Prof.

MEHMET TUNÇER


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

Education Information

1996 - 2002

1996 - 2002

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Maliye Abd, Turkey

1994 - 1996

1994 - 1996

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Maliye Abd, Turkey

1989 - 1994

1989 - 1994

Undergraduate

Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

Vergi Uyumunun Artırılması ve Türkiye

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye/Maliye Teorisi

1996

1996

Postgraduate

Dış Borçlanmanın Sebepleri ve Sonuçları ve 1980 Sonrası Türkiye'nin Dış Borçları

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye/Maliye Teorisi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

Sosyal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlanması ve Yürütülmesi Eğitimi

Education Management and Planning

TÜBİTAK-2237 PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI/KTÜ

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Public Finance, Theory of Public Finance, Fiscal Law, Budgeting and Fiscal Planning, Financial Economics

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

2012 - 2017

2012 - 2017

Associate Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

2006 - 2012

2006 - 2012

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

2003 - 2006

2003 - 2006

Assistant Professor

Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

1994 - 2003

1994 - 2003

Research Assistant

Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maliye Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Board Member

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2010 - 2013

2010 - 2013

Board Member

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2007 - 2012

2007 - 2012

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, İibf, Maliye Bölümü

2007 - 2008

2007 - 2008

Head of Department

Karadeniz Technical University, İibf, Maliye Bölümü

2004 - 2006

2004 - 2006

Assistant Director of the Institute

Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2003 - 2006

2003 - 2006

Deputy Head of Department

Bülent Ecevit Üniversitesi, İibf, Maliye Bölümü

2003 - 2006

2003 - 2006

Head of Department

Bülent Ecevit Üniversitesi, İibf, Maliye Bölümü

2004 - 2005

2004 - 2005

Rectorate Commissioner

Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği

Non Academic Experience

2009 - 2014

2009 - 2014

Business Establishment Private, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent)

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi I

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi II

Postgraduate

Postgraduate

Yerel Yönetimler Maliyesi ve Türkiye

Postgraduate

Postgraduate

Taxation Theory and Policy

Doctorate

Doctorate

Puplic Expenditures in Theory and Practice

Articles Published in Other Journals

2021

2021

THE EFFECT OF TAXES ON INCOME DISTRIBUTION: PANEL DATA ANALYSIS FOR OECD COUNTRIES

Tunçer M. , Demirtaş N.

Vergi Raporu, vol.29, no.263, pp.241-253, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2018

2018

15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE GİRİŞİMİ İLE TÜRKİYE'DEKİ ERDEMLİ –YARI KAMUSAL MAL VE HİZMETLER ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE

Tunçer M. , Olgun A.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.5, no.7, pp.171-179, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

TÜRKİYE’DE TARIMA YÖNELİK DESTEKLERİN AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

TUNÇER M. , GÜNAY H. F.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.8, pp.15-30, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Seferihisar’ın Ekonomik ve Mali Yapısı Üzerinden Sakin Şehir Uygulamalarına İlişkin Bir İnceleme

TUNÇER M. , Olgun A.

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.47-72, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Aile ve Çevre Genel Ekonomik Görünüm ve Vergi Faktörlerinin Seçmenlerin Siyasi Tercihleri Üzerindeki Etkisi Trabzon İli Örneği

TUNÇER M. , ARIMAN Y.

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.2, no.1, pp.268-283, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Vergilerin Siyasi Tercihlerimize Etkisi

TUNÇER M. , ARIMAN Y.

E-Yaklaşım, no.274, pp.321-329, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Kamu Harcamaları-Büyüme İlişkisine Farklı Bir Örnek: Bir Refah Devleti Olarak İsveç

TUNÇER M.

E-Yaklaşım, vol.23, no.268, pp.663-678, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Seçmenlerin Siyasi Tercihlerini Etkileyen Faktörler İçinde Verginin Yeri: Trabzon Örneği

TUNÇER M. , ARIMAN Y.

TİSK Akademi, vol.10, no.19, pp.154-175, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Duyarlılıkları İle İlgili Vergi Müfettişlerinin AlgılarınaYönelik Bir Araştırma

DİNÇ E. , TUNÇER M.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.7, no.14, pp.317-338, 2015 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Rant Vergisi Üzerine-II

TUNÇER M. , RAKICI C.

Yaklaşım, vol.22, no.259, pp.260-264, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Rant Vergisi Üzerine-I

TUNÇER M. , RAKICI C.

Yaklaşım, vol.22, no.258, pp.231-238, 2014 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Örnek Ülkelerde ve Türkiye'de Çok Yıllı Bütçeleme

TUNÇER M. , Kılıçer E.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.50, no.580, pp.109-125, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Örnek Ülkelerde ve Türkiye de Çok Yıllı Bütçeleme Sistemi

TUNÇER M. , KILIÇER E.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.50, no.580, pp.109-125, 2013 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Özelleştirme Sonrası Türk Telekom

TUNÇER M.

Liberal Düşünce, vol.16, pp.217-232, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Türkiye’de Özelleştirme Uygulaması: Özelleştirilen Şirketlerin Özelleştirme Öncesi ve Sonrası Karşılaştırmalı Analizi

TUNÇER M. , KELEŞ Z.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol.48, no.554, pp.17-34, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Türkiye'de Vergi İnceleme Oranı, Vergi Denetiminde Örgütlenme Sorunu ve 6009 Sayılı Yasa: Bir Anket ve Sonuçları

TUNÇER M. , ÖVET A.

E-Yaklaşım, vol.19, no.218, pp.621-627, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Türkiye'de Vergi Denetimi: Ankara'daki Vergi Denetmen ve Denetmen Yardımcılarına Yönelik Bir Araştırma

TUNÇER M. , ÖVET A.

VERGİ RAPORU, vol.19, no.137, pp.66-84, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı Sonrası Yeni Tarifenin Ücret Gelirlerine Etkisi

RAKICI C. , TUNÇER M.

Vergi Dünyası, vol.30, no.353, pp.148-153, 2011 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Dünyada Özelleştirme Uygulamaları: Doğu ve Orta Avrupa Ülke Örnekleri ve Bazı Sonuçlar

TUNÇER M. , KELEŞ Z.

E-Yaklaşım, vol.18, no.216, pp.402-422, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Dünyada Özelleştirme Uygulamaları: Gelişmiş Ülke Örnekleri ve Bazı Sonuçlar

TUNÇER M. , KELEŞ Z.

E-Yaklaşım, vol.18, no.215, pp.461-481, 2010 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Vergi Yardımcılarının Vergi Uyumuna Etkisi

TUNÇER M.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.217-228, 2005 (National Refreed University Journal)

2004

2004

Yolsuzluğun Kamu Gelirleri Üzerine Etkisi: Belediye Gelirleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

BAĞDİGEN M., TUNÇER M.

Vergi Dünyası, no.272, pp.168-174, 2004 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Vergi Ahlakı-Vergi Uyumu İlişkisi ve Türkiye

TUNÇER M.

Vergi Sorunları, no.181, pp.92-114, 2003 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Hükümet-Birey İlişkilerinin Vergi Uyumuna Etkisi ve Türkiye

TUNÇER M.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.57, no.3, pp.107-128, 2002 (National Refreed University Journal)

2002

2002

Vergilemeye Yaklaşım ve Türkiye

TUNÇER M.

Vergi Dünyası, no.249, pp.99-105, 2002 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Vergi Karmaşıklığının Vergi Uyumuna Etkisi ve Türkiye

TUNÇER M. , MUTLU A.

Vergi Sorunları, no.164, pp.101-114, 2002 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Enflasyon-Vergi Uyumu İlişkisi ve Türkiye

TUNÇER M.

Vergi Dünyası, no.247, pp.151-156, 2002 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

Vergi Aflarının Vergi Uyumuna Etkisi

TUNÇER M.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.25-35, 2001 (National Refreed University Journal)

1999

1999

Finansal Kalkınma ve Ekonomik Büyüme

TUNÇER M. , KAR M.

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.17, no.3, pp.15-30, 1999 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

1999

1999

Türkiye'de Ulaştırma Sistemi ve Baskı Grupları

TUNÇER M.

Maliye Yazıları, no.59, pp.81-96, 1999 (National Non-Refereed Journal)

1997

1997

Yönetimin Denetlenmesi ve Ombudsman Kurumu

TUNÇER M.

Maliye Yazıları, no.56, pp.64-83, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİ TARTIŞMALARI İÇERİSİNDE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ ÖNEMİ

Tunçer M. , Kaya H.

Karadeniz 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 28 - 29 August 2021, pp.150-157 Sustainable Development

2021

2021

TEŞVİK MEKANİZMALARININ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: RÜZGAR ENERJİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Tunçer M. , Kaya H.

Karadeniz 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 28 - 29 August 2021, pp.158-165 Sustainable Development

2021

2021

MINIMUM SUBSISTENCE ALLOWANCE APPLICATION WITH A QUALITATIVE APPROACH IN TURKEY

Tunçer M. , Yıldırım Y.

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-VI, Giresun, Turkey, 28 - 30 April 2021, pp.707-716

2017

2017

Vergi Denetiminin Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: 1991-2016 Dönemi İçin Türkiye Örneği

TUNÇER M. , ARIMAN Y.

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.154

2017

2017

15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE GİRİŞİMİ İLE TÜRKİYE’DEKİ ERDEMLİ–YARI KAMUSAL MAL VE HİZMETLER ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE

TUNÇER M. , OLGUN A.

ASEAD II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2017, pp.84

2017

2017

KAMU HARCAMALARI VE VERGİ UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KLASİK MALİYE PERSPEKTİFİNDE İNCELENEBİLİRLİĞİ

TUNÇER M. , ARIMAN Y.

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS, Zonguldak, Turkey, 7 - 09 September 2017, pp.223

2017

2017

Türkiye’de Tarıma Yönelik Desteklerin Avrupa Birliği Perspektifinden Değerlendirilmesi

TUNÇER M. , GÜNAY H. F.

ASEAD I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 May 2017, pp.47

2017

2017

Current Validity of Wagner Law

TUNÇER M. , ARIMAN Y.

7th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences, Prag, Czech Republic, 19 - 22 May 2017, pp.40

2017

2017

Dünyada Sakin Şehir Uygulamaları ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler

TUNÇER M. , OLGUN A.

1.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Batum, Georgia, 8 - 10 April 2017, pp.1020-1032

2017

2017

Dünyada Rant Vergisi Uygulamaları Ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler

TUNÇER M. , COŞAR S.

1.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Batum, Georgia, 8 - 10 April 2017, pp.1008-1019

2016

2016

Türkiye’nin 2002-2013 Dönemi Kamu Harcamaları ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği Arasındaki İlişki

TUNÇER M. , ARIMAN Y.

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.1

2015

2015

IMPACT OF FAMILY AND SURROUNDINGS, OVER-ALL ECONOMIC OUTLOOK, AND TAX ON POLITICAL PREFERENCES OF VOTERS: THE CASE OF TRABZON

TUNÇER M. , ARIMAN Y.

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.191

2010

2010

Growth Effects of Government Sector: A Panel Data Analysis for International Comparison

Seyrek İ., TUNÇER M.

Finance and Economics Conference 2010, Frankfurt Am Main, Germany, 17 - 18 August 2010, pp.195-211

2010

2010

Vergileme ve Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisinin Panel Veri Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma

Seyrek İ., TUNÇER M.

11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.428-448 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2008

2008

OECD ve Avrupa Birliği Çerçevesinde Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi

TUNÇER M.

in: Eski-Yeni Ekonomi, "Kalça A.", Editor, Element, İstanbul, pp.243-262, 2008

2003

2003

Avrupa Birliği Vergi Uyumlaştırması Politikası

TUNÇER M.

in: Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye: Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikaların Uyumlaştırılması, "Kar M. ve Arıkan H.", Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.281-300, 2003

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Advisory Committee Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Maliye Araştırmaları Dergisi

Advisory Committee Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Committee Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Advisory Committee Member

Scientific Refereeing

January 2017

January 2017

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

November 2016

November 2016

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Other Indexed Journal

June 2016

June 2016

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

January 2016

January 2016

June 2015

June 2015

TUBITAK Project

May 2015

May 2015

TUBITAK Project

December 2014

December 2014

April 2014

April 2014

TUBITAK Project

April 2014

April 2014

TUBITAK Project

Awards

May 2017

May 2017

SCIENCE AWARD

İKSAD KONGREEdit Congress and Symposium Activities

2017

2017

Sakin Şehir Çalıştayı

Attendee

Trabzon-Turkey

Jury Memberships

October-2017

October 2017

Appointment Academic Staff

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Bayburt Üniversitesi

April-2017

April 2017

Doctorate

Doktora Tezi Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi/SBE

December-2016

December 2016

Appointment Academic Staff

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi

August-2016

August 2016

Appointment Academic Staff

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi

June-2016

June 2016

Appointment Academic Staff

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Sakarya Üniversitesi

May-2015

May 2015

Appointment Academic Staff

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

May-2015

May 2015

Appointment Academic Staff

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

May-2015

May 2015

Appointment Academic Staff

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi

March-2015

March 2015

Appointment Academic Staff

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

January-2015

January 2015

Academic Staff Examination

Arş.Gör. Alım Sınavı Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi/SBE

November-2014

November 2014

Appointment Academic Staff

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

June-2014

June 2014

Post Graduate

Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE

February-2014

February 2014

Academic Staff Examination

Arş.Gör. Alım Sınavı Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi/SBE

December-2013

December 2013

Appointment Academic Staff

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi

November-2013

November 2013

Academic Staff Examination

Arş.Gör. Alım Sınavı Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi/SBE

November-2013

November 2013

Appointment Academic Staff

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

August-2013

August 2013

Appointment Academic Staff

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi

June-2013

June 2013

Post Graduate

Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE

May-2013

May 2013

Appointment Academic Staff

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi