Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dipikolilamin Türevli Yeni Bir Floresent Schiff Bazı Bileşiğinin Metal Kompleksleri ve Biyolojik Aktivitesi

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 March - 02 April 2017

Azaflavanon-3-ol Bileşiği ile Yeni Bir Spektroflorimetrik Demir Tayini Metodu

7.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 05 September 2014, pp.13

Demir Tayini için Yeni Bir Floresent Ligandın Sentezi ve Karakterizasyonu

7.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 05 September 2014, pp.244

Kestane ve Çiçek Ballarının GC MS ve Mineral Analizleri

18. Ulusal Biyokimya Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 19 May 2004, vol.29, pp.35-36

Metrics

Publication

75

Citation (WoS)

353

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

350

H-Index (Scopus)

11

Project

7

Thesis Advisory

7

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals