Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Crustal S-wave structure beneath Eastern Black Sea Region revealed by Rayleigh-wave group velocities

JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, cilt.115, ss.273-284, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Discrimination of earthquakes and quarry blasts in the eastern Black Sea region of Turkey

JOURNAL OF SEISMOLOGY, cilt.17, ss.721-734, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The North Anatolian Fault Zone: an Evaluation of Earthquake Hazard Parameters

NEW FRONTIERS IN TECTONIC RESEARCH - AT THE MIDST OF PLATE CONVERGENCE, ss.269-288, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Properties of the aftershock sequences of the 2003 Bingol, M-D=6.4, (Turkey) earthquake

PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, cilt.165, ss.349-371, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Forward modelling receiver functions for crustal structure beneath station TBZ (Trabzon, Turkey)

GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, cilt.140, ss.341-356, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Crustal Structure of Eastern Anatolia from Single-Station Rayleigh Wave Group Velocities

Easten Anatolian Journal of Science, cilt.1, no.2, ss.57-69, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anadolu Kabuk Yapısının Rayleigh ve Love Yüzey Dalgaları ile Yorumu

Jeofizik, cilt.15, no.1, ss.51-62, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Earthquake hazard assessment for different regions in and around Turkey based on Gutenberg-Richter parameters by the least square method

2. International interdisciplinary chaos symposium, İstanbul Kültür University, İstanbul, İstanbul, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.1 Creative Commons License

Regional Variations of Earthquake Hazard Parameters for Different Source Regions in Turkey and Vicinity

International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, Kocaeli, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.1 Creative Commons License

Doğu Karadeniz bölgesinde son yıllarda yapılan patlatmalarla oluşan depremlerin ayırt edilmesi

Türkiye 19. Uluslar arası Jeofizik Kongresi ve Sergisi, Ankara, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.1 Creative Commons License

Tele Seismic Receiver Functions and Gutenberg-Richter b-value Distributiion around the Lake Van Region (Eastern Turkey)

10th CONGRESS OF BALKAN GEOPHYSICAL SOCIETY, Varna, Bulgaristan, 18 - 22 Eylül 2019, ss.79-83

Crust And Upper Mantle Structure Beneath The Lake Van Region (Southeastern Turkey) From P- And S-Wave Receiver Functions

ICOCEM,4.International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, cilt.1, no.1, ss.741-745

A Preliminar P And S-Wave Receiver Functions Study At Ktut Station (Trabzon, Turkey)

9th Congress of the Balkan Geophysical Society, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2017, no.44003, ss.1-5

An Investigation of Environmental Radioactivity Effects of Moloz (Trabzon, Turkey) Municipal Waste Dump Site

8th Congress of Balkan Geophysical Society, Chanıa, Yunanistan, 5 Ekim - 08 Aralık 2015, ss.1-5

A Rapid Mapping of Sarıçiçek Pluton from In-situ Gamma Ray Measurements

8th Congress of Balkan Geophysical Society, Chanıa, Yunanistan, 5 - 08 Ekim 2015, ss.33-35

Trabzon Yalıncak Mahallesinde Yerinde Gamma-Işını Ölçümleri

Genç Yerbilimciler Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2015, ss.1

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kampüsü ve Çevresinin Doğal Radyoaktivite Seviyesinin belirlenmesi

20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2013, ss.13-16

An overview of Eastern Black Sea Crust using Single Station Fundamental Mode Surface Wave Method

7th Congress of Balkan Geophysical Society, Tirana, Arnavutluk, 7 - 10 Ekim 2013, ss.1

A Preliminary Crustal Study in and around Eastern Black Sea from Rayleigh Wave Group Velocity Inversion

6th Congress of Balkan Geophysical Society, Budapest, Macaristan, 3 - 06 Ekim 2011, ss.1

Earthquake Hazard Assessment for Different Regions in and Around Turkey Based on Gutenberg-Richter Parameters by the Least Square Method

2nd International Interdisciplinary Chaos Symposium, Chaos and Complex Systems, İstanbul Kültür University, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2008, ss.9-10

Regional Variations of Earthquake Hazard Parameters for Different Source Regions in Turkey and Vicinity

International Earthquake Symposium 22-24 October 2007, Kocaeli University, Kocaeli, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2007, ss.87-91

Aletsel Dönem Deprem Kataloğu Kullanılarak Türkiye İçin Hesaplanan Arias Şiddeti Haritaları

Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2007, ss.425-433

Farklı Sismik Bölgeler Dikkate Alınarak Türkiye’deki Deprem Çalışmalarında Kullanılabilecek Homojen Deprem Kataloğunun Hazırlanması

Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2007, ss.347-358

Anadolu Kabuk Yapısının Bölgesel Rayleigh ve Love Yüzey Dalgaları ile Yorumu

Ulusal Jeofizik Toplantısı, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2000, ss.62-66

Crustal Structure in and Around the Eastern Turkey from Single Station Rayleigh Wave Observations

European Geophysical Society, XXIII General Assembly, Nice, Fransa, 20 Nisan - 24 Ekim 1998, ss.1

Heyelan Araştırmalarında Jeofizik Yöntemlerin Kullanımı

Türkiye 1. Ulusal Heyelan Sempozyumu, KTÜ, Trabzon, Türkiye, 27 - 29 Kasım 1991, ss.356-365

Heyelan Araştırmalarında Bazı Jeofizik Yöntemler

Trabzon ve Yöresi 20 Haziran 1990 Sel Felaketi Sempozyumu, KTÜ, Trabzon, Türkiye, 22 - 24 Kasım 1990, ss.168-180

Kitap & Kitap Bölümleri

The North Anatolian Fault Zone: an Evaluation of Earthquake Hazard Parameters

New Frontiers in Tectonic Research - At the Midst of Plate Convergence, Uri Schattner , Editör, İntech, Zagrep, ss.269-280, 2011 Creative Commons License