Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fournier gangreni: 12 yılda 55 hastanın analizi

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, pp.51 Creative Commons License

Alev yanığı hastalarının mortalite üzerine risk faktörlerinin belirlenmesi”

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, pp.74

Ektopik gastrik mukoza içeren ince barsak invajinasyonu: bir olgu sunumu

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, pp.160

Tiroidektomi uygulanan hastaların malignite oranları açısından incelenmesi

1. Karadeniz Cerrahi Günleri; Tiroid Hastalıkları Güncel Tanı, Tedavi ve İzlem. , Giresun, Turkey, 28 October 2018

Splenectomy Cases Applied due to Cyst Hydatid

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, pp.493-494

Adrenal Neuroblastoma in an Adult Patient

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, pp.323

A Rare Case: Nonrecurrent Laryngeal Nerve

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, pp.297-298

Giant Mesenteric Fibromatosis: A Case Report

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, pp.483-484

Obturator Hernia: Two Case Reports

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, pp.370

Malignant Fibrous Histiocytoma Involving the Abdominal Wall

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, pp.497-498

Ruptured Splenic Myeloid Sarcoma in a Patient with AML Diagnosis

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, pp.503-504

Two Case Reports with Lateral Minimal Incision: Thyroid Lobectomy and Parathyroidectomy

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, pp.296-297

A Rare Case: Morgagni Hernia

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, pp.376-377

Retroperitoneal Paraganglioma Case

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, pp.487

A Rare Case: Left Paraduodenal Hernia

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, pp.365

Laparoscopic left paraduodenal hernia repair

9. Cerrahi Araştırma Kongresi, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 November 2017, pp.140-141

Laparoscopic splenectomy operation in a patient with the diagnosis of situs inversus totalis

13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.50-51

Results of our patients followed due to liver injury

13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi,, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.23-24

Spleen rupture developing due to anticoagulant use

13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.51

A rare complication of laparoscopic cholecystectomy: Portal vein injury

13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, , Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.51-52

Liver cystic disease that is concurrently caused by echinococcus granulosus and echinococcus alveoli

13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi,, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.62

A case of isolated splenic hydatid cyst

13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.52-53

Metastatic splenic malignancies: presentation of 3 cases

13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.53-54

Seçilmiş olgularda karaciğer kist hidatik komplikasyonlarına güncel yaklaşım

26. Cerrahi Günleri Toplantısı, Şanlıurfa, Turkey, 28 October 2017

Karaciğer rezeksiyonlarında preoperatif kanamaya yaklaşımımız

12.Ulusal Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2015, pp.68-69