Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Yapay Aydınlatma – Vitrin İşlevi İlişkisi

Yapı Dergisi , vol.., no.370, pp.116-120, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MİMARİ STRÜKTÜR VE MÜZİK SANATI ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR SAPTAMA

II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi (ART&DESIGN-2022), Turkey, 20 June 2022

FROM STRUCTURE TO FORM: PROCESS ASSESSMENT OF A COURSE

ICMEK5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON INTERIOR ARCHITECTURE EDUCATION, Turkey, 16 June 2022

Aydınlatma Tasarımı Bağlamında Vitrin Kurgusu Ve Tasarım Enstrümanları İlişkisi

5. Uluslararası Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2021, pp.46-65

Fuar Stantlarında Aydınlatma Tasarımının Rolü

Karadeniz 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 19 - 21 February 2021, pp.188-200

Once Upon a Time, There was a Story in the Name of Design

Designtrain Congress, Trailer II: DESIGNing DESIGN Education, Netherlands, vol.3, pp.160

Mekan Aydınlatma Tasarımının Arka Planı Üzerine Güncel Tespitler

3. ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMİC RESEARCH SYMPOSIUM, Ankara, Turkey, 6 - 07 March 2020, pp.724-743

Aydınlatma Armatürü Tasarımı Üzerine Bir Farkındalık Çalışması

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.286-304

YAŞLI KULLANICI ODAKLI MEKÂN TASARIMI: BİR FARKINDALIK ATÖLYESİ

9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.1, pp.88-89

Işık ve Gölgeden Mekana: KTÜ İç Mimarlık Bölümü Atölye Çalışması

5.Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, vol.1, no.5, pp.245-259

İç Mekan Yüzey Tasarımlarında Yeni Arayışlar - Sanatsal Dışavurum; Ktü İç Mimarlık Bölümü Workshop Örneği

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.262-278

Bir Esin Kaynağı Olarak Bitkisel Süslemeler; İran, Cami Mihrapları Örneği

I. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 12 - 13 October 2015, vol.., pp.337-346

İç Mekanda Postmodern Arayışlar; Enstalasyon Sanatı

I. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 12 - 13 October 2015, vol.., pp.317-325

İç Mimarlık Eğitimi Sahnesinde Sanatın Rolü: “Kinetik Sanat” Özelinde Bir İnceleme

İç Mimarlık Eğitimi (İÇMEK) 3. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2015, pp.85-99

The Impact of Basic Design Studio Courses on Interior Design: KTU Model

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.1889-1896 identifier

Bir Tasarım Oyunu: Galatı His

Tasarımda Genç Bakışlar Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 October 2010, vol.., pp.89-99

Geçici Mekanlarda Kalıcı İzler

II. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.6-20

Mekan Tasarımında Kültürel Yaklaşımlar

II. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2010, vol.., pp.6-20

İç Mekanda Konfor ve Aydınlatma Tasarımı İlişkisi

Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 05 March 2010, vol.., pp.339-346

Değişimin Tetikleyicisi Olarak Teknoloji Kavramı ve İç Mimarlık İlişkisi

I. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2008, vol.., pp.144-164

Once Upon a Time, There was a story in the name of design

Design Train Congress, Amsterdam, Netherlands, 5 - 07 June 2008, pp.160-182

Yaşlıların Huzurevlerinden Fiziksel Beklentileri: Trabzon Huzurevi Örneği

III. Ulusal Yaşlılık Kongresi konferansı dahilinde, İzmir, Turkey, 16 - 19 November 2005, vol.., pp.323-339

Books & Book Chapters

An evaluation on spatial configurations in emergency department design in hospitals

in: Architectural Sciences and Spatial Design, Sönmez Elif, Gözlükaya Halime, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.169-196, 2022

Grafik Tasarım ve İç Mekan

Trabzon, Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Yayınları, Trabzon, 2009

Other Publications

Metrics

Publication

58

Citation (WoS)

9

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

22

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

6

Thesis Advisory

11

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals