Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of Feruloyl Esterase as Laccase-Mediator System in Paper Bleaching

APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, cilt.190, ss.721-731, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of pulping and bleaching behaviors of some agricultural residues

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.39, ss.144-153, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of decor paper properties and adhesive type on some properties of particleboard

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, cilt.31, ss.412-415, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effect of Sodium Borohydride on Alkaline Sulfite-Anthraquinone Pulping of Pine (Pinus pinea) Wood

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, cilt.50, ss.8340-8343, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sodium Perborate Usage Instead of Hydrogen Peroxide for the Reinforcement of Oxygen Delignification

Fibres In Eastern Europe, cilt.18, ss.106-109, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Sodium Perborate Usage instead of Hydrogen Peroxide for the Reinforcement of Oxygen Delignification

FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, cilt.18, ss.106-109, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An environmentally friendly organosolv (ethanol-water) pulping of poplar wood

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, cilt.30, ss.735-740, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Influence of pulping conditions on the properties of anatolian black pine (Pinus nigra Arnold ssp pallassiana) kraft pulps

BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, cilt.21, ss.117-122, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of impregnating wood particles with mimosa bark extract on some properties of particleboard

INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, cilt.20, ss.339-344, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimisation of wheat straw Triticum drum kraft pulping

INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, cilt.19, ss.237-243, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of various pulping conditions on crystalline structure of cellulose in cotton linters

POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, cilt.81, ss.559-564, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new environmentally friendly pulping and bleaching technology for poplar wood

CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, cilt.37, ss.273-282, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Suitability of kiwi (Actinidia sinensis Planch.) prunings for particleboard manufacturing

INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, cilt.17, ss.39-46, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Some Properties of Fiberboard Manufactured with Wastes of Kraft Pulp Mill

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, cilt.4, ss.632-637, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selüloz Türevleri ve Kullanım Yerleri

KSÜ Fen ve Mühendsilik Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.119-130, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AKGÜL M., KIRCI, H., An Environmentally Friendly Organosolv (Ethanol-Water) Pulping Of Poplar Wood, , India, 30(5), 735-740, 2009.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, cilt.30, ss.735-740, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Odunun Fotodegredasyonu

KÜ Artvin Orman Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.145-156, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Odunun Fotodegredasyonu

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.145-156, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Production of dissolving grade pulp from poplar wood by ethanol-water process, 26, 239-245

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.26, ss.239-245, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kraft pişirmelerinde verim ve delignifikasyonu iyileştirme çalışmaları

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.9, ss.197-206, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Otokatalize etanol-su pişirme yöntemiyle buğday samanından (Triticum aestivum L.) kağıt hamuru üretimi

Doğa Tr. J. of Agriculture and Forestry, cilt.23, ss.1283-1289, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KIRCI, H., EROĞLU, H., ÖZTÜRK, E., 1997: Alkali sulfite anthraquinone ethanol (ASAE) pulping of cotton stalks (Gossypium hirsutum L.)

Doğa Tr. J. of Agriculture and Forestry, cilt.21, ss.573-577, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BNNSC yöntemiyle kayın (Fagus orientalis Lipsky.) yongalarından kağıt hamuru üretimi

Doğa Tr. J. of Agriculture and Forestry, cilt.20, ss.393-401, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Buğday saplarından organosolv yöntemle kağıt hamuru üretimi

Doğa Tr. J. of Agriculture and Forestry, cilt.29, ss.127-132, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kağıt hamuru endüstrisinde geleneksel yöntemlere alternetif yeni bir yöntem "alkali-sülfit-antrakinon-etanol (ASAE)"

Doğa Tr. J. of Agriculture and Forestry, cilt.16, ss.699-709, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni geliştirilmekte olan organosolv yöntemlere genel bir bakış

SEKA Dergisi, cilt.16, ss.122-125, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalancı akasya (Robinia pseudoacacia L.) odununun kağıt endüstrisinde değerlendirilmesi üzerine araştırmalar

K.T.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.64-90, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The oxidative pretreatments of cellulose superabsorbents

INTERNATIOPNAL FOREST PRODUCTS CONGRESS, Trabzon, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018, ss.142

The Oxidative Pretreatments of Cellulose for Cellulosic Superabsorbents

THE INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS CONGRESS- ORENKO 2018, Trabzon, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018, ss.943-950

Some Properties of fiberboard manufactured with wastes of kraft pulp mill

INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS CONGRESS, Trabzon, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018, ss.124-125

The Investigation of the Response Against to ECF and TCF Bleaching of Wheat Straw Alkaline Sulfite-Anthraquinone (AS-AQ) Pulp

International Conference on Engineering and natural Science, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, ss.2387-2394

NEW DEVELOPMENTS ON PULP BLEACHING

1ST INTERNATIONAL TURKEY&JAPAN ENVİRONMENT AND FORESTRY SYMPOSIUM, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, cilt.2, ss.865-875

OKALİPTÜS KRAFT HAMURLARININ OCE VE CE KADEMELERİ İLE AĞARTILMASI

III. ULUSAL KARADENİZ ORMANCILIK KONGRESİ, Artvin, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, cilt.V, ss.1943-1950

ATES, S., KIRCI H. and NI, Y. “Comparative Study of Factorial and Central Composite Experimental Design in Modeling Chemical Pulping,”

2nd International Papermaking and Environment Conference, Tianjin, Çin, 12 - 16 Eylül 2008, cilt.A, ss.284-290

TAŞ MEKANİK KAĞIT HAMURUNUN SODYUM PERBORAT İLE AĞARTILMASI

III. ULUSLARARASI BOR SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2006, ss.75-79

Performance of Recycled Fibre on the Runnability of Paper Machine

First International Workshop, Novel Technologies in Pulp and Paper Industry, Kahramanmaraş, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2005, cilt.1, ss.85-99

ATEŞ, S., KIRCI, H., Modelling of The Pinus nigra Kraft Pulping Oral Presentation, September-2005, Proceedings, 72-84, Kahramanmaraş.

First International Workshop, Novel Technologies on Pulp and Paper Industry, Kahramanmaraş, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2005, cilt.1, ss.72-84

Türkiye kağıt sanayiinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri

I.Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mart 2005, cilt.3, ss.1162-1169

Türkiye Kağıt Sanayiinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Mart 2005, cilt.3, ss.1162-1169

Some mechanical properties of particleboard produced with phenol formaldehyde added hazelnut-shell lignin

8th European Panel Products Symposium (EPPS), Landudro, İngiltere, 13 - 15 Ekim 2004, cilt.8, ss.60-63

USING OF PAA STAGES IN BLEACHING OF INDUSTRIAL KRAFT PULP

11TH MEETING OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY OF THE SOUTHEAST EUROPEAN COUNTRIES, Opatija, Hırvatistan, 6 - 08 Ekim 2004, ss.3

Kraft hamurunun oksijen delignifikasyonunun sodyum perborat ile takviye edilmesi

2. Ulusal Bor Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 23 Eylül 2004 - 25 Eylül 2005, cilt.2, ss.339-344

NEW DEVELOPMENTS ON BLEACHING OF KRAFT PULP: IS BLEACHING BEING AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TECHNOLOGY

31ST INTERNATIONAL FORESTRY STUDENTS’ SYMPOSIUM, İstanbul, Türkiye, 1 - 15 Eylül 2003, ss.315-322

Soda-oxygen and soda pulping of phragmites (Phragmites communis l.) reed

The 9th Meeting of Pulp and Paper Industry of Balkan Countries, Budapeşte, Macaristan, 11 - 14 Ekim 2002, cilt.9, ss.102-108

Soda-Oxygen and Soda-Air Pulping og Common Reed (Pharagmites communis L.) Reed

The 9th Meeting of The Pulp and Paper Industry (Southeast European)Countries, Sremska Mıtrovıca, Sırbistan Ve Karadağ, 9 - 11 Ekim 2002, ss.25-30

Kavak odunundan etanol-su yöntemiyle kağıt hamuru üretimi

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2002, ss.99-102

The optimization of wheat straw (Triticum durum L.) kraft pulping conditions

The 8th Meeting of Pulp and Paper Industry of Balkan Countries, Albenia, Bulgaristan, 3 - 06 Ekim 2001, cilt.8, ss.36-41

The optimization of wheat straw (Triticum drum L.) kraft pulping conditions

The 8th Meeting of Pulp and Paper Industry of Balkan Countries, Albenia, Bulgaristan, 3 - 06 Ekim 2001, cilt.8, ss.36-41

Kraft Pulping of Douglas Fir (Pseudotsuga menziessii)

The 7th Meeting of Pulp and Paper Industry of Balkan Countries, Novisad, Sırbistan Ve Karadağ, 8 - 10 Kasım 2000, cilt.7, ss.112-119

Kraft pulping of douglas ( Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), 7th Meeting of Pulp and Paper Industry of Balkan Countries

7th Meeting of Pulp and Paper Industry of Balkan Countries, Albena, Sırbistan Ve Karadağ, 8 - 10 Kasım 2000, cilt.7, ss.112-119

KIRCI, H., USTA, M., EROĞLU, H., 1998: Soda-air Pulping of Phragmites Reed, 7th –9th Oct. Romania.

The 5th Meeting of Pulp and Paper Industry of Balkan Countries, Köstence, Romanya, 7 - 09 Kasım 1998, cilt.5, ss.45-51

Cereal straw: as a raw material in the paper industry and a new cooking method “soda-air pulping"

XI. World Forestry Congress, Antalya, Türkiye, 13 - 23 Kasım 1997, cilt.4, ss.52-57

Kağıt hamurlarının ozonla ağartılması üzerine bir inceleme

I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Ekim 1995, cilt.2, ss.158-165

Kağıt endüstrisinde atık kağıt . kullanımının ekonomi ve çevresel açıdan değerlendirilmesi

I. Ulusal Kağıtçılık Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 20 - 21 Ekim 1993, cilt.1, ss.45-48

Göl Kamışının (Phragmites communis L.) lif özellikleri ve kimyasal yapısı

ORENKO-93, II. Orman Ürünleri Endüstri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 6 - 09 Ekim 1993, cilt.1, ss.123-132

Kağıt hamuru üretiminde çevre kirliliği oluşturmayan yeni pişirme yöntemleri

ORENKO-92, I. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 22 - 25 Eylül 1992, cilt.2, ss.377-387

Soda oxygen pulping of cornstalks (Zea mays indurata Sturt.)

TAPPI Pulping Conference, Toronto, Kanada, 14 - 17 Ekim 1990, cilt.Book:1, ss.307-312

Diğer Yayınlar