Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 Tedavisine Yönelik İn Siliko İlaç Geliştirme Çalışmaları

Uluslararası Ege Sağlık Alanları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2021, pp.120-121 Sustainable Development

Zika Virüsüne karşı in-siliko ilaç tasarımı

3.Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.304-311 Sustainable Development

Üç boyutlu DNA Aptamer Temelli Biyosensönler ile Endrokin bozucu kimyasallarin tespit edilmesi

3.Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.334-339

Recent Developments in eEF2 Kinase Inhibitors

International Conference on PharmaScience Research and Development (Pharma RD 2019), Paris, France, 4 - 06 March 2019, pp.25-26

Molecular Docking Study of Rho-Kinase (ROCK) inhibitors

Innovation in Medicine Summit-3, Gaziantep, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.84

Evaluation of Docking Functions for ROCK2-Ligands Docking

4th International BAU Drug Design Congress, Gaziantep, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.230

Investigation of mutation on the molecular functions of ROCK2 (Rho-kinase2) protein with molecular modeling techniques

EMBO Integrative modeling of biomolecular interactions practical course, Barselona, Spain, 4 - 09 July 2016, pp.35

Computer-assisted Drug Design and Development

Innovation in Medicine Summit-2, Gaziantep, Turkey, 05 May 2016 - 07 May 2017, pp.79

Elucidation of Interaction Mechanism of Coronavirus protein with Molecular Docking

Modeling of Biomolecular Systems Interactions, Dynamics and Allostery: Bridging Experiments and Computations, İstanbul, Turkey, 10 - 14 September 2014, pp.137 Sustainable Development

Homology modeling of Coronavirus (CoV) structural proteins and its interaction mechanism analysis

2. İlaç Kimyası, Üretim, Teknoloji ve Standardizasyon Kongresi, Turkey, 21 - 23 March 2014 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Bilgisayar destekli ilaç tasarımı

in: Protein yapısı, mühendisliği, etkileşimleri, dinamiği ve ilaç tasarımındaki yeri, Saliha Ece Acuner, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.291-307, 2021

BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLAÇ TASARIMI

in: PROTEİN: YAPISI, MÜHENDİSLİĞİ, ETKİLEŞİMLERİ, DİNAMİĞİ VE İLAÇ TASARIMINDAKİ YERİ, Saliha Ece ACUNER, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.291-307, 2021