Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Assessment of Landslide Generated Impulse Waves in Dam Reservoirs

5 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY, 27 November - 01 December 2018

Assessment Of Landslide Generated ImpulseWaves In Dam Reservours

5 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY, İstanbul, Turkey, 27 October - 01 December 2018, pp.409-421

Artvin Baraj Gölü Heyelanının Oluşturacağı Olası Dalga Etkisinin Amprik Yaklaşımlarla İrdelenmesi

Mühjeo 2017 Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017

Artvin Baraj Gölü Heyelanının Oluşturacağı Olası Dalga Etkisinin Ampirik Yaklaşımlarla İrdelenmesi

MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.82-87

Süttaşı Heyelanın (Giresun/Doğankent) Aslancık Barajına ve Doğankent İlçesine Etkilerinin Araştırılması

MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeo lojisi-Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.300-307

THE EFFECT OF TEMPERATURE ON STRENGTH AND ULTRASONIC WAVE PROPERTIES OF WEAK CARBONATE ROCKS“

INTERNATIONAL BLACK SEA MINING & TUNNELLING SYMPOSIUM 2016, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.1-4

Doğu Karadeniz Kıyı Şeridi Potansiyel Heyelan Alanlarının Çağdaş Değerlendirme Yöntemleriyle İncelenmesi

MÜHJEO 2015 Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sompozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.82-89

Probabilistic-Numerical Modeling of Stability of a Rock Slope in Amasya-Turkey

47th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, San Francisco, United States Of America, 23 - 26 June 2013, pp.1-6

Determination of the Shore Edge Line at Kundu (Antalya, Turkey)

10th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Rhodes, Greece, 25 - 29 October 2011, pp.221-223 Sustainable Development identifier identifier

Estimating of the Mechanical Properties of Rock Masses by the Rating System Representing Rock Mass Weathering: A case study

9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Trabzon, Turkey, 27 - 30 September 2010, pp.1-5

GIS-Based Landslide Susceptibility Assessment for a Part of Tectonic Kelkit Valley (Eastern Black Sea Region of Turkey)

9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Trabzon, Turkey, 27 - 30 September 2010, vol.1, pp.1-9

Use of GIS and Remote Sensing for Wetland Identification

, IESCA, İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005, pp.1 Sustainable Development

Impotance of image processing to identify geological and geomorphological features

32nd International Geological Congres, Florence, Italy, 20 - 28 August 2004, pp.1325

Comparing Different Satellite Image Classification Methods: An Application In Ayvalık District, Western Turkey.

XX th International Congress for Photogrammetry and Remote Sensing, Proceedings, İstanbul, Turkey, 12 - 23 July 2004, pp.1-6

Tahtalı (İzmir) Baraj Yeri Uygunluğunun Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Analizi

1.Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 June 2004, pp.45-56

Barajlardaki Siltasyonun Uydu Görüntülerinin İşlenmesi Yoluyla Değerlendirilmesi

1.Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 June 2004, pp.111-120

Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi

10 Nisan 2003 Seferihisar Depreminin Yapısal Hasar-Zemin Özellikleri İlişkisinin Araştırılması, İzmir, Turkey, 20 - 24 October 2003, pp.1

Ayvalık (Balıkesir) Yöresi Uydu Görüntülerinin Jeolojik, Tektonik ve Jeomorfolojik Amaçlı Karşılaştırması

Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Müh. Bölümü 20.Yıl Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 May 2003, pp.1

Engineering Geology of the Arsin-Trabzon Section of Trabzon South Expressway Possible Route

Fourth International Turkish Geology Symposium, Adana, Turkey, 24 - 28 September 2001, pp.1

A Comparison Between GIS and Isopleth-Based Landslide Risk Mapping: An Example From The Fındıklı (Rize) Landslide Areas.

2nd International Conference on GIS for Earth Science Applications, İzmir, Turkey, 11 - 14 September 2000, pp.1-8

Ayrışmanın süreksizliklerin kesme direncine etkisi

53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 21 - 25 February 2000, pp.1

Books & Book Chapters

Landslide Size Distribution Characteristics of Cretaceous and Eocene Flysch Assemblages in the Western Black Sea Region of Turkey

in: Understanding and Reducing Landslide Disaster Risk, Guzzetti F.,Mihalić Arbanas S.,Reichenbach P.,Sassa K.,Bobrowsky P.T.,Takara K., Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.299-303, 2021 Sustainable Development

Doğu Karadeniz Bölgesi Kıyı Şeridi Heyelanlarının Genel Özellikleri

in: Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 50. Kuruluş Yılı Etkinlikler, Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Prof. Dr. Sadettin Korkmaz, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.191-196, 2016

Metrics

Publication

95

Citation (WoS)

2310

H-Index (WoS)

19

Citation (Scopus)

2563

H-Index (Scopus)

19

Project

11

Thesis Advisory

17

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals