Assoc. Prof. DERYA ELMALI ŞEN


Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Bina Bilgisi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Architecture, Building Information, Architectural Design, Engineering and Technology


Names in Publications: Elmalı, Derya, Elmalı Şen, Derya, Elmali, D., Elmali Sen, D., Sen, D. E.

Metrics

Publication

83

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

12

H-Index (Scopus)

2

Project

1

Thesis Advisory

5

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2005 - 2009

2005 - 2009

Doctorate

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Abd, Turkey

1997 - 2005

1997 - 2005

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Abd, Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Karadeniz Technical University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Mimarlıkta Algılama ve Anlamlandırma (Düzanlam/Yananlam) Bağlamında Saydamlık ve Opaklık Kavramları Üzerine Bir Araştırma

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Abd

2005

2005

Postgraduate

Mimaride Saydamlık ve Opaklık Kavramları ve Cephelerin Algılanmasına Etkileri

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Abd

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

Other

TÜBİTAK

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Architecture

Building Information

Architectural Design

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Associate Professor

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2002 - 2009

2002 - 2009

Research Assistant

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi

2015 - Continues

2015 - Continues

Farabi Program Department Coordinator

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2019 - 2021

2019 - 2021

MİAK Başvuru Hazırlama Komisyonu Üyesi

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2019 - 2021

2019 - 2021

Program Accreditation-Self-Assessment Committee Member

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi

2017 - 2020

2017 - 2020

Fakülte Kurulu Üyesi

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi

2015 - 2018

2015 - 2018

Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörü

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2015 - 2016

2015 - 2016

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2011 - 2015

2011 - 2015

Çift Anadal-Yandal Uyum Komisyonu Başkanı

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Bölüm Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2009 - 2009

2009 - 2009

Akreditasyon Komisyonu Üyesi

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2007 - 2008

2007 - 2008

İletişim Komisyonu Başkanı

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2003 - 2008

2003 - 2008

iletişim Komisyonu Üyesi

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2005 - 2005

2005 - 2005

Staj Komisyonu Üyesi

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2003 - 2004

2003 - 2004

Öğrenci Temsilcisi Seçim Komisyonu Üyesi

Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Mimarlıkta Saydamlık

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Anlatım Teknikleri ve Proje I

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Çalışması

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Proje VII-VI

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Proje II- I

Postgraduate

Postgraduate

Vernaküler Mimaride Ekolojik Okumalar

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Proje VI-V

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Proje III-II

Postgraduate

Postgraduate

MMimarlıkta Güç ve Göstergeleri

Undergraduate

Undergraduate

Mimarlıkta Saydamlık

Postgraduate

Postgraduate

Cinsiyet ve Mekan

Undergraduate

Undergraduate

Mimarlık Tarihi II

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

The Importance of a Holistic Approach in Climate Responsive Design

Öztürk E., Elmalı Şen D.

BCCS2022 - (Bio) Climate Change Symposium 2022, Erzurum, Turkey, 24 - 25 March 2022, pp.205-213 Sustainable Development

2021

2021

Göç İle Gelişen Çarpık Kentleşmenin Kent Yaşamına Etkileri: İstanbul Esenyurt Örneği

Elmalı Şen D., Uluçay Temel M., Yetim E.

ICONSAD ’21: International Congress on Scientific Advances, Balıkesir, Turkey, 22 - 25 December 2021, pp.1133-1135 Sustainable Development

2021

2021

Yer ve Aidiyet İlişkisinin ‘Suriyeli Öğrenciler’ Bağlamında İrdelenmesi

Elmalı Şen D., Yetim E., Uluçay Temel M.

ICONSAD ’21: International Congress on Scientific Advances, Balıkesir, Turkey, 22 - 25 December 2021, pp.1136-1138

2021

2021

Kültürel Miras Yönetiminde Ekomüze Yaklaşımı: Türkiye Örneği

Elmalı Şen D., Dost Baş B.

ITCAC ‘21: II. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi, Karabük, Turkey, 24 - 25 May 2021, pp.23-24

2020

2020

An Investigation of Reggio Emilia –Preschool Education Approach- in the Context of Transparency

Yıldız B., Elmalı Şen D.

BİLMES EN 2020: V. International Scientific and Vocational Studies Congress-Engineering, İstanbul, Turkey, 12 - 15 December 2020, pp.15-16

2020

2020

An Investigation on the Relationship of Office Interior Planning with Transparency

Dost Baş B., Elmalı Şen D.

BİLMES EN 2020: V. International Scientific and Vocational Studies Congress-Engineering, İstanbul, Turkey, 12 - 15 December 2020, pp.10-12

2019

2019

Okul İç Mekanlarının Saydamlık Bağlamında İncelenmesi

Aktürk E., Elmalı Şen D.

ISPC 2019:Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı - Okul Tasarımı ve Estetiği, Özet Kitabı, s. 74-75; Bildiri ve İyi Örnekler Tam Metin Kitabı, İstanbul, Turkey, 27 - 28 June 2019, pp.43-60

2019

2019

Transformation Adventure of Kabak Square to Kavak Square

Elmalı Şen D., Yetim E.

XX. ECSBS- European Conference on Social and Behavioral Sciences, Abstract Book, Kyyiv, Ukraine, 20 - 22 June 2019, pp.19

2019

2019

Kentsel bir İmgenin Dünü ve Bugünü: Kefeli Apartmanı

Gerçek M., Elmalı Şen D.

Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Özet Kitabı ve Tam Metin Kitabı, Samsun, Turkey, 19 May 2019, pp.0-993

2019

2019

Bir Konak, İki Kültür: Özüdoğru Konağı

Gerçek M., Elmalı Şen D.

Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Özet ve Tam Metin Kitabı, Samsun, Turkey, 17 - 19 May 2019, pp.0-983

2019

2019

Modern Camilerde Mihrap Duvarı Üzerine Bir İnceleme

Kalmuk D., Elmalı Şen D.

4. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Özet ve Tam Metin Kitabı,, İstanbul, Turkey, 23 - 24 April 2019, pp.251-259

2019

2019

Evaluation Of Cittaslow Movement In The Context Of Sustainability: The Case Of Turkey

Elmalı Şen D., Öztürk E., Yetim E.

ICEARC’19: International Civil Engineering and Architecture Conference, , Advancements in Civil Engineering and Architecture, Vol 2: Architecture, Trabzon, Turkey, 17 - 20 April 2019, vol.2, pp.109-120

2018

2018

An Ecotourism-oriented Proposal in the Context of Sustainability: The Case of Rize Küşüve Village

Elmalı Şen D., Yetim E., Öztürk E.

Beyond All Limits 2018: International Congress on Sustainability in Architecture, Planning and Design, Ankara, Turkey, 17 - 19 October 2018, pp.324-331 Sustainable Development

2018

2018

Nitelikli Kırsal Yerleşimleri Korumaya Yönelik Bir Yaklaşım: Ekomüze Anlayışı

Elmalı Şen D., Yetim E., Öztürk E.

Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.1712-1727

2017

2017

Revitalization of Rize-Küsüve (Yolkıyı) Village with Organic Ecotourism

Yetim E., Seyhan Varol E., Elmalı Şen D.

IFES’17: International Forestry and Environment Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.58 Sustainable Development

2017

2017

A Critical Reading of A Dystopian Text in the Context of Transparency in Architecture: We / Yevgeny Zamyatin

Elmalı Şen D.

ARCHTHEO ’17: XI. International Theory and History of Architecture Conference, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2017, pp.6-19

2017

2017

Zihinde ve Sanal Mekanda Mahremiyet Algısı

Elmalı Şen D., Yetim E., Öztürk E.

ASOS CONGRESS: 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.279

2017

2017

Doğu Karadeniz Bölgesi Kırsal Mimari Dokusunun Ekoturizm Bağlamında Değerlendirilmesi

Elmalı Şen D., Yetim E.

DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.131 Sustainable Development

2016

2016

Privacy Perception of University Students

Elmalı Şen D., Yazıcı F., Yetim E.

XI. ECSBS- European Conference on Social and Behavioral Sciences, Abstract Book, Rome, Italy, 1 - 04 September 2016, pp.385

2016

2016

A Modern Actor in Trabzon: Beşikdüzü Village Institute

Elmalı Şen D., Karadeniz E., Karadeniz B.

X. ECSBS- European Conference on Social and Behavioral Sciences, Abstract Book, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016, pp.348-349

2011

2011

Mimari Mirasın Korunmasında Katılımcı Planlamanın Önemi Ve Strateji Önerileri

Elmalı Şen D., Sağsöz A.

TAYKON: Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 29 October 2011, pp.526

2011

2011

Çocuk Gözüyle Kentten İz’ler: Trabzon

Elmalı Şen D., Candaş Kahya N., Midilli Sarı R., Al S.

7. Uluslararası Sinan Sempozyumu: İz, Edirne, Turkey, 28 - 29 April 2011, pp.224-230

2011

2011

Türkiye’de Kentleşmenin 1950-80 Dönemine Yansımaları: Konut Sorunu ve Rant Olgusu

Elmalı Şen D.

7. Uluslararası Sinan Sempozyumu: İz, Edirne, Turkey, 28 - 29 April 2011, pp.172-177

2011

2011

Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin Mekânsal Zekâ Düzeyleri İle Derslerdeki Başarı Durumları Arasındaki İlişki

Elmalı Şen D., Midilli Sarı R., Yılmaz Bayram Z.

XXIII. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Mimarlık Meslek Ortamı, Bursa, Turkey, 24 - 26 March 2011, pp.13-20

2010

2010

Remainings Behind Blacksea Coastal Road: Konakonu and Saraykoy

Elmalı Şen D., Midilli Sarı R., Candaş Kahya N.

6th ARCHENG International Architecture and Engineering Symposiums: Creating the Future, Lefke, Cyprus (Kktc), 25 - 26 November 2010, pp.51-55

2010

2010

Anadolu Selçuklu Mimarisinin Başyapıtı: Kervansaray ve Taçkapısı

Elmalı Şen D.

IV. Uluslararası Taş Sempozyumu: Geçmişten Geleceğe Konaklama Yapılarında Taş, Antalya, Turkey, 15 - 17 October 2010, pp.67-77

2010

2010

Natural Sites of Eastern Black Sea Region and Conservation Status of Them

Elmalı Şen D.

1st. International Symposium of Turkish-Japanese Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 October 2010, pp.1174-1202

2010

2010

Serander: A Nature-Friendly Building in Eastern Black Sea Region of Turkey

Al S., Candaş Kahya N., Elmalı Şen D., Sağsöz A.

6th IECC: International Engineering and Construction Conference: Advances in Affordable Housing & Green Construction, Cairo, Egypt, 28 - 30 June 2010, pp.41-50

2010

2010

Traces of Ecological Design in Vernacular Architecture: The Traditional House of Eastern Blacksea Region

Elmalı Şen D., Midilli Sarı R., Özgen S., Sağsöz A.

6th IECC: International Engineering and Construction Conference: Advances in Affordable Housing & Green Construction, Cairo, Egypt, 28 - 30 June 2010, pp.299-307

2010

2010

Karadeniz Sahil Yolu’nun Kimliğini Bozamadığı Bir Yerleşme: Tirebolu

Elmalı Şen D., Midilli Sarı R., Candaş Kahya N., Al S., Sağsöz A.

VI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, Turkey, 29 - 30 April 2010, pp.117-123

2010

2010

Doğu Karadeniz Bölgesi Kentsel Sitelerinde Değişim: 2002–2007 Dönemi

Candaş Kahya N., Sağsöz A., Midilli Sarı R., Elmalı Şen D.

VI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, Turkey, 29 - 30 April 2010, pp.242-249

2009

2009

Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Koruma Kavramının Gelişimi

Candaş Kahya N., Elmalı Şen D., Midilli Sarı R., Özgen S., Zorlu T., Sağsöz A.

Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-II, Diyarbakır, Turkey, 15 - 17 October 2009, pp.99-108

2009

2009

The Evolution of Glass in Architecture: Transformation From Material to Skin of Building

Elmalı Şen D., Candaş Kahya N., Midilli Sarı R., Sağsöz A.

I. International Seramic, Glass, Porcelain Enemal, Glaze and Pigment Congress (SERES), Eskişehir, Turkey, 12 - 14 October 2009, pp.329-337

2009

2009

Tarihi Çevre İçindeki Mimari Tasarımlarda “-İzm”ler; Modernizm, Postmodernizm, Dekonstrüktivizm

Midilli Sarı R., Sağsöz A., Elmalı Şen D., Candaş Kahya N.

V. Uluslararası Sinan Sempozyumu “Tarihsel Alanlarda Tasarım Dili, Edirne, Turkey, 2 - 03 April 2009, pp.59-70

2009

2009

Tarihi Çevre İçinde Tasarım: Tasarım İlkeleri Ve Uygulamaları

Candaş Kahya N., Sağsöz A., Midilli Sarı R., Elmalı Şen D., Özgen S.

V. Uluslararası Sinan Sempozyumu “Tarihsel Alanlarda Tasarım Dili, Edirne, Turkey, 2 - 03 April 2009, pp.9-18

2009

2009

Tarihi Çevre İçinde Saydamlık Uygulamaları Ve Anlamları

Elmalı Şen D., Sağsöz A., Midilli Sarı R., Candaş Kahya N.

V. Uluslararası Sinan Sempozyumu “Tarihsel Alanlarda Tasarım Dili, Edirne, Turkey, 2 - 03 April 2009, pp.133-144

2009

2009

Korumanın Tarihsel Gelişimi ve Korunan Tarihi Çevreden Örnekler

Candaş Kahya N., Sağsöz A., Midilli Sarı R., Elmalı Şen D., Özgen S.

”, V. Uluslararası Sinan Sempozyumu “Tarihsel Alanlarda Tasarım Dili, Edirne, Turkey, 2 - 03 April 2009, pp.389

2009

2009

Trabzon’da Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Zağnos Vadisi ve Tekel Binası Örneklerinde Sürdürülebilirlik Sorunsalı

Midilli Sarı R., Elmalı Şen D., Özgen S., Candaş Kahya N., Sağsöz A.

XXI. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi “Doğa, Kent ve Sürdürülebilirlik, Bursa, Turkey, 20 - 21 March 2009, pp.66-79 Sustainable Development

2007

2007

Doğu Karadeniz Bölgesi Ahşap Camilerinde Restorasyon

Zorlu T., Candaş Kahya N., Elmalı Şen D., Midilli Sarı R., Özgen S., Sağsöz A.

Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-I, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2007, pp.87-104

2007

2007

Sürece Bağlı Olarak Koruma, Kurumsallaşma, Politikalar ve Uygulamalar/İtalya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'nin Karşılaştırmalı Analizi

CANDAŞ KAHYA N., ÖZGEN S., MİDİLLİ SARI R., ELMALI ŞEN D., SAĞSÖZ A.

XIX. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Mimarlığın Geleceği-Gelecek İçin Mimarlık, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2007, pp.29-43

2007

2007

Gelenek, Görenek ve İnanışların Biçimlenmeye Etkisi: Geleneksel Konuttan Günümüze Yansımalar

Elmalı Şen D., Midilli Sarı R., Candaş Kahya N., Özgen S., Sağsöz A.

XIX. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi “Mimarlığın Geleceği-Gelecek İçin Mimarlık, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2007, pp.199-212

2007

2007

Mimari Tasarımda Sürdürülebilirlik: Atıl Durumdaki Yapıların Günümüz Koşullarında Yeniden Değerlendirilmesi - KTÜ Hangar Binası Örneği

Midilli Sarı R., Tutkun M., Özgen S., Elmalı Şen D., Candaş Kahya N., Sağsöz A.

XIX. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongre Kitabı “Mimarlığın Geleceği-Gelecek İçin Mimarlık, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2007, pp.324-325 Sustainable Development

2005

2005

Tarihi Ve Mimari Mirasın Kalkınma Planı İçindeki Önemi ve Yeri: Doğu Karadeniz Bölgesi/Tarihi Çevreler

Candaş Kahya N., Elmalı Şen D., Midilli Sarı R., Sağsöz A.

Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu 2005 Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu: Sorunlar, Analizler ve Politikalar, Trabzon, Turkey, 13 - 14 October 2005, pp.311-324

2003

2003

Mimarlık Eğitiminde Modernitenin Postmoderniteye Karşıtlığı

Öymen Gür Ş., Midilli Sarı R., Elmalı Şen D.

XV. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Kentler ve Mimarlık, Bursa, Turkey, 18 - 20 September 2003, pp.251-268

2003

2003

Tarihi Çevre İçinde Koruma Çalışmalarının Arkasından Yaşanan ‘Antagonizm'

Sağsöz A., Midilli Sarı R., Elmalı Şen D., Özgen S.

XV. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Kentler ve Mimarlık, Bursa, Turkey, 18 - 20 September 2003, pp.103-132

Books & Book Chapters

2020

2020

Okul Tasarımında Saydamlık

Elmalı Şen D., Aktürk E.

in: Okul Tasarımı ve Estetiği İnsan, Erişim ve Beceri Odaklı Mekanlar, İ.H. Karataş,F. Yetim, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.63-73, 2020

2019

2019

Eğitim Yapılarında Saydamlık

Elmalı Şen D.

in: Eğitim Yapıları ve Tasarımı, Al Şensoy,S., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.411-441, 2019

2019

2019

Transformation Adventure of Kabak Square to Kavak Square

Elmalı Şen D., Yetim E.

in: Contemporary Approaches in Social Science Researches, Ruggiero C.,Arslan H. Gianturco G., Editor, E-Bwn, Bialystok, pp.273-282, 2019

2017

2017

Privacy Perception of University Students

Elmalı Şen D., Yazıcı F., Yetim E.

in: Research on Education, Arslan H.,Duse C.S.,İçbay M.A., Editor, E-Bwn, Bialystok, pp.360-366, 2017

2017

2017

A Modern Actor in Trabzon: Besikduzu Village Institute

Elmalı Şen D., Karadeniz E., Karadeniz B.

in: Recent Developments in Sociology and Social Work, Rata G.,İçbay MA.,Arslan H., Editor, E-Bwn, Bialystok, pp.293-302, 2017 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

Vernaküler Mimari

Elmalı Şen D.

Detay Yayıncılık, pp.34-35, 2022

Supported Projects

2019 - 2019

2019 - 2019

LIVENARCH VI-2019 : REPLACING ARCHITECTURE

Project Supported by Higher Education Institutions

ÖKSÜZ A. M. (Executive), ENGİN N., BEŞGEN A., ELMALI ŞEN D., ARAZ USTAÖMEROĞLU A., VURAL N., et al.

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

DEPARCH: Journal of Design Planning and Aesthetics Resarch

Advisory Committee Member

2021 - Continues

2021 - Continues

TOJDAC: Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

Scientific Committee Membership

2018 - Continues

2018 - Continues

IJAUS: International Journal of Architecture and Urban Studies

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2017 - Continues

2017 - Continues

DAKAM-Doğu Akdeniz Akademik Araştırmalar Merkezi

Member of Science Committee

2018 - 2019

2018 - 2019

ICEARC ’19 / International Civil Engineering and Architecture Conference

Member of Science Committee

2018 - 2018

2018 - 2018

Archtheo ’18 / XII. International Theory and History of Architecture Conference

Member of Science Committee

2017 - 2017

2017 - 2017

ARCHTHEO ’17 / XI. International Theory and History of Architecture Conference, Bilim Kurulu Üyesi

Member of Science Committee

2016 - 2017

2016 - 2017

LITERATURE, ARCHITECTURE AND URBAN SPACE '17 / International Interdisciplinary Conference on Literature, Architecture and Urban Space, Bilim Kurulu Üyesi

Member of Science Committee

2016 - 2016

2016 - 2016

ARCHTHEO ’16 / X. International Theory and History of Architecture Conference, Bilim Kurulu Üyesi

Member of Science Committee

2016 - 2016

2016 - 2016

TÜBİTAK-BİDEB 2219- Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Başvuru Değerlendirme Paneli, Panelist üye

Member

2016 - 2016

2016 - 2016

TÜBİTAK-BİDEB 2214-A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu Başvuru Değerlendirme Paneli, Panelist üye

Member

2015 - 2015

2015 - 2015

ARCHTHEO ’15 / IX. International Theory and History of Architecture Conference, Bilim Kurulu Üyesi

Member of Science Committee

Scientific Refereeing

May 2022

May 2022

JASSS: Journal of Academic Social Science Studies

Other Indexed Journal

May 2022

May 2022

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Karadeniz Technical University, Turkey

November 2021

November 2021

Pegem Akademi Yayıncılık, Editörlü Kitap

Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

June 2021

June 2021

JASSS: Journal of Academic Social Science Studies

Other Indexed Journal

May 2021

May 2021

TOJDAC: Turkish Online Journal of Art Design and Communication

Other Indexed Journal

May 2021

May 2021

ISVOS: International Scientific And Vocational Studies Journal

Other Indexed Journal

February 2021

February 2021

TOJDAC: Turkish Online Journal of Art Design and Communication

Other Indexed Journal

November 2020

November 2020

IJAUS: International Journal of Architecture and Urban Studies

Other Indexed Journal

September 2020

September 2020

JASSS: Journal of Academic Social Science Studies

Other Indexed Journal

July 2020

July 2020

IJAUS: International Journal of Architecture and Urban Studies

Other Indexed Journal

May 2020

May 2020

IJAUS: International Journal of Architecture and Urban Studies

Other Indexed Journal

February 2020

February 2020

Mimarlık ve Yaşam Dergisi

Other Indexed Journal

December 2019

December 2019

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Erciyes University, Turkey

March 2019

March 2019

IJAUS: International Journal of Architecture and Urban Studies

Other Indexed Journal

December 2018

December 2018

IJAUS: International Journal of Architecture and Urban Studies

Other Indexed Journal

July 2018

July 2018

JASSS: Journal of Academic Social Science Studies

Other Indexed Journal

January 2018

January 2018

IJAUS: International Journal of Architecture and Urban Studies

Other Indexed Journal

April 2016

April 2016

EJOVOC: Electronic Journal of Vocational Colleges

Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

Eylül 2019

Eylül 2019

LivenARCH VI - Livable Environment & Architecture International Congress

Scientific Congress

Elmalı Şen D., ÖZYAVUZ A.
Trabzon, Turkey

Kasım 2014

Kasım 2014

Osmanlı'nın İzinde Trabzon - Workshop '14

Workshop Organization

Elmalı Şen D., Aydın Öksüz A., Midilli Sarı R., Al Şensoy S., Sağıroğlu Ö.
Trabzon, Turkey

Temmuz 2009

Temmuz 2009

LivenARCH IV - Livable Environment & Architecture International Congress

Scientific Congress

Elmalı Şen D.
Trabzon, Turkey

Aralık 2007

Aralık 2007

Çuhadaroğlu Alüminyum 2007 Öğrenci Proje Yarışması

Art Activities

Elmalı Şen D., Midilli Sarı R., Şahin F.
Trabzon, Turkey

Awards

January 2010

January 2010

2009 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Tübitak-Ulakbim

April 2008

April 2008

Sosyal Bilimler Alanında 2006 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Ödülü

Tüba

January 2007

January 2007

2006 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Ktü

January 2006

January 2006

Sosyal Bilimler Alanında 2005 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Ödülü

Tüba

January 2006

January 2006

2005 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Ktü

November 2001

November 2001

"Öğrenciler Arası 2. Mimarlık Ödülleri" kapsamında Mimarlık Ödülü

Antalya Mimarlar Odası

June 2001

June 2001

1997-2001 Eğitim-Öğretim Dönemi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Üçüncülük Derecesi

KtüScholarships

2005 - 2009

2005 - 2009

TÜBİTAK BAYG-Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Doktora Destek Bursu, Ekim 2005- I. Dönem Bursiyeri (2005-2009)

TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 9

h-index (WOS): 2

Jury Memberships

February-2022

February 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Karadeniz Teknik Üniversitesi

November-2021

November 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Karadeniz Teknik Üniversitesi

September-2021

September 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Karadeniz Teknik Üniversitesi

November-2020

November 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Karadeniz Teknik Üniversitesi

September-2020

September 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Karadeniz Teknik Üniversitesi

August-2020

August 2020

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Karadeniz Teknik Üniversitesi

February-2020

February 2020

Post Graduate

Post Graduate - Karadeniz Teknik Üniversitesi

January-2020

January 2020

Post Graduate

Post Graduate - Karadeniz Teknik Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Karadeniz Teknik Üniversitesi

March-2019

March 2019

Competition

KTÜ Mimarlık Bölümü İletişim-Arşiv ve Müze Komisyonu Logo Yarışması - Karadeniz Teknik Üniversitesi

October-2018

October 2018

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Karadeniz Teknik Üniversitesi

September-2018

September 2018

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Karadeniz Teknik Üniversitesi

January-2018

January 2018

Post Graduate

Post Graduate - Karadeniz Teknik Üniversitesi

November-2017

November 2017

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Karadeniz Teknik Üniversitesi

September-2017

September 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Karadeniz Teknik Üniversitesi

July-2017

July 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Karadeniz Teknik Üniversitesi

February-2017

February 2017

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Karadeniz Teknik Üniversitesi

November-2016

November 2016

Post Graduate

Post Graduate - Karadeniz Teknik Üniversitesi

May-2016

May 2016

Post Graduate

Post Graduate - Karadeniz Teknik Üniversitesi

December-2014

December 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Karadeniz Teknik Üniversitesi

May-2014

May 2014

Post Graduate

Post Graduate - Karadeniz Teknik Üniversitesi

September-2011

September 2011

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Karadeniz Teknik Üniversitesi

June-2011

June 2011

Post Graduate

Post Graduate - Karadeniz Teknik Üniversitesi

January-2011

January 2011

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Karadeniz Teknik Üniversitesi