Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Investigating liquefaction potential of alluvial soils in Sahilkent (Bafra, Samsun) area using CPT data

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.288-304, 2021 (National Refreed University Journal)

Geotechnical assessment and safe slope design of a landslide in a limestone quarry (Ordu/NE Turkey)

Advances in Biology & Earth Sciences, no.3, pp.130-139, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kayaçlarda Farklı Ölçüm Teknikleri ile Belirlenen Boyuna Dalga Hızlarının Değerlendirilmesi

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.38, no.2, pp.129-139, 2017 (National Refreed University Journal)

Hacimsel Dane Oranının ve Dane Boyutunun Hamurda Kayaların (BIMRock) Dayanımı Üzerine Etkisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.40, no.2, pp.167-176, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ünye (Ordu) Killerinin Konsolidasyon ve Plastik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.40, no.1, pp.89-1002, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Assessment Of Landslide Generated ImpulseWaves In Dam Reservours

5 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY, İstanbul, Turkey, 27 October - 01 December 2018, pp.409-421

Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Volkanik Kayaçların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Sıcaklık Derecesi ve Süresine Bağlı Değişimi

KAYAMEK'18 - 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCKMEC'18 - 12th Regional Rock Mechanics Symposium, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.283-289

Effect of Increasing Temperature on the unconfined compressive strength and P-wave velocity of different carbonate rocks

KAYAMEK'18 - 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCMEC'18 - 12th Regional Rock Mechanics Symposium, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.279-282

Cevizdere (Ordu, Türkiye) Heyelanının Jeoteknik Açıdan Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 April 2018, pp.613-614

Bazik Volkanik Kayaçlardan Türeme Regolitik Zeminlerin (Trabzon) Jeoteknik Özelliklerinin Araştırılması

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.224-230

Investigating Effect of Sample Diameter on the P-Wave Velocity Values of Homogeneous Polycarbon Samples

ISS2017 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tiblis, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.1

Investigation of the Properties Effecting Bimrock Strength

International Black Sea Mining and Tunnelin Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.276-281

Hydrogeochemical and Isotopic Composition of Pasinler Geothermal Water (Erzurum, Turkey)

American Geophysical Union (AGU) Annual Meeting, San Francisco, United States Of America, 9 - 13 December 2013

BOOST-H20 – Field Training Activities for Hydrologic Science near Lake Iznik, Turkey.

American Geophysical Union (AGU) Annual Meeting, San Francisco, United States Of America, 9 - 13 December 2013, pp.1

Geotechnical Assessment of the Rock Masses in Düzyurt Area (Trabzon, NE Turkey)

Goldschmidt2013, Floransa, Italy, 26 - 30 August 2013, vol.77, no.5, pp.1047