Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determination of The Residual Soils Properties as Change With Depth by The ConicPenetration Test

ENGGEO’2019: National Symposium on Engineering Geology and Geotechnics, 3 - 05 October 2019

Assesment of Rockfall Potential of Yedigöller Village (İspir, Erzurum)

72nd Geological Congress of Turkey with international participation, 28 January - 01 February 2019

Yedigöller Köyü (İspir, Erzurum) Kaya Düşme Potansiyelinin Değerlendirilmesi

72. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.954-958

Assessment of Landslide Generated Impulse Waves in Dam Reservoirs

5 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY, 27 November - 01 December 2018

Assessment Of Landslide Generated ImpulseWaves In Dam Reservours

5 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY, İstanbul, Turkey, 27 October - 01 December 2018, pp.409-421

Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Volkanik Kayaçların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Sıcaklık Derecesi ve Süresine Bağlı Değişimi

KAYAMEK'18 - 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCKMEC'18 - 12th Regional Rock Mechanics Symposium, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.283-289

Effect of Increasing Temperature on the unconfined compressive strength and P-wave velocity of different carbonate rocks

KAYAMEK'18 - 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCMEC'18 - 12th Regional Rock Mechanics Symposium, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.279-282

Cevizdere (Ordu, Türkiye) Heyelanının Jeoteknik Açıdan Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 April 2018, pp.613-614

Süttaşı Heyelanın (Giresun/Doğankent) Aslancık Barajına ve Doğankent İlçesine Etkilerinin Araştırılması

MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeo lojisi-Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.300-307

Artvin Baraj Gölü Heyelanının Oluşturacağı Olası Dalga Etkisinin Amprik Yaklaşımlarla İrdelenmesi

Mühjeo 2017 Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017

Bazik Volkanik Kayaçlardan Türeme Regolitik Zeminlerin (Trabzon) Jeoteknik Özelliklerinin Araştırılması

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.224-230

Artvin Baraj Gölü Heyelanının Oluşturacağı Olası Dalga Etkisinin Ampirik Yaklaşımlarla İrdelenmesi

MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.82-87

INVESTIGATION OF VARIATIONS IN PHYSICO-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF HIGH TEMPERATURES

ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tbilisi, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.2

Investigation of Permeability of Gunbatur(Gumushane/Turkey) Pond Axis

ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tbilisi, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.3

Investigating Effect of Sample Diameter on the P-Wave Velocity Values of Homogeneous Polycarbon Samples

ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tiblis, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.1

ENVIRONMENTAL PROBLEMS CAUSED BY LANDSLIDES AND FLOODS IN TRABZON PROVINCE: DÜZKÖY LANDSLIDE

ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tiflis, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.24

Effect of High Temperature on the Physico-Mechanical Properties of Tephrite

International Black Sea Mining&Tunelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.282-288

Investigation of the Properties Effecting Bimrock Strength

International Black Sea Mining and Tunnelin Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.276-281

Güneyce Tüneli (İkizdere-Rize) Giriş Portalında Meydana Gelen Kütle Hareketinin Araştırılması

ULUSAL TÜNELCİLİK VE YER ALTI YAPILARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 26 - 27 May 2016, pp.322-331

Geophysical characterization of the Havuzlu Landslide in Artvin dam area, eastern Turkey

8th Congress of the Balkan Geophysical Society Chania, Greece,, Chania, Greece, 5 - 08 October 2015, vol.26450, pp.1-5

Doğu Karadeniz Kıyı Şeridi Potansiyel Heyelan Alanlarının Çağdaş Değerlendirme Yöntemleriyle İncelenmesi

MÜHJEO 2015 Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sompozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.82-89

Geotechnical Assessment of the Rock Masses in Düzyurt Area (Trabzon, NE Turkey)

Goldschmidt2013, Floransa, Italy, 26 - 30 August 2013, vol.77, no.5, pp.1047

Trabzon Çevresindeki Heyelanlar

65. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2012, pp.242-243

Ultrasonik ölçümlerle kayaçların jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi

Türkiye 18. uluslararası yerbilimleri kongre ve sergisi, 14 - 17 October 2008

Hot Water Resource Management in Black Sea Region, NE Turkey

The Role of Hydrology in Water Resources Management, Napoli, Italy, 14 - 16 October 2008, pp.1000 Sustainable Development

Isotopic Assessment of Trabzon Mineral Springs and Ayder (Çamlıhemşin-Rize)-Ilıcaköy (İkizdere-Rize) Hot Springs,

International Symposium on Advances in Isotope Hydrology and its Role in Sustainable Water Resources Management, Vienna, Austria, 21 - 25 May 2007, vol.2, pp.567-577

Relationship Between Karstic Structures and Fault Systems in Kalecik (Torul-Gümüşhane)

1. International Symposium on Travertine, Denizli, Turkey, 21 - 25 September 2005, pp.116-119

Deniz-hızlı kentleşme etkileşimine Karadeniz’den bir örnek: Fener (Yoros) burunu-Trabzon kıyı hattı

I. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2004, pp.79-80

Deniz-hızlı kentleşme etkileşimine Karadeniz’den bir örnek: Fener (Yoros) burnu-Trabzon kıyı hattı

Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2004, pp.79-80

Evaluation of criteria on solid waste disposal site selection in coastal cities of Eastern Black Sea, Turkey

14th Annual V M Goldschmidt Conference, Copenhagen, Denmark, 5 - 11 June 2004, vol.68 Sustainable Development identifier

Değirmendere Havzasının (Trabzon) Hidrolojisi

1. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 22 - 26 September 2003, pp.803-813

Books & Book Chapters

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE BAĞLAMINDA VAHŞİ DEPOLAMA ALANLARININ REHABİLİTASYONU

in: Doğu Karadeni̇z Doğal Çevre Tartışmaları, Prof. Dr. Dilek BEYAZLI, Editor, LIVRE DE LYON, Lyon, pp.178-197, 2021

Landslides in the Eastern Black Sea Region

in: Doğu Karadeni̇z Doğal Çevre Tartışmaları, Prof. Dr. Dilek BEYAZLI, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.26-39, 2021

Doğu Karadeniz Bölgesi Kıyı Şeridi Heyelanlarının Genel Özellikleri

in: Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 50. Kuruluş Yılı Etkinlikler, Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Prof. Dr. Sadettin Korkmaz, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.191-196, 2016

Metrics

Publication

119

Citation (WoS)

375

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

426

H-Index (Scopus)

11

Citation (Scholar)

9

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

38

Thesis Advisory

13

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals