Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kazakistan’da Yerel Yönetimler

Yeni Türkiye , no.123, pp.385-395, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sıfır Atık: Çevre Odaklı Bir Yaklaşım

İller ve Belediyeler , no.870, pp.52-55, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kentsel Katı Atık Yönetim Türlerinin Kentsel Direnç Üzerindeki Etkisi

Kartepe Zirvesi ve Şehircilik Fuarı: Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü, Kocaeli, Turkey, 24 - 27 March 2022, pp.258 Sustainable Development

TERÖRLE MÜCADELEYİ KENTSEL DİRENÇ VE GÜVENLİK ÜZERİNDEN OKUMAK

20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Malatya, Turkey, 21 - 23 October 2021, pp.773-781 Sustainable Development

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ İLE SIFIR ATIK YAKLAŞIMININ KARŞILAŞTIRILMASI: TEORİK BİR TARTIŞMA

The 3rd International City, Environment, and Health Congress, Ankara, Turkey, 16 - 21 April 2021, pp.234-241 Sustainable Development

Çevre Etiği Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

10th International Ecology Symposium, Bursa, Turkey, 26 - 28 November 2020, pp.90-91

Kentsel Katı Atıkların Yönetilmesi Bağlamında Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı

5th International Scientific Research E-Congress (IBAD - 2020), İstanbul, Turkey, 1 - 02 September 2020, pp.98 Sustainable Development

Vahşi Depolama ve Sıfır Atık Yaklaşımı Ekseninde Katı Atık Yönetiminin Geçirdiği Dönüşümler

5. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Macedonia, 29 - 30 June 2020, pp.200 Sustainable Development

Suyun Ekono-Politik Önemi

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.139-150

Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele Çabaları: İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Sözleşmesi’nin Karşılaştırılması

Pol-IR2017: 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (Doğu Batı ile Buluşuyor: Küreselleşme ve Uluslararasılaşma), Trabzon, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.139 Sustainable Development

Comparative Analysis of the Turkish Presidential System with Government Systems Including Seperation of Powers

2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrad, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.1-10

Monotheistic Religions and the Perception of Environmental Problems

2nd International Congress On Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon, Turkey, 4 - 06 May 2012, pp.411-421

Küreselleşme Sürecinin Kentlere Yansıması: Küresel Kent/Dünya Kenti

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II, Malatya, Turkey, 19 - 20 April 2012, pp.19-33

Books & Book Chapters

Sektörlerin Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçiş ve Uyum Süreci

in: Çevresel Açıdan Sektörel Atık Yönetimi ve Uygulamaları-I, İsmail Tosun,Kamil Ekonci, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.27-54, 2023 Sustainable Development

Kentsel Katı Atık Yönetim Türlerinin Kentsel Direnç Üzerindeki Etkisi

in: Çevre, İklim ve Afet: Dirençli Şehirler İçin Yol Haritası, Nihal Bektaş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Kocaeli, pp.507-521, 2022

Pandemi ve Çevre Politikaları

in: Pandemi ve Siyaset Bilimi: Politikalar, Uygulamalar ve Tartışmalar, Emrah Atar,Önder Kutlu, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.159-180, 2022

Kentsel Çevre Koruma Hizmetleri

in: Kentsel Kamusal Hizmetler, Eray Aktepe, Editor, EfeAkademi, İstanbul, pp.313-336, 2022 Sustainable Development

Döngüsel Ekonominin Sıfır Atık İdealine Ulaşmada Sunduğu Avantajlar

in: Döngüsel Ekonomi: Teori ve Pratik, Harun Türker Kara, Editor, EfeAkademi Yayınları, İstanbul, pp.37-57, 2022 Sustainable Development

Recommendations for the Post- Corona Era Within the Scope of Preventive and Reactive Environmental Policies

in: Understanding Environmental Policy After Covid-19, Ömer UĞUR,Emre CENGİZ, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.19-33, 2021 Sustainable Development

Kent ve Çevre Politikaları

in: Yeni Yüzyılda Kentsel Siyaset, Arzu YILMAZ ASLANTÜRK,İsmail DURSUNOĞLU, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.214-239, 2021

Karmaşık Bir Kentsel Sorun: Atıklar

in: Karmaşık Sorunlar ve Kent, Suna ERSAVAŞ KAVANOZ,Abdullah UZUN,Hayriye SENGÜN, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.339-355, 2021

On Birinci Kalkınma Planında Dirençli Kentler

in: Kamu Yönetimi Bakımından Yerel ve Küresel Ölçekte Düşünceler ve Kurumlar, Dr. Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.187-201, 2021 Creative Commons License

Kentsel Katı Atık Yönetimi

in: Farklı Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme, Dr. Emrah Akyüz, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.228-246, 2021 Creative Commons License

Other Publications

Metrics

Publication

50

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

15

H-Index (TrDizin)

2

Project

4

Thesis Advisory

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals