Prof.Dr.

MEHMET TUNÇER


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

E-posta: mtuncer@ktu.edu.tr
İş Telefonu: +90 462 377 2989 Dahili: 2989
Web: https://avesis.ktu.edu.tr//mtuncer

Eğitim Bilgileri

1996 - 2002

1996 - 2002

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Abd, Türkiye

1994 - 1996

1994 - 1996

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Abd, Türkiye

1989 - 1994

1989 - 1994

Lisans

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2002

2002

Doktora

Vergi Uyumunun Artırılması ve Türkiye

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye/Maliye Teorisi

1996

1996

Yüksek Lisans

Dış Borçlanmanın Sebepleri ve Sonuçları ve 1980 Sonrası Türkiye'nin Dış Borçları

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye/Maliye Teorisi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Sosyal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlanması ve Yürütülmesi Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TÜBİTAK-2237 PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI/KTÜ

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Maliye, Maliye Teorisi, Mali Hukuk, Bütçe ve Mali Planlama, Mali İktisat

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

2012 - 2017

2012 - 2017

Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

2006 - 2012

2006 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yrd.Doç.Dr.

Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

1994 - 2003

1994 - 2003

Araştırma Görevlisi

Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maliye Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Yönetim Kurulu Üyesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2010 - 2013

2010 - 2013

Yönetim Kurulu Üyesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2007 - 2012

2007 - 2012

Bölüm Başkan Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İibf, Maliye Bölümü

2007 - 2008

2007 - 2008

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İibf, Maliye Bölümü

2004 - 2006

2004 - 2006

Enstitü Müdür Yardımcısı

Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2003 - 2006

2003 - 2006

Bölüm Başkan Yardımcısı

Bülent Ecevit Üniversitesi, İibf, Maliye Bölümü

2003 - 2006

2003 - 2006

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Bülent Ecevit Üniversitesi, İibf, Maliye Bölümü

2004 - 2005

2004 - 2005

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği

Akademi Dışı Deneyim

2009 - 2014

2009 - 2014

Ticari Kuruluş Özel, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent)

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Kamu Maliyesi

Lisans

Lisans

Kamu Maliyesi I

Lisans

Lisans

Kamu Maliyesi II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yerel Yönetimler Maliyesi ve Türkiye

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Taxation Theory and Policy

Doktora

Doktora

Puplic Expenditures in Theory and Practice

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE GİRİŞİMİ İLE TÜRKİYE'DEKİ ERDEMLİ – YARI KAMUSAL MAL VE HİZMETLER ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE

TUNÇER M. , OLGUN A.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.5, sa.7, ss.171-179, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

TÜRKİYE’DE TARIMA YÖNELİK DESTEKLERİN AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

TUNÇER M. , GÜNAY H. F.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.8, ss.15-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Seferihisar’ın Ekonomik ve Mali Yapısı Üzerinden Sakin Şehir Uygulamalarına İlişkin Bir İnceleme

TUNÇER M. , Olgun A.

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, cilt.3, sa.1, ss.47-72, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Aile ve Çevre Genel Ekonomik Görünüm ve Vergi Faktörlerinin Seçmenlerin Siyasi Tercihleri Üzerindeki Etkisi Trabzon İli Örneği

TUNÇER M. , ARIMAN Y.

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.2, sa.1, ss.268-283, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Vergilerin Siyasi Tercihlerimize Etkisi

TUNÇER M. , ARIMAN Y.

E-Yaklaşım, sa.274, ss.321-329, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Kamu Harcamaları-Büyüme İlişkisine Farklı Bir Örnek: Bir Refah Devleti Olarak İsveç

TUNÇER M.

E-Yaklaşım, cilt.23, sa.268, ss.663-678, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Seçmenlerin Siyasi Tercihlerini Etkileyen Faktörler İçinde Verginin Yeri: Trabzon Örneği

TUNÇER M. , ARIMAN Y.

TİSK Akademi, cilt.10, sa.19, ss.154-175, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Duyarlılıkları İle İlgili Vergi Müfettişlerinin AlgılarınaYönelik Bir Araştırma

DİNÇ E. , TUNÇER M.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.7, sa.14, ss.317-338, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Rant Vergisi Üzerine-II

TUNÇER M. , RAKICI C.

Yaklaşım, cilt.22, sa.259, ss.260-264, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Rant Vergisi Üzerine-I

TUNÇER M. , RAKICI C.

Yaklaşım, cilt.22, sa.258, ss.231-238, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Örnek Ülkelerde ve Türkiye'de Çok Yıllı Bütçeleme

TUNÇER M. , Kılıçer E.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.50, sa.580, ss.109-125, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Örnek Ülkelerde ve Türkiye de Çok Yıllı Bütçeleme Sistemi

TUNÇER M. , KILIÇER E.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.50, sa.580, ss.109-125, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Özelleştirme Sonrası Türk Telekom

TUNÇER M.

Liberal Düşünce, cilt.16, ss.217-232, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Türkiye’de Özelleştirme Uygulaması: Özelleştirilen Şirketlerin Özelleştirme Öncesi ve Sonrası Karşılaştırmalı Analizi

TUNÇER M. , KELEŞ Z.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.48, sa.554, ss.17-34, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Türkiye'de Vergi Denetimi: Ankara'daki Vergi Denetmen ve Denetmen Yardımcılarına Yönelik Bir Araştırma

TUNÇER M. , ÖVET A.

VERGİ RAPORU, cilt.19, sa.137, ss.66-84, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Türkiye'de Vergi İnceleme Oranı, Vergi Denetiminde Örgütlenme Sorunu ve 6009 Sayılı Yasa: Bir Anket ve Sonuçları

TUNÇER M. , ÖVET A.

E-Yaklaşım, cilt.19, sa.218, ss.621-627, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı Sonrası Yeni Tarifenin Ücret Gelirlerine Etkisi

RAKICI C. , TUNÇER M.

Vergi Dünyası, cilt.30, sa.353, ss.148-153, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Dünyada Özelleştirme Uygulamaları: Doğu ve Orta Avrupa Ülke Örnekleri ve Bazı Sonuçlar

TUNÇER M. , KELEŞ Z.

E-Yaklaşım, cilt.18, sa.216, ss.402-422, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Dünyada Özelleştirme Uygulamaları: Gelişmiş Ülke Örnekleri ve Bazı Sonuçlar

TUNÇER M. , KELEŞ Z.

E-Yaklaşım, cilt.18, sa.215, ss.461-481, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Vergi Yardımcılarının Vergi Uyumuna Etkisi

TUNÇER M.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.217-228, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Yolsuzluğun Kamu Gelirleri Üzerine Etkisi: Belediye Gelirleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

BAĞDİGEN M., TUNÇER M.

Vergi Dünyası, sa.272, ss.168-174, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Vergi Ahlakı-Vergi Uyumu İlişkisi ve Türkiye

TUNÇER M.

Vergi Sorunları, sa.181, ss.92-114, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Hükümet-Birey İlişkilerinin Vergi Uyumuna Etkisi ve Türkiye

TUNÇER M.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.57, sa.3, ss.107-128, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Vergilemeye Yaklaşım ve Türkiye

TUNÇER M.

Vergi Dünyası, sa.249, ss.99-105, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Vergi Karmaşıklığının Vergi Uyumuna Etkisi ve Türkiye

TUNÇER M. , MUTLU A.

Vergi Sorunları, sa.164, ss.101-114, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Enflasyon-Vergi Uyumu İlişkisi ve Türkiye

TUNÇER M.

Vergi Dünyası, sa.247, ss.151-156, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Vergi Aflarının Vergi Uyumuna Etkisi

TUNÇER M.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.25-35, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Finansal Kalkınma ve Ekonomik Büyüme

TUNÇER M. , KAR M.

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.15-30, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Türkiye'de Ulaştırma Sistemi ve Baskı Grupları

TUNÇER M.

Maliye Yazıları, sa.59, ss.81-96, 1999 (Hakemsiz Dergi)

1997

1997

Yönetimin Denetlenmesi ve Ombudsman Kurumu

TUNÇER M.

Maliye Yazıları, sa.56, ss.64-83, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Vergi Denetiminin Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: 1991-2016 Dönemi İçin Türkiye Örneği

TUNÇER M. , ARIMAN Y.

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.154

2017

2017

15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE GİRİŞİMİ İLE TÜRKİYE’DEKİ ERDEMLİ–YARI KAMUSAL MAL VE HİZMETLER ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE

TUNÇER M. , OLGUN A.

ASEAD II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2017, ss.84

2017

2017

KAMU HARCAMALARI VE VERGİ UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KLASİK MALİYE PERSPEKTİFİNDE İNCELENEBİLİRLİĞİ

TUNÇER M. , ARIMAN Y.

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017, ss.223

2017

2017

Türkiye’de Tarıma Yönelik Desteklerin Avrupa Birliği Perspektifinden Değerlendirilmesi

TUNÇER M. , GÜNAY H. F.

ASEAD I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Saraybosna, Bosna-Hersek, 20 - 21 Mayıs 2017, ss.47

2017

2017

Current Validity of Wagner Law

TUNÇER M. , ARIMAN Y.

7th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.40

2017

2017

Dünyada Sakin Şehir Uygulamaları ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler

TUNÇER M. , OLGUN A.

1.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Batum, Gürcistan, 8 - 10 Nisan 2017, ss.1020-1032

2017

2017

Dünyada Rant Vergisi Uygulamaları Ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler

TUNÇER M. , COŞAR S.

1.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Batum, Gürcistan, 8 - 10 Nisan 2017, ss.1008-1019

2016

2016

Türkiye’nin 2002-2013 Dönemi Kamu Harcamaları ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği Arasındaki İlişki

TUNÇER M. , ARIMAN Y.

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.1

2015

2015

IMPACT OF FAMILY AND SURROUNDINGS, OVER-ALL ECONOMIC OUTLOOK, AND TAX ON POLITICAL PREFERENCES OF VOTERS: THE CASE OF TRABZON

TUNÇER M. , ARIMAN Y.

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015, ss.191

2010

2010

Growth Effects of Government Sector: A Panel Data Analysis for International Comparison

Seyrek İ., TUNÇER M.

Finance and Economics Conference 2010, Frankfurt Am Main, Almanya, 17 - 18 Ağustos 2010, ss.195-211

2010

2010

Vergileme ve Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisinin Panel Veri Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma

Seyrek İ., TUNÇER M.

11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2010, ss.428-448

Kitap & Kitap Bölümleri

2008

2008

OECD ve Avrupa Birliği Çerçevesinde Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi

TUNÇER M.

Eski-Yeni Ekonomi, "Kalça A.", Editör, Element, İstanbul, ss.243-262, 2008

2003

2003

Avrupa Birliği Vergi Uyumlaştırması Politikası

TUNÇER M.

Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye: Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikaların Uyumlaştırılması, "Kar M. ve Arıkan H.", Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.281-300, 2003

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Maliye Araştırmaları Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Editörler Kurulu Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2017

Ocak 2017

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

Haziran 2015

Haziran 2015

TÜBİTAK Projesi

Mayıs 2015

Mayıs 2015

TÜBİTAK Projesi

Aralık 2014

Aralık 2014

Nisan 2014

Nisan 2014

TÜBİTAK Projesi

Nisan 2014

Nisan 2014

TÜBİTAK Projesi

Ödüller

Mayıs 2017

Mayıs 2017

SCIENCE AWARD

İKSAD KONGREKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

Sakin Şehir Çalıştayı

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Ekim-2017

Ekim 2017

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Bayburt Üniversitesi

Nisan-2017

Nisan 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tezi Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi/SBE

Aralık-2016

Aralık 2016

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ağustos-2016

Ağustos 2016

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Mart-2015

Mart 2015

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

Ocak-2015

Ocak 2015

Akademik Personel Sınavı

Arş.Gör. Alım Sınavı Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi/SBE

Kasım-2014

Kasım 2014

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE

Şubat-2014

Şubat 2014

Akademik Personel Sınavı

Arş.Gör. Alım Sınavı Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi/SBE

Aralık-2013

Aralık 2013

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kasım-2013

Kasım 2013

Akademik Personel Sınavı

Arş.Gör. Alım Sınavı Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi/SBE

Kasım-2013

Kasım 2013

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

Ağustos-2013

Ağustos 2013

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç.Atama Jürisi - Gümüşhane Üniversitesi