Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anthropometric Evaluation of the Créches Children Furniture in Turkey

Collegium Antropologicum, cilt.30, sa.4, ss.853-865, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Anthropometry of male and female children in creches in Turkey

COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, cilt.29, sa.1, ss.45-51, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Prospective Approach On Emergency Service Design in Hospitals

MEGARON, cilt.14, sa.3, ss.359-372, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Yaşlı Kullanıcı Odaklı Mekân Tasarımı: Bir Farkındalık Atölyesi

Ahi Evran Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.245-260, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İç Mekanda Odak Yüzeyi: yarar ve Dizim İlişkisi Üzerine Bir İrdeleme

K.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Bülteni, cilt.., sa.8, ss.45-55, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Bir Konağın Söylemleri

yapı, cilt.408, ss.90-96, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trabzon Bedesteni Restorasyon Uygulaması

VAKIFLAR DERGİSİ, cilt.., sa.42, ss.123-131, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF ILLUSIVE FOCUS SURFACES ON USER CIRCULATION

INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH, cilt.5, ss.103-114, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiziksel Yenilemeye Örnek: Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Binasının Kitapevine Dönüşümü

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, cilt.., ss.78-84, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapay Aydınlatma – Vitrin İşlevi İlişkisi

Yapı Dergisi, cilt.., sa.370, ss.116-120, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Çocuk Kütüphanesi Tasarımı Üzerine Üç Boyutlu Söylemler

İçmimar İç mimari, Tasarım ve Yaşam Kültürü Dergisi, cilt.21, ss.46-53, 2012 (Hakemsiz Dergi)

The Impact of Color and Texture on users’ Appreciation in Buildings within a Historical Environment

European Jurnal Of Scientific Researc, cilt.., sa.70, ss.479-490, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

First Term Interior Design Studio as a Process of Teaching, Learning and Expressing

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.6, sa.16, ss.3461-3473, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kent Kimliği: Tanjant ve Karadeniz Sahil Yollarının Trabzon Kent Kimliğine Etkileri

Mimarlık, cilt.., sa.352, ss.54-59, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanjant ve Karadeniz Sahil Yollarının Trabzon Kent Kimliğine Etkileri

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Dergisi, cilt.., sa.352, ss.54-59, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tasarım Eğitiminde Temel Tasarımın Yeri

YAPI DERGİSİ, cilt.., sa.327, ss.92-96, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Anthropemetric Evaluation of Kindergarten Children in Turkey

Endüstri Mühendisliği Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.2-8, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anthropometric Evaluation of the Kindergarten Children Furniture in Turkey

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.385-404, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Once Upon a Time, There was a Story in the Name of Design

Designtrain Congress, Trailer II: DESIGNing DESIGN Education, Hollanda, cilt.3, ss.160

Aydınlatma Armatürü Tasarımı Üzerine Bir Farkındalık Çalışması

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019, ss.286-304

YAŞLI KULLANICI ODAKLI MEKÂN TASARIMI: BİR FARKINDALIK ATÖLYESİ

9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kırşehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, ss.88-89

Işık ve Gölgeden Mekâna: KTU İç Mimarlık Bölümü Atölye Çalışması

5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2016, ss.245-261

İç Mekan Yüzey Tasarımlarında Yeni Arayışlar - Sanatsal Dışavurum; Ktü İç Mimarlık Bölümü Workshop Örneği

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2016, ss.262-278

Işık ve Gölgeden Mekana: KTÜ iç Mimarlık Bölümü Atölye Çalışması

5.Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2016, cilt.1, sa.5, ss.245-259

İç Mimarlık Eğitimi Sahnesinde sanatın Rolü: “Kinetik Sanat” Özelinde Bir İnceleme

İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015, ss.85-99

İç Mekanda Postmodern Arayışlar; Enstalasyon Sanatı

I. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2015, cilt.., ss.317-325

Bir Esin Kaynağı Olarak Bitkisel Süslemeler; İran, Cami Mihrapları Örneği

I. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2015, cilt.., ss.337-346

The Impact of Basic Design Studio Courses on Interior Design: KTU Model

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Yunanistan, 5 - 07 Şubat 2015, cilt.197, ss.1889-1896 identifier

Bir Tasarım Oyunu: Galatı His

Tasarımda Genç Bakışlar Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 Ekim 2010, cilt.., ss.89-99

Mekan Tasarımında Kültürel Yaklaşımlar

II. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, cilt.., ss.6-20

İç Mekanda Konfor ve Aydınlatma Tasarımı İlişkisi

Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mart 2010, cilt.., ss.339-346

Değişimin Tetikleyicisi Olarak Teknoloji Kavramı ve İç Mimarlık İlişkisi

I. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2008, cilt.., ss.144-164

Temel Tasarımın Eğitimdeki Yeri – K.T.Ü İç Mimarlık Örneği

I. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2007, cilt..

TASARIM EĞİTİMİNDE TEMEL TASARIMIN YERİ

İÇ-MEK 1. ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2007, ss.1-2

Yaşlıların Huzurevlerinden Fiziksel Beklentileri: Trabzon Huzurevi Örneği

III. Ulusal Yaşlılık Kongresi konferansı dahilinde, İzmir, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2005, cilt.., ss.323-339

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar