Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akut lösemi nedeniyle allojenik kök hücre nakli yapılan hastalarda kimera ile relaps arasındaki ilişki

11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 02 March 2019, pp.76

Allojenik kök hücre nakli sonrası kolestaz bulgularıyla başvuran hastada klatskin tümörü: Olgu sunumu

11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.103

İnhibitörlü hemofili A hastanında tedavi refrakter hematüri

5. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES), Antalya, Turkey, 23 - 25 February 2019, pp.54

Gebelikte tespit edilen faktör eksikliği

5. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES), Antalya, Turkey, 23 - 25 February 2019, pp.53

Splenomegali ile Ba şvuran Hastaların Klinik Değerlendirilmesi

9. Uluslararası katılımlı aile hekimliği kongresi, Turkey, 21 - 25 November 2018

All trans retinoik asit ilişkili lokalize dolaşım bozukluğu: Olgu sunumu

44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.336

Burkitt lenfoma sonrası gelişen Hodkign lenfoma: Olgu sunumu

44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.355-356

Cilt tutulumu ile prezente olan foliküler lenfoma: Olgu sunumu

44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.354-355

Miyelofibrozisli hastalarda ruxolitinib sonuçlarımız

44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.240

İmatinib ilişkili kemik iliğinde makrofaj artışı: Olgu sunumu

44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.322

The relation between target organ damage and leptin levels in patients with primary hypertansion

7. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 11 - 14 October 2018, pp.130-139

Lenfomalı hastalarda busulfan, siklofosfamid, etoposid hazırlama rejiminin uzun dönem sonuçları: Tek merkez deneyimi

10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018, pp.126-127

Hemofili hastalarında ortopedik cerrahi sonuçları

IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES), Antalya, Turkey, 23 February 2018 - 25 February 2015, pp.9

İnhibitörlü hemofili hastasında ardışık tedavi kullanımı: Olgu sunumu

IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES), Antalya, Turkey, 23 - 25 February 2018, pp.77

Doğu Karadeniz Bölgesi hastalarında obezite sıklığı

5. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES), Antalya, Turkey, 23 - 25 February 2018, pp.13 Sustainable Development

Mukozal kanamalarla seyreden faktör X eksikliği: Olgu sunumu

IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES), Antalya, Turkey, 23 - 25 February 2018, pp.75

Travmatik lomber vertebra kırığı olan hemofili A hastasında proflaksinin önemi: Olgu sunumu

IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES), Antalya, Turkey, 23 - 25 February 2018, pp.76

Donasyon sonrası akut miyeloid lösemi: Olgu sunumu

43. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.167

Primary Adrenal Lymphoma: A Case Report

3. ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2016

PRİMER ADRENAL LENFOMA

3. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2016, pp.261

Akut Graft Versus Host Hastaliği Proflaksisinde Immünsupresif Tedavi Değişimi Tek Merkez Deneyimi

9.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 3-5 Mart 2016 - Antalya, Turkey, 3 - 05 March 2016

Von Willebrand Hastaliğinda İn Vitro Fertilizasyon Olgu Sunumu

12 – 14 Şubat 2015 Heves-Ela Quality Resort Hotel Antalya-Lara., Turkey, 12 - 15 February 2016

Books & Book Chapters

Allojenik kök hücre naklinde kan bankasının yeri ve kan ürünü desteği

in: Hematopoetik kök hücre nakli. HematoLog, Güner Hayri Özsan, Editor, Galenos yayınevi, Trabzon, pp.126-136, 2019

Enfeksiyon

in: Konsültasyon hematolojisi. HematoLog, Rauf Haznedar, Editor, Galenos yayın evi, Trabzon, pp.55-68, 2018

Yaşlı hastada Hodkign dışı lenfoma

in: Türkiye klinikleri hematoloji özel sayısı, Meliha Nalçacı, Editor, Türkiye klinikleri Ortadoğu Reklam Tanıtım ve Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.. Ş., Trabzon, pp.52-59, 2018

Metrics

Publication

95

Citation (WoS)

96

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

102

H-Index (Scopus)

6

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals