Prof. MEHMET TUNÇER


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

Maliye Teorisi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Public Finance, Theory of Public Finance, Fiscal Law, Budgeting and Fiscal Planning, Financial Economics

Metrics

Publication

55

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

8

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1996 - 2002

1996 - 2002

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Maliye Abd, Turkey

1994 - 1996

1994 - 1996

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Maliye Abd, Turkey

1989 - 1994

1989 - 1994

Undergraduate

Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

Vergi Uyumunun Artırılması ve Türkiye

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye/Maliye Teorisi

1996

1996

Postgraduate

Dış Borçlanmanın Sebepleri ve Sonuçları ve 1980 Sonrası Türkiye'nin Dış Borçları

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye/Maliye Teorisi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

Sosyal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlanması ve Yürütülmesi Eğitimi

Education Management and Planning

TÜBİTAK-2237 PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI/KTÜ

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Public Finance

Theory of Public Finance

Fiscal Law

Budgeting and Fiscal Planning

Financial Economics

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

2012 - 2017

2012 - 2017

Associate Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

2006 - 2012

2006 - 2012

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

2003 - 2006

2003 - 2006

Assistant Professor

Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

1994 - 2003

1994 - 2003

Research Assistant

Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maliye Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Board Member

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2010 - 2013

2010 - 2013

Board Member

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2007 - 2012

2007 - 2012

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, İibf, Maliye Bölümü

2007 - 2008

2007 - 2008

Head of Department

Karadeniz Technical University, İibf, Maliye Bölümü

2004 - 2006

2004 - 2006

Assistant Director of the Institute

Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2003 - 2006

2003 - 2006

Head of Department

Bülent Ecevit Üniversitesi, İibf, Maliye Bölümü

2003 - 2006

2003 - 2006

Deputy Head of Department

Bülent Ecevit Üniversitesi, İibf, Maliye Bölümü

2004 - 2005

2004 - 2005

Rectorate Commissioner

Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği

Non Academic Experience

2009 - 2014

2009 - 2014

Business Establishment Private, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent)

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi I

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi II

Postgraduate

Postgraduate

Yerel Yönetimler Maliyesi ve Türkiye

Postgraduate

Postgraduate

Taxation Theory and Policy

Doctorate

Doctorate

Puplic Expenditures in Theory and Practice

Articles Published in Other Journals

2015

2015

Vergilerin Siyasi Tercihlerimize Etkisi

TUNÇER M., ARIMAN Y.

E-Yaklaşım , no.274, pp.321-329, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Rant Vergisi Üzerine-II

TUNÇER M., RAKICI C.

Yaklaşım , vol.22, no.259, pp.260-264, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Rant Vergisi Üzerine-I

TUNÇER M., RAKICI C.

Yaklaşım , vol.22, no.258, pp.231-238, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Özelleştirme Sonrası Türk Telekom

TUNÇER M.

Liberal Düşünce , vol.16, pp.217-232, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

Vergi Ahlakı-Vergi Uyumu İlişkisi ve Türkiye

TUNÇER M.

Vergi Sorunları , no.181, pp.92-114, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

Vergilemeye Yaklaşım ve Türkiye

TUNÇER M.

Vergi Dünyası , no.249, pp.99-105, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

Enflasyon-Vergi Uyumu İlişkisi ve Türkiye

TUNÇER M.

Vergi Dünyası , no.247, pp.151-156, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

1999

1999

Finansal Kalkınma ve Ekonomik Büyüme

TUNÇER M., KAR M.

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi , vol.17, no.3, pp.15-30, 1999 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

1999

1999

Türkiye'de Ulaştırma Sistemi ve Baskı Grupları

TUNÇER M.

Maliye Yazıları , no.59, pp.81-96, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

1997

1997

Yönetimin Denetlenmesi ve Ombudsman Kurumu

TUNÇER M.

Maliye Yazıları , no.56, pp.64-83, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Deprem Vergisi Tartışmaları Çerçevesinde Özel İletişim Vergisinin Analizi

TUNÇER M., KURUCAN H.

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON FRONTIERS IN ACADEMIC RESEARCH ICFAR 2023, Konya, Turkey, 4 - 05 December 2023, pp.363-367

2022

2022

Minimum Living Allowance Implementation in Turkey in The Historical Process

TUNÇER M., YILDIRIM Y.

5. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS, Ankara, Turkey, 12 November 2022, pp.375-385

2021

2021

TEŞVİK MEKANİZMALARININ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: RÜZGAR ENERJİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Tunçer M., Kaya H.

Karadeniz 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 28 - 29 August 2021, pp.158-165 Sustainable Development

2021

2021

YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİ TARTIŞMALARI İÇERİSİNDE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ ÖNEMİ

Tunçer M., Kaya H.

Karadeniz 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 28 - 29 August 2021, pp.150-157 Sustainable Development

2021

2021

MINIMUM SUBSISTENCE ALLOWANCE APPLICATION WITH A QUALITATIVE APPROACH IN TURKEY

Tunçer M., Yıldırım Y.

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-VI, Giresun, Turkey, 28 - 30 April 2021, pp.707-716

2017

2017

Vergi Denetiminin Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: 1991-2016 Dönemi İçin Türkiye Örneği

TUNÇER M., ARIMAN Y.

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.154

2017

2017

KAMU HARCAMALARI VE VERGİ UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KLASİK MALİYE PERSPEKTİFİNDE İNCELENEBİLİRLİĞİ

TUNÇER M., ARIMAN Y.

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS, Zonguldak, Turkey, 7 - 09 September 2017, pp.223

2017

2017

Türkiye’de Tarıma Yönelik Desteklerin Avrupa Birliği Perspektifinden Değerlendirilmesi

TUNÇER M., GÜNAY H. F.

ASEAD I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 May 2017, pp.47

2017

2017

Current Validity of Wagner Law

TUNÇER M., ARIMAN Y.

7th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences, Prag, Czech Republic, 19 - 22 May 2017, pp.40

2017

2017

Dünyada Rant Vergisi Uygulamaları Ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler

TUNÇER M., COŞAR S.

1.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Batum, Georgia, 8 - 10 April 2017, pp.1008-1019

2017

2017

Dünyada Sakin Şehir Uygulamaları ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler

TUNÇER M., OLGUN A.

1.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Batum, Georgia, 8 - 10 April 2017, pp.1020-1032

2016

2016

Türkiye’nin 2002-2013 Dönemi Kamu Harcamaları ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği Arasındaki İlişki

TUNÇER M., ARIMAN Y.

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.1

2015

2015

IMPACT OF FAMILY AND SURROUNDINGS, OVER-ALL ECONOMIC OUTLOOK, AND TAX ON POLITICAL PREFERENCES OF VOTERS: THE CASE OF TRABZON

TUNÇER M., ARIMAN Y.

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.191

2010

2010

Growth Effects of Government Sector: A Panel Data Analysis for International Comparison

Seyrek İ., TUNÇER M.

Finance and Economics Conference 2010, Frankfurt Am Main, Germany, 17 - 18 August 2010, pp.195-211

2010

2010

Vergileme ve Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisinin Panel Veri Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma

Seyrek İ., TUNÇER M.

11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.428-448 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2023

2023

TAX COMPLIANCE RESEARCH OF MIGRANT AND REFUGEES COMING TO TÜRKİYE FROM 10 COUNTRIES: A LITERATURE REVIEW

ARIMAN Y., TUNÇER M.

in: GÖÇ: SOSYO-EKONOMİK VE MALİ YANSIMALAR, Ersan Öz, İsmail Ciğerci, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.57-89, 2023

2020

2020

KAMU HARCAMALARININ VERGİ UYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ YERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ARIMAN Y., TUNÇER M.

in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDA GÜNCEL AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Davut Karaman, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.167-209, 2020

2008

2008

OECD ve Avrupa Birliği Çerçevesinde Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi

TUNÇER M.

in: Eski-Yeni Ekonomi, "Kalça A.", Editor, Element, İstanbul, pp.243-262, 2008

2003

2003

Avrupa Birliği Vergi Uyumlaştırması Politikası

TUNÇER M.

in: Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye: Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikaların Uyumlaştırılması, "Kar M. ve Arıkan H.", Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.281-300, 2003

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Maliye Araştırmaları Dergisi

Advisory Committee Member

2015 - Continues

2015 - Continues

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Advisory Committee Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Committee Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Advisory Committee Member

Scientific Refereeing

January 2017

January 2017

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

November 2016

November 2016

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Other Indexed Journal

June 2016

June 2016

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

January 2016

January 2016

June 2015

June 2015

TUBITAK Project

May 2015

May 2015

TUBITAK Project

December 2014

December 2014

April 2014

April 2014

TUBITAK Project

April 2014

April 2014

TUBITAK Project

Awards

May 2017

May 2017

SCIENCE AWARD

İKSAD KONGRECongress and Symposium Activities

01 February 2017 - 01 February 2017

01 February 2017 - 01 February 2017

Sakin Şehir Çalıştayı

Attendee

Trabzon-Turkey

Jury Memberships

October-2017

October 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Bayburt Üniversitesi

April-2017

April 2017

Doctorate

Doktora Tezi Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi/SBE

December-2016

December 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi

August-2016

August 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi

June-2016

June 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Sakarya Üniversitesi

May-2015

May 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

May-2015

May 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi

May-2015

May 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

March-2015

March 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

January-2015

January 2015

Academic Staff Examination

Arş.Gör. Alım Sınavı Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi/SBE

November-2014

November 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

June-2014

June 2014

Post Graduate

Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE

February-2014

February 2014

Academic Staff Examination

Arş.Gör. Alım Sınavı Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi/SBE

December-2013

December 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi

November-2013

November 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

November-2013

November 2013

Academic Staff Examination

Arş.Gör. Alım Sınavı Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi/SBE

August-2013

August 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi

June-2013

June 2013

Post Graduate

Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE

May-2013

May 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi