Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ossifying fibroma of the lumbar spine: case report

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.21(1), ss.104-106, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Grisel's Syndrome: A Case Report

TURKISH JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, cilt.26, sa.3, ss.243-247, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Ossifying Fibroma of the Lumbar Spine: Case Report

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.21, sa.1, ss.104-106, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An Unusual Presentation of Chronic Subdural Hematoma: Isolated Abducens Nerve Palsy

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.27, sa.4, ss.472-476, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Giant cranial extradural primary fibroxanthoma: a case report

SURGICAL NEUROLOGY, cilt.63, sa.3, ss.281-284, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Conservative management of spontaneous posterior fossa subdural hematoma in a neonate

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.12, sa.2, ss.196-198, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Meningitis and pneuomocephalus. A rare complication of external dacryocystorhinostomy

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.11, sa.8, ss.901-902, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Meningitis and Pneumocephalus. A rare complication of external dacryocystorhinostomy

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.11, sa.8, ss.901-902, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Intracavernous carotid artery aneurysms

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.11, sa.8, ss.859-862, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dumbbell shaped giant cell tumor of the temporal bone: case report and literature review

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.14, ss.112-116, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Intratumoral haemorrhage

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.11, sa.5, ss.490-492, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intratumoral haemorrhage: a clinical study

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.11, sa.5, ss.490-492, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Shunt dysfunction due to calcification of a ventriculo-peritoneal shunt: a case report

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.11, sa.2, ss.210-211, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ligamentum flavum cyst.

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.11, sa.1, ss.67-69, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Ligamentum flavium cyst

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.11, sa.1, ss.67-69, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pilocytic astrocytoma of neurohypophysis

NEUROPATHOLOGY, cilt.23, sa.3, ss.214-218, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Demyelinating pseudotumor cerebri: A case report

ANNALS OF SAUDI MEDICINE, cilt.23, sa.5, ss.291-293, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Multifocal intradiploic cavernous hemangioma of the skull associated with nasal osteoma

ACTA NEUROCHIRURGICA, cilt.145, sa.4, ss.323-326, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clear cell meningioma: case report and literature review

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.10, sa.2, ss.264-266, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Solitary plasmacytoma with intracranial intraorbital and, paranasal sinus extension

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.10, sa.2, ss.266-268, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ogilvie's syndrome after cervical discectomy

CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY, cilt.103, sa.4, ss.232-233, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of nerve growth factor on acetylcolinesterase activity of injured spinal cord

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.29, ss.105-107, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Primary intraosseous meningioma of the temporal bone in an infant. A case report

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.19, sa.3, ss.197-199, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

spinal tümörlerde klinik ve radyolojik tanı yöntemleri

türkiye klinikleri journal of neurosurgery, cilt.7, sa.1, ss.1-4, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Dumbbell Shaped Giant Cell Tumor of the Temporal Bone: Case Report and Literature Review

Turkish Neurosurgery, cilt.14, ss.112-116, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retained Surgical Sponge After Hemilaminectomy: Report of Two Cases

Turkish Neurosurgery, cilt.13, ss.36-41, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral asemptomatic subacute and chronic epidural heamotoma of the posterior cranial fossa

Turkish Neurosurgery, cilt.6, ss.41-43, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Forestier hastalığı ve disfaji: olgu sunumu

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERGİSİ, cilt.6, ss.42-44, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Flow cytometric histopathological correlation of cystic menigiomas: Analysis of three cases

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.6, ss.5-11, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vertebroplasti ve kifoplasti :66 vakanın Analizi ve Literatür Derlemesi

Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018

Böbrek Hücreli Tümörün Hipofiz Metastazı

Türk Nöroşirürji Derneği XXIII. Bilimsel Kongresi, Girne, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2009

Epidural anestezi sonrası gelişen subdural hematom olgusu

Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2007

Lateral ventrikülün konjenital intrakranial immatür teratomu: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 02 Mayıs 2006

Travmatik orbita tavan fraktürü sonrası gelişen ensefalosel: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 02 Mayıs 2006

Koil embolizasyon ile tedavi edilen travmatik karotikokavernöz fistül olgusu

Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 02 Mayıs 2006

Arrest hidrosefali ile birlikte kalsifiye kronik subdural hematom: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 02 Mayıs 2006

Posttravmatik akut subtentoriyal subdural hematom: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2005

Erişkin dönemde üst ve alt servikal bölge travmalarında tedavi yaklaşımları

Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2005

Çocukluk çağında lomber disk hernisi: Vaka sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2005

Foraminal uzanım gösteren vertebral kist hidatid: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2005

Oral antikoagulan kullanımına bağlı gelişen spontan spinal epidural hematomun konservatif tedavisi

Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2004

Anterior fontanel dermoid kisti: vaka sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2004

Medullomyoblastoma: Bir olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2004

Posttravmatik Bilateral Abducens Palsi: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Mayıs 2004 - 24 Mayıs 2003

Erken rezorbe olan akut subdural hematom: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2003

Dev lumbosakral schwannoma: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2003

SAK komplikasyonu olarak gelişen subdural higroma ve geç hidrosefali: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2003

BBT ve MRG incelemede menengiomu taklit eden GBM: olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Erken rezorbe olan posttravmatik izole intraventriküler kanama: Olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, Trabzon, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

OAK kullanımına bağlı gelişen spontan subdural, epidural ve intraventriküler kanama: Olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Akut SDH boşaltımı için yapılan twist drill kraniostomi sonrası gelişen kontralateral EDH

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Akciğer adenokarsinomuna bağlı spinal intradural ekstramedüller metastaz: Olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Kronik subdural hematom boşaltımı sonrası gelişen intraserebral hematom: Olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Spinal sinir kökü avulsiyonuna bağlı Horner sendromlu bir olgunun MR incelenmesi

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Conservative management of spontaneous posterior fossa hemorrhage in term neonate

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Posttravmatik iskemi: vaka sunumu ve literatür taraması

37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2001

Radyolojik bulgu olmaksızın spinal kord yaralanması: olgu sunumu ve literatür taraması

Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2001

Nontravmatik spinal epidural hematoma: olgu sunumu ve literatür taraması

Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2001