Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 1998 - 2006 Yrd.Doç.Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 1984 - 1998 Araştırma Görevlisi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya

Verdiği Dersler

 • Lisans Organic Chem III

 • Doktora Nükleofilik saldırı ile halkalanma reaksiyonları

 • Doktora Doktora tezi

 • Yüksek Lisans Fotokimya

 • Doktora Delokalizasyon konjugasyon ve konjuge katılmalar

 • Lisans Biyoaktif Organik Bileşikler

 • Yüksek Lisans Biyoaktif kaynaşmış heterosiklikler

 • Yüksek Lisans Hidrazitlerle yapılan Heterosiklik Sent.

 • Yüksek Lisans Antitümör heterosiklikler

 • Lisans Org Kimya Lab. I

 • Lisans Biyoaktif Org. Bileşikler

Yönetilen Tezler