Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AN ANALYSIS OF NEIGHBOURHOOD TYPES FOR POINTNET++ IN SEMANTIC SEGMENTATION OF AIRBORNE LASER SCANNING DATA

8th International Conference on GeoInformation Advances, GeoAdvances 2024, İstanbul, Turkey, 11 - 12 January 2024, vol.48, pp.7-13 Creative Commons License identifier

Kızılırmak Türbid Su Karakteristiğinin Google Earth Engine (GEE) Kullanılarak Otomatik Tespiti

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII. Teknik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 24 May 2023

Hava Lidar Nokta Bulutlarının Derin Öğrenme İle Semantik Segmentasyonu

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII. Teknik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 24 May 2023

Karadeniz Kıyı Çizgisi Zamansal Değişimlerinin GEE Platformu Kullanılarak Otomatik Belirlenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XI. Teknik Sempozyumu, Mersin, Turkey, 12 May 2022

LiDAR Verileri Kullanılarak Enerji Nakil Hatlarının ve Hatlara Risk Oluşturan Yüksek Obje Konumlarının Otomatik Olarak Belirlenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) X. Teknik Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019

Automatic Extraction of Building Boundaries from High Resolution Images with Active Contour Segmentation

TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017, Adana, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.158-167

Automatic Extraction of Oblique Roofs for Buildings from Point Clouds Produced by High Resolution Colur-Infrared Aerial Images

FIG Working Week 2017, May 29, 2017 - Jun 2, 2017, Helsinki, Finland, Helsinki, Finland, 29 May - 02 June 2017, pp.9002

Mitigation Urban Heat Island Effect Using Energy Saving Landscape Designs

17th World Renewable Energy Congress, Manama, Bahrain, 4 - 08 December 2016, pp.93

LiDAR Verileri Kullanılarak Göl Sınırlarının Otomatik Olarak Belirlenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VIII. Teknik Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2015

İstanbul Kentinde Yüzey KIA Etkisinin Araştırılması

VIII. TUFUAB Teknik Sempozyumu, Konya, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.364-369

Automatic boundary extraction of inland water bodies using LIDAR data

3rd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, Antalya, Turkey, 14 - 17 October 2014

Evaluation of SUHI effect on coastal zone: The case of Istanbul megacity

The 3rd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, Antalya, Turkey, 14 - 17 January 2014, pp.37

Uydu Verileri ile Arazi Yüzey Sıcaklıklarının Haritalanması

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VII. Teknik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 May 2013

Karadeniz kıyı sularında Askıda Katı Madde dağılımının haritalanması

13. Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2011

Hava Fotoğraflarının Sensör ve Geleneksel Yöneltme Modelleri İle Yöneltilmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VI. Teknik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 February 2011

Şekil Tanıma Algoritmaları İle Kayaç Görüntüsü Üzerinde Kristal Dağılımı (CSD) Tespiti

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VI. Teknik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 February 2011

Kızılötesi Hava Fotoğraflarından Bina Detayı Otomatik Olarak Çıkarımı

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Gebze-Kocaeli, Turkey, 11 - 13 October 2010

Kayaç Üzerinde Kristal Dağılımının (CSD) Dijital Görüntü İşleme ile Tespiti

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Gebze-Kocaeli, Turkey, 11 - 13 October 2010

Kızılötesi Hava Fotoğraflarından Bina Detaylarının Çıkarılması

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 May 2009

Books & Book Chapters

Revisiting Urban Heat Island Effects in Coastal Regions: Mitigation Strategies for the Megacity of Istanbul

in: Urban Heat Island (UHI) Mitigation , Napoleon Enteria,Matteos Santamouris,Ursula Eicker, Editor, Springer, London/Berlin , Singapore, pp.277-307, 2021

Chapter 21 - The Black Sea—The Past, Present, and Future Status

in: Coasts and EstuariesThe Future, Eric Wolanski, John Day, Mike Elliott, Ramachandran Ramesh, Editor, ELSEVIER, pp.363-375, 2019

Metrics

Publication

52

Citation (WoS)

402

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

460

H-Index (Scopus)

10

Project

1

Open Access

48
UN Sustainable Development Goals