Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Bird Species of Erzurum Marshes in Northeastern Anatolia, Turkey

PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.50, no.2, pp.629-637, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

ORF VIRUS INFECTION IN WILD GOATS (CAPRA AEGAGRUS ERXLEBEN 1777) OF SARICICEK MOUNTAIN

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.16, no.4, pp.4515-4521, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

NEW RECORD OF THE ASIATIC WILDCAT (FELLS SILVESTRIS ORNATA GRAY 1830) IN NORTHEASTERN ANATOLIA

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.16, no.5, pp.6779-6785, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Relationship between forest protection and hunting tourism in Turkey

African Journal Of Agricultural Research, vol.7, no.7, pp.5620-5628, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The position and the importance of wildlife undergraduate education on environmental protection in Turkey

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.13, no.13, pp.2026-2034, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)

POSITION AND THE IMPORTANCE OF WILDLIFE UNDERGRADUATE EDUCATION ON ENVIRONMENTAL PROTECTION IN TURKEY

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.13, pp.2026-2034, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The principal negative environmental impacts of small hydropower plants in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, no.14, pp.3284-3290, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Developing and Implementing Multiple-Use Forest Management Planning in Turkey

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.42, no.42, pp.37-48, 2008 (Journal Indexed in SCI)

Some parameters affecting fire behavior in Anatolian black pine slash

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.32, no.2, pp.121-129, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

For the Future: Sustainable Wildlife Reserve Management in Turkey

International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), vol.36, no.6, pp.250-261, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Koruma Altındaki Av Kuşu: Dağ Horozu (Tetrao mlokosiewiczi)

Av Tutkusu -Av Doğa Kültürel Dergi-, vol.8, no.8, pp.11-15, 2005 (Other Refereed National Journals)

Pars (Panthera pardus)

Orman ve Av, vol.6, no.6, pp.24-30, 2003 (Other Refereed National Journals)

Distribution and Conservation of the Wildcat (Felis silvestris) in Turkey

Säugetierkundliche Informationen, vol.5, no.26, pp.221-223, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurt, Tilki ve Evcil Köpeğin Ayak İzlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Orman ve Av, vol.2, no.2, pp.4-8, 2002 (Other Refereed National Journals)

Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi (Rupicapra rupicapra)'nin Doğu Karadeniz Dağlarındaki Yaşam Savaşı

Orman Mühendisliği Dergisi, 4, 20-25 (2001, vol.4, no.4, pp.20-25, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Av Turizmi

Orman ve Av, vol.1, no.1, pp.19-21, 1999 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’nin Av ve Yaban Hayatı Kapasitesi

Av Tutkusu Av Doğa Kültürel Dergisi, vol.9, no.9, pp.12-13, 1998 (Other Refereed National Journals)

Ülkemizin Av ve Yaban Hayatı Çalışmalarındaki Durumu

Orman Mühendisliği Dergisi, vol.35, pp.9-11, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Dağ Horozu

Dostlar Rastgele Av Doğa Kültürel Dergisi, vol.5, no.5, pp.15-16, 1997 (Other Refereed National Journals)

Orman ve Av

Ülkemizdeki Av ve Yaban Hayatı Çalışmalarına Genel Bir Bakış, vol.3, no.3, pp.5-7, 1997 (Other Refereed National Journals)

Av Turizmi ve Ülkemizdeki Uygulamaları

Dostlar Rastgele Av Doğa Kültürel Dergisi, vol.1, no.1, pp.18-20, 1996 (Other Refereed National Journals)

Ökseotu (Viscum album L.)’nun şiddetli zararı, neden ve sonuçları

Orman Mühendisliği Dergisi, vol.32, no.4, pp.25-31, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Wild Boar, Turkey’s most sough-after big game

Journal of Mountain Ecology, vol.3, pp.227-228, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Raptor Migration in North Eastern Türkiye

Int. Union of Game Biologists XXIVth Congress-Agriculture Forestry-Game Integrating Wildlife in Land Management-, Greece, pp.1

Kaçkar Dağları Milli Parkında Ekoturizm

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, pp.228

Developing and Implementing the Ecosystem Based Multiple Use Forest Managment Planning Approach (ETÇAP) in Turkey

Modelling, Valuing and Managing Mediterranean Forest Ecosystems for Non-Timber Goods and Services, 28 - 30 August 2009, vol.57

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Av Turizmi Ve KırsalKalkınma

Uluslararası Turizm Sempozyumu (International Tourism Symposium ), Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.37

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaban Hayatı Turizm Potansiyel

Uluslararası Turizm Sempozyumu (International Tourism Symposium ), Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.35

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaban Hayatı TurizmPotansiyeli

Uluslararası Turizm Sempozyumu (International Tourism Symposium ), Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.35

Economic importance of hunting and wildlife in America and Europe

International Symposium on New Horizons in Forestry, Isparta, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.20

Effects of Roads On Wildlife in Azdavay / Kartdağ Wildlife Reserve Area

1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, Bursa, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.38

Effects of Green Road On Wildlife in Eastern Karadeniz Mountains

1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, Bursa, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.39

Yaban Hayatı ve Biyokaçakçılık

Biyokaçakçılıkla Mücadele Çalıştaryı, Rize, Turkey, 10 - 12 December 2015, vol.1, pp.1

Türkiye'de Biyoçeşitliliğin Orman Amenajman Planlarına Yansıtılması Süreci,

Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50.Yılı, Uluslararası Sempozyumu,, Antalya, Turkey, 26 - 28 November 2013, pp.1-10

Bir Şehrin Yuttuğu Sulak Alan: Erzurum Bataklıkları

3.Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, Turkey, 23 - 25 October 2013, pp.117

Sulak Alanlarda Koruma Karmaşası

III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, Turkey, 23 - 25 October 2013, pp.10

Sürdürülebilir Av Yönetimi Alt Çalışma Grubu Raporu

I. Ormancılık ve Su Şurası, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2013, pp.1-3

Kaçkar Dağlarında Yaban Hayatını Olumsuz Etkileyen İnsan Faaliyetleri

Fırtına Vadisi Sempozyumu, Rize, Turkey, 26 - 27 April 2013, pp.1-2

Hidroelektrik Santralleri (HES) ve Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)’nde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.668-676

Türkiye’de Yaban Hayatı Lisans Eğitiminin Gelişiminde Orman Mühendisliği’nin Yeri ve Önemi

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.37-44

Developing and Implementing the Ecosystem Based Multiple Use Forest Management Planning Approach (ETCAP) in Turkey

1st Annual Meeting of the Modelling, Valuing and Managing Mediterranean Forest Ecosystems for Non-Timber Goods and Services, Palencia, Spain, 26 - 27 October 2007, pp.97-109 identifier

Yaban Hayatında Teşkilat Yapılanması ve Merkez Av Komisyonu

1. Türkiye Avcılık ve Yaban Hayatı Sempozyumu ve Sektörel Sergisi, Antalya, Turkey, 17 - 20 April 2008, pp.1-7

Developing and Implementing the Ecosystem Based Multiple Use Forest Management Planning Approach ETÇAP in Turkey

Modelling, valuing and managing Mediterranean forest ecosystems for non-timber goods and services, 26 - 27 October 2007, vol.57

Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama (ETÇAP) Sürecinin Biyolojik Çeşitlilik, Katılımcılık ve Çok Amaçlı Planlama Kapsamında Değerlendirilmesi

Yalnızçam Uygulama Örneği, Orman kaynaklarının işlevleri kapsamında darboğazlar, çözüm önerileri ve öncelikler,, İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2007, pp.1-10

Biyoçeşitlilik Ve Çok Amaçlı Planlama (İğneada-Bulanıkdere Uygulama Örneği

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Protected Natural Areas Symposium,, Isparta, Turkey, 8 - 10 September 2005, pp.1-10

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Ve Orman Amenajman Planlarına Yansıtılması

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Protected Natural Areas Symposium, Isparta, Turkey, 8 - 10 September 2005, pp.1-10

Public policies affecting forest fires in Turkey

Conference on Forest Fire Management and International Cooperation in Fire Emergencies in The Eastern Mediterranean, Balkans and Adjoining Regions of the Near East and Central Asia, Antalya, Turkey, 30 March - 03 April 2004, pp.1

Gümüşhane ve Yöresinde Ekoturizm ve Yaban Hayatına Etkisi

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 23 - 25 October 2002, pp.97

Gümüşhane ve Yöresindeki Önemli Kuş ve Memeli Av Hayvanları ve Yöre Ekonomisine Katkıları

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 23 - 25 October 2002, pp.96

Fire occurrence in relation to weather conditions

In proc. XXI IUFRO world congress 2000, Forests and Society: The role of research., Kuala Lumpur, Malaysia, 7 - 12 August 2000, vol.1, pp.57

Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi (Rupicapra rupicapra L.)’nin Kaçkar Dağlarındaki Besin Tercihi

XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Samsun, Turkey, 7 - 10 September 1998, vol.1, pp.303-312

Effects of anthropogenic factors on wildfire in alpine zone of the eastern karadeniz region in Turkey.

23rd Congress of Internation Union of Game Biologists, Lyon, France, 02 September 1997, pp.1

Expert Reports

Other Publications