoma: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2001

İntradural ve ekstradural komponentli primer kranial immunoblastik lenfoma: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2001

Nontravmatik spinal epidural hematoma: olgu sunumu ve literatür taraması

Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2001

6 yıllık period içinde takip edilmiş meningomyelosel olguları ve sonuçlar

Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2001

Multiple enostosis (osteopoikilosis)’te radyolojik tanı

Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2000

Parasagital inrehemisferik subdural hematom: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Serebral Palside Nöroşirürjikal Yaklaşımlar

Serebral Palsiye Multidisipliner Yaklaşım, M. Emre Baki, Atilla Çıtlak, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.75-91, 2020

Bölüm VII, Kısım 125. Aksiller Sinire Cerrahi Yaklaşım

Nöroşirürji Teknikleri Atlası-Omurga ve Periferik Sinirler, Çolak A., Editör, Habitat Yayıncılık, Ankara, ss.564-566, 2014

Bölüm VII, Kısım 122. Brakiyal Pleksus Cerrahisinde Supraklaviküler Yaklaşım

Nöroşirürji Teknikleri Atlası-Omurga ve Periferik Sinirler, Çolak A., Editör, Habitat Yayıncılık, Ankara, ss.554-557, 2014

Bölüm VII, Kısım 119. Periferik Sinir Tümörleri

Nöroşirürji Teknikleri Atlası-Omurga ve Periferik Sinirler, Çolak A., Editör, Habitat Yayıncılık, Ankara, ss.538-542, 2014

Bölüm VII, Kısım 120. Travmatik Periferik Sinir Yaralanmalarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi

Nöroşirürji Teknikleri Atlası-Omurga ve Periferik Sinirler, Çolak A., Editör, Habitat Yayıncılık, Ankara, ss.543-546, 2014

Bölüm VII, Kısım 121. Periferik Sinir bası Lezyonları

Nöroşirürji Teknikleri Atlası-Omurga ve Periferik Sinirler, Çolak A., Editör, Habitat Yayıncılık, Ankara, ss.547-553, 2014

Bölüm VII, Kısım 124. Spinal Aksesuar Sinire Cerrahi Yaklaşım

Nöroşirürji Teknikleri Atlası-Omurga ve Periferik Sinirler, Çolak A., Editör, Habitat Yayıncılık, Ankara, ss.561-563, 2014

Bölüm VII, Kısım 126. Muskulokütanöz Sinir

Nöroşirürji Teknikleri Atlası-Omurga ve Periferik Sinirler, Çolak A., Editör, Habitat Yayıncılık, Ankara, ss.567-569, 2014

Bölüm VII, Kısım 123. Brakiyal Pleksus Cerrahisinde İnfraklaviküler Yaklaşım

Nöroşirürji Teknikleri Atlası-Omurga ve Periferik Sinirler, Çolak A., Editör, Habitat Yayıncılık, Ankara, ss.558-560, 2014

Bölüm VII, Kısım 128. Radial ve Ulnar Sinirler

Nöroşirürji Teknikleri Atlası-Omurga ve Periferik Sinirler, Çolak A., Editör, Habitat Yayıncılık, Ankara, ss.573-575, 2014

Bölüm VII, Kısım 127. Median Sinir

Nöroşirürji Teknikleri Atlası-Omurga ve Periferik Sinirler, Çolak A., Editör, Habitat Yayıncılık, Ankara, ss.570-572, 2014