Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Küresel İstihdam Krizi ve Türkiye

İşveren Dergisi, vol.XXXVIII, pp.22-24, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Küreselleşen Ekonomide İstihdam

Metin Kutal’a Armağan, vol.-, pp.487-524, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 2030 GÜNDEMİ BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE SOSYAL KORUMA TABANLARI

19. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ, Zonguldak, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.23-28 Sustainable Development

İşsizlik Sigortası Fonlarının Değerlendirilmesi: Türkiye Uygulaması

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Zonguldak, Turkey, 4 - 06 October 2018 Sustainable Development

AB’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Meydana Gelen İş Kazalarının AB Ülkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi

18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE NEOLİBERAL EKONOMİ POLİTİKALARININİŞGÜCÜ PİYASASINA YANSIMALARI

18. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 October - 22 December 2017, pp.112-116

İslami Perspektiften Endüstri İlişkilerine Bir Bakış

17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 04 June 2016, vol.30, pp.1031-1046

Asgari Ücretin İstihdam Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz

Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011 Sustainable Development

Zonguldak Limanı İçin Acil Eylem Yapılandırılmasında Kritik Faktörlerin Önceliklendirilmesi

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2008, vol.2, pp.205-213

Zonguldak İli'nde Tersine Göç Hareketi İçin Stratejik Eylem Planı Yapılandırılması

16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2008, vol.1, pp.419-425 Sustainable Development

Şubat Krizinin KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri Ve Çözüm Önerileri

21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Sempozyumu,, Magosa, Cyprus (Kktc), 3 - 04 January 2002, pp.1-25

The Globalization and Global Ethics: The Case of Developed Countries

First International Joint Symposium On Business Administration, 1 - 03 June 2000

The Globalization and Global Ethics: The Case of Developed Countries", Challenges For Business Administrators In The New Millenium

First International Joint Symposium On Business Administration, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 June 2000, vol.1, pp.384-393

Books & Book Chapters

COVID-19 SALGINI VE EMEK PİYASALARI

in: COVID-19 GENEL SALGIN SÜRECİNİN SOSYOEKONOMİK ETKİLERİ, Hasan Çebi Bal, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.95-129, 2021 Sustainable Development

Küreselleşme ve Sosyal Politikaya Yansımaları

in: Küreselleşme Sürecinde Türkiye’xxde Sosyal Politikalar, Güven Murat, Mustafa Şen, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-58, 2019

Çalışma Hayatında Gençler

in: Çalışma Yaşamında Özel Gruplar, Dursun, S ve Aytaç, Serpil, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.63-158, 2017

Yönetime Katılma

in: Yönetim ve Organizasyon, Güney, S., Editor, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara, pp.327-356, 2001

Küreselleşme ve İşgücü Piyasaları

in: Küreselleşmenin İnsani Yüzü, Bozkurt,V., Editor, Alfa Basım-Yayım, Bursa, pp.253-274, 2000